Thể loại:Thiền tông

Thiền tông (zh. chán-zōng 禪宗, ja. zen-shū) là tông phái Phật giáo Ðại thừa xuất phát từ Trung Quốc. Thiền tông sinh ra trong khoảng thế kỉ thứ 6, thứ 7, khi Bồ-đề-đạt-ma đưa phép Thiền của đạo Phật vào Trung Quốc cùng với sự hấp thụ một phần nào đạo Lão. Nơi đây, Thiền tông trở thành một tông phái lớn, với mục đích là hành giả trực nhận được bản thể của sự vật và đạt giác ngộ, như Phật Thích-ca Mâu-ni đã đạt được dưới gốc cây Bồ-đề.

Thể loại con

Thể loại này gồm 14 thể loại con sau, trên tổng số 14 thể loại con.

H

L

N

P

Q

T

V

Trang trong thể loại “Thiền tông”

75 trang sau nằm trong thể loại này, trên tổng số 75 trang.

Các tập tin trong thể loại “Thiền tông”

Thể loại này gồm tập tin sau.