Thảo luận Wikipedia:Chủ đề chọn lọc

Thảo luận đang diễn ra
Làm sạch trang này
Nội dung chọn lọc
Bài viết Hình ảnh Danh sách Chủ điểm Chủ đề Bạn có biết
Chủ đề chọn lọc Tiêu chuẩn Đề cử Đề nghị rút sao Thảo luận

Vì mục này đã lâu không có kết quả, theo tôi nên bỏ đi cho đỡ tốn tài nguyên wiki?

Không phải vì chủ đề kém mà là chẳng ai thèm quan tâm, theo tôi nên gộp chung phần này và danh sách vào bài viết như Ess nói --minhhuy*=talk-butions 00:45, ngày 20 tháng 12 năm 2009 (UTC)

InterwikiSửa đổi

Tiếng Anh là en:Category:Featured portals hay en:Category:Featured topics? Newone (thảo luận) 02:23, ngày 16 tháng 8 năm 2010 (UTC)

Quay lại trang dự án “Chủ đề chọn lọc”.