Mở trình đơn chính

Vàm Láng là một thị trấn thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang, đồng bằng sông Cửu Long, Việt Nam.

Thị trấn Vàm Láng có 600 ha diện tích tự nhiên và 13.921 người.[1]

Vị trí địa lýSửa đổi

Thị trấn Vàm Láng nằm ở cực đông của tỉnh Tiền Giang, cạnh cửa sông Soài Rạp, cách thị xã Gò Công 13 km theo đường tỉnh 871.

Địa giới hành chính thị trấn Vàm Láng: phía Đông giáp Biển Đông, các phía còn lại giáp xã Kiểng Phước.

Lịch sửSửa đổi

  • Quyết định số 77-CP[2] ngày 26 tháng 03 năm 1977 của Hội đồng Chính phủ chuyển thị xã Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành thị trấn Gò Công, xã Vàm Láng thuộc huyện Gò Công.
  • Quyết định số 155-CP[3] ngày 13 tháng 04 năm 1979 của Hội đồng Chính phủ chia huyện Gò Công thuộc tỉnh Tiền Giang thành huyện Gò Công Đông và huyện Gò Công Tây. Xã Vàm Láng thuộc huyện Gò Công Đông.
  • Nghị quyết 37/NQ-CP[1] của Chính phủ ngày 30 tháng 09 năm 2010 điều chỉnh địa giới hành chính xã, thành lập thị trấn Vàm Láng thuộc huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang trên cơ sở điều chỉnh 600 ha diện tích tự nhiên và 13.921 người của xã Vàm Láng.

Chú thíchSửa đổi