Thủ tướng Bangladesh

Thủ tướng Bangladesh trên thực tế, là chức vụ có quyền lực chính trị nhất ở Bangladesh. Tổng thống Bangladesh được xem là có chức vụ cao hơn Thủ tướng, nhưng chỉ giữ chức vụ phần lớn mang tính lễ nghi hình thức. Thủ tướng có quyền điều hành thực tế đối với chính phủ, và là người đứng đầu nội các của quốc gia này.

Thủ tướng được Tổng thống bổ nhiệm căn cứ trên tình hình của ở trong Jatiya Sangsad (Quốc hội Bangladesh). Thủ tướng luôn luôn là người lãnh đạo của đảng lớn nhất (hay liên hiệp) ở trong Jatiya Sangsad và phải tin tưởng Jatiya Sangsad để cầm quyền.

Đôi khi có một số tranh cãi ai là người nên được xem là Thủ tướng. Mashiur Rahman cầm quyền dưới chức vụ "Bộ trưởng cao cấp". Ngoại trừ các lãnh đạo lâm thời (nhưng bao gồm Mashiur Rahman, Bộ trưởng cao cấp), đã có 11 Thủ tướng Bangladesh. Một người, Khaleda Zia, đã giữ chức vụ này 3 nhiệm kỳ bao gồm hai nhiệm kỳ liên tục nhau.[1] Bà cũng giữ kỷ lục về tổng số thời gian giữ chức thủ tướng lâu nhất. Tuy nhiên, Sheikh Hasina Wazed lại giữ kỷ lục sát nút về thời gian nắm quyền thủ tướng không gián đọan, với nhiệm kỳ của bà dài hơn một vài tuần so với nhiệm kỳ thứ nhất của Khaleda Zia.

Tên Nhậm chức Rời chức Đảng
1 Tajuddin Ahmed 11 tháng 4 1971 13 tháng 1 1972 Liên đoàn Awami
2 Sheikh Mujibur Rahman 13 tháng 1 1972 26 tháng 1 1975 Liên đoàn Awami
3 Mohammad Mansoor Ali 26 tháng 1 1975 15 tháng 8 1975 Liên đoàn Awami
4 Shah Azizur Rahman 15 tháng 4 1979 24 tháng 3 1982 Đảng Dân tộc Bangladesh
5 Ataur Rahman Khan 30 tháng 3 1984 9 tháng 7 1986 Đảng Jatiya
6 Mizanur Rahman Chowdhury 9 tháng 7 1986 27 tháng 3 1988 Đảng Jatiya
7 Moudud Ahmed 27 tháng 3 1988 12 tháng 8 1989 Đảng Jatiya
8 Kazi Zafar Ahmed 12 tháng 8 1989 6 tháng 12 1990 Đảng Jatiya
9 Khaleda Zia, thứ nhất và thứ 2 20 tháng 3 1991 30 tháng 3 1996 Đảng Dân tộc Bangladesh
- Habibur Rahman 31 tháng 3 1996 22 tháng 7 1996 Lâm thời (tạm thời)
10 Sheikh Hasina 23 tháng 6 1996 15 tháng 7 2001 Liên đoàn Awami
- Latifur Rahman 16 tháng 7 2001 9 tháng 10 2001 Lâm thời (tạm thời)
11 Khaleda Zia, thứ 3 10 tháng 10 2001 29 tháng 10 2006 Đảng Dân tộc Bangladesh
- Iajuddin Ahmed 20 tháng 10 2006 10 tháng 1 2007 Lâm thời (tạm thời)
- Fazlul Haque 11 tháng 1 2007 11 tháng 1 2007 Lâm thời (tạm thời)
- Fakhruddin Ahmed 12 tháng 1 2007 6 tháng 1 2009 Lâm thời (tạm thời)
12 Sheikh Hasina, thứ 2 6 tháng 1 2009 đương nhiệm Liên đoàn Awami

Tham khảoSửa đổi