Vertical bar thường là một đường thẳng đứng trong thuật ngữ lập trình viên, được sử dụng chủ yếu trong công nghệ thông tintoán học. Ký tự được hiển thị dưới dạng một đường thẳng đứng liên tục (|) hoặc bị gián đoạn (¦) ở giữa.

| ¦
Vertical bar
Dấu câu
Dấu lược  '
Dấu ngoặc [ ]  ( )  { }  ⟨ ⟩
Dấu hai chấm :
Dấu phẩy ,  ،  
Dấu gạch ngang ‒  –  —  ―
Dấu ba chấm  ...  . . .
Dấu chấm than !
Dấu chấm .
Dấu gạch nối
Dấu gạch nối – trừ -
Dấu chấm hỏi ?
Dấu ngoặc kép ‘ ’  “ ”  ' '  " "
Dấu chấm phẩy ;
Dấu gạch chéo /  
Chia từ
Dấu chấm giữa ·
Dấu cách     
Typography chung
Ampersand &
Dấu hoa thị *
A còng @
Dấu chéo ngược \
Dấu đầu dòng (kiểu chữ)
Dấu mũ-nón ^
Dao găm (kiểu chữ) † ‡
Ký hiệu độ °
Ditto mark
Dấu chấm than ngược ¡
Dấu chấm hỏi ngược ¿
Dấu thăng #
Dấu numero
Obelus ÷
Chỉ báo thứ tự º ª
Ký hiệu Phần trăm, Ký hiệu Phần nghìn % ‰
Các dấu cộng và trừ + −
Điểm cơ bản
Phi công (ký hiệu)
Số nguyên tố (ký hiệu)    
Dấu hiệu phần §
Dấu ngã ~
Dấu gạch dưới _
Thanh dọc |    ¦
Sở hữu trí tuệ
Ký hiệu bản quyền ©
Ký hiệu ghi âm
Ký hiệu thương hiệu đã được đăng ký ®
Ký hiệu nhãn hiệu dịch vụ
Ký hiệu thương hiệu
Tiền tệ
Ký hiệu tiền tệ (trình bày) ¤

؋฿¢$֏ƒ£元 圆 圓 ¥ 円

Typography không phổ biến
Asterism (kiểu chữ)
Fleuron (kiểu chữ)
Chỉ mục (kiểu chữ)
Interrobang
Dấu chấm câu mỉa mai
Lozenge
Cước chú
Cà vạt (kiểu chữ)
Liên quan
Các hệ chữ viết khác

Sử dụngSửa đổi

Toán họcSửa đổi

Vật lýSửa đổi

Ngôn ngữ lập trìnhSửa đổi

Phần lớn các ngôn ngữ lập trình ngày nay sử dụng Vertical bar là cách biểu thị cho toán tử "OR".

// JAVASCRIPT
let a = 10;    // 1010 (binary)
let b = 9;     // 1001 (binary)
let c = a | b; // 1011 (binary)

hoặc toán tử "hoặc"

// JAVASCRIPT
let a = true;
let b = false;
let c = false;
let d;
d = a || b; // true
d = b || c; // false

Mã hóaSửa đổi

Dấu gạch đứng được mã hóa bằng ASCII và Unicode tại U+007C | Vertical line (HTML |). Với URLs vertical bar được mã hóa bằng %7C. Thanh gãy dọc có mã nguồn tại U+00A6 ¦ Broken bar (HTML ¦ · ¦).

 
Mã điểm 124 (thập lục phân 7C) bị chiếm bởi một dấu gạch đứng bị gãy trong máy in ma trận điểm vào cuối những năm 1980, dường như thiếu một thanh dọc vững chắc. Do đó, broken bar cũng được sử dụng cho xấp xỉ vertical bar

Tham khảoSửa đổi