Wikipedia:Ứng cử viên danh sách chọn lọc/Danh sách đĩa nhạc của Katy Perry/2

Danh sách đĩa nhạc của Katy Perry Sửa đổi

Bài này thời hạn bq tận 1 tháng mà sao đóng sớm vậy Nghiemtrongdai VN ?  Jimmy Blues  04:30, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]

Hết hạn bq rồi mà? Bq mở ngày 22/5 và hết hạn vào 21/6, tôi đóng bq vào 24/6 thì có phải là sớm? – Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 04:36, ngày 25 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Bạn Nghiemtrongdai VN đọc lại quy định ở trang ứng cử danh sách chọn lọc nhé!! Thời hạn tối đa là 30 ngày và tối thiểu là 14 ngày!! Tức là sau 14 ngày nếu đủ phiếu đồng ý thì gắn sao như bt, còn nếu không thì vẫn để đấy cho đến hết 30 ngày mới đóng. Phiền bạn tái xử lý chuyện này!!  Jimmy Blues  09:19, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Mintu Martin: Vậy thì biểu quyết này sẽ diễn ra trong 14 ngày nữa? – Nghiemtrongdai VN (Thảo luận) 10:14, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Nghiemtrongdai VN Bạn nói đúng ý tôi rồi đấy!  Jimmy Blues  14:54, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
@Mintu Martin: Từ 22 tháng 5 đến 21 tháng 6 đã là đủ 30 ngày rồi mà Mintu. Biểu quyết đã kéo dài đủ 30 ngày rồi chứ không phải chỉ mới 14 ngày đâu.  Băng Tỏa  15:11, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]
Băng Tỏa Vậy tớ không có ý kiến gì nữa!! Sorry vì làm phiền các bạn.  Jimmy Blues  15:19, ngày 27 tháng 6 năm 2021 (UTC)Trả lời[trả lời]