Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Father of the Bride (album)

Father of the Bride (album)Sửa đổi

Hi @Alphama. Thường các bài tôi thấy có ít lỗi hoặc lỗi nhỏ tôi sẽ sửa trực tiếp. Bài viết này này khá lủng củng và tôi muốn bạn @Minhhai 2000 nhìn nhận cách dịch thuật của mình hơn nên mới viết nhận xét hết ra. Vì tôi không có thời gian để rà hết từng đoạn nên nếu bạn @Minhhai 2000 có nhờ thì tôi sẽ dành thời gian sửa. Mong @Alphama thông cảm. Thân, NXL (thảo luận) 09:45, ngày 2 tháng 3 năm 2020 (UTC)