Wikipedia:Ứng cử viên bài viết tốt/Trận Seoul lần thứ ba

Trận Seoul lần thứ ba Sửa đổi

Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!
Kết quả: BQ thành công

Trận đánh trong Chiến tranh Triều Tiên diễn ra trong khoảng 9 ngày quanh thủ đô Seoul của Hàn Quốc. Bài do Prof MK viết chính, tôi đề cử thay. NguoiDung
KhongDinhDanh
19:54, ngày 17 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Đồng ýSửa đổi

  1.   Đồng ý Bài viết về một vấn đề chính trị được đầu tư, biên tập kĩ càng. Tiếng vĩ cầm🎶🎻🎵 09:13, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  2.   Đồng ý Bài viết đã có nguồn dẫn chứng, hình ảnh, dịch thuật đầy đủ. '''''RFS''''' (thảo luận) 14:04, ngày 18 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  3.   Đồng ý Tôi đã đọc thẩm định xong, bài rất chất lượng.  Jimmy Blues  05:52, ngày 21 tháng 11 năm 2021 (UTC)
  4.   Đồng ý lúc rày bận quá ko có thời gian nhiều nên đọc sơ sơ thấy cũng OK, với bạn Mintu cam kết rồi nên mình thật sự an tâm +++"Người mất tất cả, không còn gì để mất và không sợ mất bất cứ thứ gì, và chấp nhận mất tất cả" (thảo luận) 00:43, ngày 25 tháng 11 năm 2021 (UTC)

Chưa đồng ýSửa đổi

Ý kiếnSửa đổi

  1.   Ý kiến Tôi không truy cập được link PDF bài viết của Ministry of Patriots and Veterans Affairs (2010) để kiểm chứng thông tin. Không biết có ai truy cập được thì vui lòng chia sẻ archive-url để tôi tham khảo. Cảm ơn. LTN (thảo luận) 20:03, ngày 4 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Nguồn die luôn rồi, tìm ko ra - "Mạc ngôn thanh tu" (thảo luận) 16:36, ngày 6 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Không bất ngờ, Thái có hẳn lực lượng đánh ở Triều Tiên thật. Lực lượng viễn chinh Hoàng gia Thái Lan. – La Hán đẩy xe bò (thảo luận) 08:00, ngày 15 tháng 12 năm 2021 (UTC)
Đây là một cuộc biểu quyết đã kết thúc, xin đừng sửa chữa nó! Mọi ý kiến xin ghi bên ngoài khung!