Trần Đức Thắng

Trần Đức Thắng (sinh năm 1973) là một chính khách người Việt Nam. Ông hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa XIII, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương[1].

Xuất thânSửa đổi

Ông sinh năm 1973, quê tỉnh Vĩnh Phúc[2].

Giáo dụcSửa đổi

Sự nghiệpSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Uỷ ban Kiểm tra Trung ương khoá XIII có 6 Phó Chủ nhiệm”.
  2. ^ “Chân dung 2 tân Ủy viên Ủy ban Kiểm tra T.Ư vừa được bầu bổ sung”.