UTC+04:00

(đổi hướng từ UTC+04)

Giờ UTC+4 được dùng trong những nơi sau đây:

Có một múi giờ, không có giờ tiết kiệm ánh sáng ngàySửa đổi

Các quốc gia có nhiều múi giờSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

  1. ^ “Times are a' changing in Georgia”. The BBC. ngày 27 tháng 6 năm 2004. Truy cập ngày 11 tháng 6 năm 2007.

Xem thêmSửa đổi