Thủ đô Sách Thế giới

Sự thành công của Ngày Sách và Bản quyền Thế giới, một sự kiện hàng năm do UNESCO tổ chức đã khuyến khích tổ chức này phát triển khái niệm Thủ đô Sách Thế giớiMadrid được chọn là Thủ đô năm 2001. Sự kiện này một lần nữa đem lại thành công và Đại hội đồng của UNESCO quyết định chỉ định một thành phố trở thành Thủ đô Sách Thế giới như là một sự kiện hàng năm.

UNESCO đã mời Hiệp hội các Nhà xuất bản Quốc tế, Liên đoàn các Tổ chức Thư viện Quốc tế, Liên đoàn Nhà sách Quốc tế tham gia vào quá trình bầu cử. Việc bầu cử thành công cũng không đem lại bất cử một giải thưởng bằng tiền nào, mà điều đó chỉ thừa nhận rằng, các chương trình về sách, đọc sách tại đó là tốt nhất trong năm.

Tiêu chí đề cửSửa đổi

Ủy ban bầu cử hoan nghênh các chương trình do thị trưởng, chủ tịch thành phố tiến hành hoặc chứng thực trong đơn đăng ký các hoạt động thúc đẩy việc đọc sách. Có các tiêu chí nhất định sau đây:

 • Mức độ tham gia của các cấp (từ thành phố cho đến phạm vi quốc tế)
 • Tác động tiềm tàng của chương trình
 • Phạm vi và chất lượng của các hoạt động, mức độ của nó liên quan đến nhà văn, nhà xuất bản, nhà sách và thư viện
 • Bất kỳ dự án khác nào nhằm thúc đẩy sách và đọc sách
 • Mức độ mà chương trình tôn trọng tự do ngôn luận, như đã được Hiến pháp của UNESCO nêu ra cũng như trong Tuyên ngôn Quốc tế Nhân quyềnHiệp định nhập khẩu các Tài liệu Giáo dục, Khoa học và Văn hoá

Danh sáchSửa đổi

Dưới đây là danh sách các Thủ đô Sách Thế giới.

Năm Thành phố Quốc gia
2001 Madrid   Tây Ban Nha
2002 Alexandria   Egypt
2003 New Delhi   Ấn Độ
2004 Antwerp[1]   Bỉ
2005 Montreal[2]   Canada
2006 Turin[3]   Ý
2007 Bogotá[4]   Colombia
2008 Amsterdam[5]   Hà Lan
2009 Beirut[6]   Lebanon
2010 Ljubljana[7]   Slovenia
2011 Buenos Aires[8]   Argentina
2012 Yerevan[9]   Armenia
2013 Bangkok[10]   Thái Lan
2014 Port Harcourt[11]   Nigeria
2015 Incheon[12]   Hàn Quốc
2016 Wrocław[13]   Ba Lan
2017 Conakry[14]   Guinea
2018 Athens[15]   Hy Lạp
2019 Sharjah[16]   UAE
2020 Kuala Lumpur[17]   Malaysia
2021 Tbilisi   Georgia
2022 Guadalajara   Mexico
2023 Accra   Ghana
2024 Strasbourg   Pháp

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ IFLA announcement selecting Antwerp as 2004 World Book Capital City
 2. ^ UNESCO announcement selecting Montreal as 2005 World Book Capital City
 3. ^ UNESCO announcement selecting Turin as 2006 World Book Capital City
 4. ^ UNESCO announcement selecting Bogotá as 2007 World Book Capital City
 5. ^ UNESCO announcement selecting Amsterdam as 2008 World Book Capital City
 6. ^ UNESCO announcement selecting Beirut as 2009 World Book Capital City
 7. ^ UNESCO announcement selecting Ljubljana as 2010 World Book Capital City
 8. ^ UNESCO announcement selecting Buenos Aires as 2011 World Book Capital City
 9. ^ UNESCO announcement selecting Yerevan as 2012 World Book Capital City
 10. ^ UNESCO announcement selecting Bangkok as 2013 World Book Capital City
 11. ^ UNESCO announcement selecting Port Harcourt as 2014 World Book Capital City
 12. ^ UNESCO announcement selecting Incheon as 2015 World Book Capital City
 13. ^ UNESCO announcement selecting Wrocław as 2016 World Book Capital
 14. ^ UNESCO announcement selecting Conakry as 2017 World Book Capital
 15. ^ UNESCO announcement selecting Athens as 2018 World Book Capital
 16. ^ UNESCO announcement selecting Sharjah as 2019 World Book Capital
 17. ^ “UNESCO World Book Capital 2020”. UNESCO (bằng tiếng Anh). Truy cập ngày 20 tháng 9 năm 2018.

Liên kết ngoàiSửa đổi