Thục Thận ông chúa

trang định hướng Wikimedia

Thục Thận Ông Chúa (chữ Hán:淑慎翁主) là thụy hiệu đồng thời cũng là tôn hiệu của một số vị ông chúa trong lịch sử bán đảo Triều Tiên thời phong kiến.

Danh sách sửa

Xem thêm sửa