Wikipedia:Ứng cử viên bài viết chọn lọc/Khí quyển Sao Mộc

Khí quyển Sao MộcSửa đổi

Trần Thế Trung phần tôi đã nêu hôm qua liệu bạn có thể giải quyết được hay không? Được hay không cũng phải nói ra để có hướng giải quyết. Tôi thấy bạn hoạt đông tích cực trong ngày hôm nay, và không hề đá động gì đến ý kiến được nêu ở đây, tôi sẽ cứng rắn hơn trong các trường hợp về sau -_-. -- Tân - Vương  16:37, ngày 8 tháng 10 năm 2017 (UTC)

Rất muốn giúp bạn ở đây, nhưng không biết giúp như nào, vì chỉ dẫn của bạn không đủ rõ ràng với tôi, tìm lại mãi mà không rõ bạn muốn thêm nguồn vào chỗ nào. Cách rõ ràng nhất là bạn dùng tiêu bản "cần dẫn nguồn" hay một cách tương tự đề vào ngay chỗ nào trong bài viết mà mong muốn cộng đồng bổ sung nguồn ở chỗ đó. - Trần Thế Trung | (thảo luận) 10:04, ngày 30 tháng 10 năm 2017 (UTC)