Wikipedia:Biểu quyết chọn hành chính viên/Đề nghị thành công

Nguyễn Xuân Minh, tổng quản lýSửa đổi

Meta, Daniel Mayer muốn chúng ta chọn một người trở thành người quan liêu (đó có nghĩa là bureaucrat không?) tổng quản lý. Những người quan liêu được cho người khác quyền quản lý, thêm vào những quyền quản lý thường, đế không phải chờ đợi lâu quá để được những quyền đó. Vì tôi đóng góp ở đây thường xuyên nhất, và tôi là người mang những đề nghị ở đây đến trang thỉnh cầu ở Meta, xin bạn ủng hộ đề nghị này. Cám ơn nhiều! – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 21:39, 13 tháng 2 2005 (UTC)

Ủng hộ: nếu bạn được quyền này, bạn sẽ được làm gì khác nửa? DHN 22:29, 13 tháng 2 2005 (UTC)
Người quan liêu Tổng quản lý như người quản lý bình thường, mà cũng được làm người khác trở thành người quản lý. Không được quyền ngoài đó. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 01:04, 14 tháng 2 2005 (UTC)
Ủng hộ: Mxn nên đảm nhận việc này. Nhân dịp năm mới chúc Cộng đồng Wiki Việt ngày càng lớn mạnh. Theo tôi, vấn đề tên gọi thì chúng ta nên tự thống nhất lại cho phù hợp hơn. Bureaucrat là người lo việc thủ tục hành chính => nên gọi là Người (Nhà) quản lý Wiki (vì anh ta quản vấn đề nhân sự); Sysop là người đảm nhận những công việc cụ thể nhằm tối ưu hóa nên gọi là Người (Nhà) điều hành Wiki. Vietbio 02:48, 14 tháng 2 2005 (UTC)
Ủng hộ: Tôi là thành viên mới thôi, nhưng quan sát thấy Minh Nguyễn hoạt động khá tích cực cả ở Wikipedia này và Wikitionary cũng như Meta-Wiki.... Nếu một người có thiện chí và đầy nhiệt huyết "xung phong" giúp Wikipedia Tiếng Việt phát triển vì cộng đồng, vì mục đích chung của mọi người thì tôi nghĩ đó là một điều tốt và không có lí do gì để phản đối. Tuy nhiên, tôi xin có một góp ý nhỏ trong việc dịch từ bureaucrat. Theo Meta thì họ định nghĩa là; "Within Wikimedia projects, a bureaucrat is a user who has the technical ability to give other users adminship." Có thể tạm dịch qua tiếng Việt là "Bureaucrat trong những dự án của Wikipedia là người có thể sử dụng chức năng kĩ thuật để trao quyền quản lí cho thành viên khác." Vậy ta có thể dịch bureaucrat trường hợp này là Tổng quản lí. Từ quan liêu thì hoàn toàn có ý nghĩa khác. Quan liêu có hai nghĩa, nghĩa thứ nhất là danh từ và đồng nghĩa như từ quan lại (từ cũ). Còn nghĩa thứ hai là tính từ chỉ "(Cách lãnh đạo, chỉ đạo) thiên về dùng mệnh lệnh, giấy tờ, xa thực tế, xa quần chúng."(theo từ điển Tiếng Việt, Trung Tâm Từ Điển Hoc - Viettex) Nghĩa thứ hai thông dụng hơn, người ta hay nói về thành ngữ quan liêu bao cấp đó. Tôi không nghĩ Minh Nguyễn muốn làm người quan liêu đâu!!! Nhân tiện, tôi xin giới thiệu một địa chỉ Từ điển trực tuyến Tiếng Việt(online dictionary). Mong sẽ giúp ích cho các bạn khi dịch thuật.NOB 13:42, 14 tháng 2 2005 (UTC)
Cám ơn cho mọi người ủng hộ tôi! Về vụ dịch bureaucrat, tôi gọi tạm là "tổng quản lý", tại làm đó thì dễ hơn không phải cũng đổi tên sysop (admin) thành "người điều hành". (Tôi muốn hỏi này: phải là "người" hay "nhà" thường thường?) Vào tuần này sẽ bầu cử cho tên bureaucrat và sysop, mà cho tạm tôi gọi là "tổng quản lý". Khi mà tôi chọn tên đó, tôi sợ là nó có nghĩa như vậy, mà tôi không thể nào kiếm thấy tên nào mà đúng hơn. – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 22:09, 14 tháng 2 2005 (UTC)
Tôi mới báo những người ở Meta về này. Xem m:Requests for permissions#Current requests for permissions (tiếng Anh). – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 05:57, 3 Mar 2005 (UTC)

Tôi mới được quyền tổng quản lý. Cám ơn mọi người!

You are now a bureaucrat on this wiki. Use special:makesysop per the polices of this wiki and see meta:bureaucrat for instructions. --Maveric149 19:29, 4 Mar 2005 (UTC)

Nhưng mà… tôi không thể nào dùng cái trang Special:Makesysop; trang đó nói là tôi không có phép dùng nó. Này giống như khi tôi được quyền quản lý đầu tiên. Nếu vẫn không được làm ai khác thành sysop ngày mai, thì sẽ hỏi cho Maveric149 về này. Xin lỗi Vương Ngân Hà.

 – Nguyễn Minh (thảo luận, blog) 05:13, 5 tháng 3 2005 (UTC)

Cao Xuân Hiếu, tổng quản lýSửa đổi

Tôi có thể gánh cho Mxn nhiệm vụ phong cấp các thành viên trở thành sysop. Mọi việc sẽ theo đúng các quy định mà chúng ta đã đề ra đối với 1 sysop để mà làm việc. Vietbio 06:39, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi muốn nói rõ là Vietbio và sysop Cao Xuân Hiếu là một người. Mekong Bluesman 10:19, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1. Ủng hộ an toàn hơn cho Wikipedia (nếu password của MXN bị hack)Trần Thế Trung 06:42, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Ủng hộ: với Vietbio và Minh Nguyễn là tổng quản lý thì chúng ta sẽ có tổng quản lý từ các múi giờ khác nhau. Mekong Bluesman 07:22, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
  Thì sẽ có người ở hai múi giờ UTC+7 và UTC-8 (UTC-7 vào mùa hè). Có người ở Âu Châu cũng muốn quyền này không? :^) – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, nhật ký) 21:29, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Ủng hộ Phan Ba 09:46, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Ủng hộ --Baodo 09:54, ngày 16 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Ủng hộ Nguyễn Hữu Dng 06:22, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Ủng hộ --Á Lý Sa| 06:31, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Ủng hộ. Nguyễn Thanh Quang 08:28, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8. Nếu chưa đủ túc số thì lấy thêm phiếu của tui Ủng hộ Làng Đậu 14:03, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 9. Ủng hộ. --Avia (thảo luận) 01:20, ngày 20 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chúc mừng bạn mới được quyền tổng quản lý. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, nhật ký) 00:12, ngày 24 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Nguyễn Hữu Dụng, tổng quản lýSửa đổi

Đề cử. Nguyễn Hữu Dụng là người đóng góp có thâm niên ở đây, tích cực góp phần xử lý có hiệu quả những vấn đề về NPOV, bản quyền..., "chống mũi chịu sào" trong một số tình huống (là người để hỏi cũng như để...xúc phạm cá nhân). Thêm tag bureaucrat cho Nguyễn Hữu Dụng để giúp thành viên này có thêm vai trò trong cộng đồng, cũng như để ủng hộ sự đóng góp của thành viên này..--Á Lý Sa| 06:31, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Tôi chấp nhận đề cử của Á Lý Sa. Á Lý Sa nói đúng, không hiểu tại sao tôi cứ bị "chửi" nhiều lần trong Wikipedia này :-). Có người đổi tên tôi thành "Vô Dụng", còn có người lại nói tôi "ăn nói tào lao". Nay tôi chắc cũng hơi bận với việc làm, không còn thời giờ để cai quản dự án này như trước. Dù sao đi nữa chúng ta cũng nên có hơn một tổng quản lý lỡ Nguyễn Xuân Minh bị bận với việc học tập. Nguyễn Hữu Dng 08:11, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 1. Ủng hộ nếu Nguyễn Hữu Dụng ứng cử. Trần Thế Trung 07:48, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 2. Ủng hộ Nguyễn Hữu Dụng, và hi vọng bạn ít bị nghe chửi hơn trước! :-) --Baodo 10:22, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 3. Ủng hộ: Nguyễn Hữu Dụng đã chứng minh khả năng của mình qua các năm làm việc cho Wikipedia, tôi đồng ý với đa số ý kiến của Nguyễn Hữu Dụng (đặc biệt là các ý kiến xóa bỏ bớt bài chưa đủ tính chất Wikipedia). Mekong Bluesman 14:39, ngày 17 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 4. Ủng hộ:Tôi thấy Dụng là một trong những người đóng góp lâu năm và tích cực nhất của Wikipedia. Phan Ba 05:50, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 5. Ủng hộ: lý do như Á Lý Sa đã nêu. --Avia (thảo luận) 07:22, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 6. Ủng hộ Vietbio 07:48, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 7. Ủng hộ. Nguyễn Thanh Quang 08:29, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 8. Ủng hộ, as nominator. --Á Lý Sa| 09:37, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]
 9. Ủng hộ, chữ hữu sửa thành vô' thì còn xa lắm tên tui "Vo Nhan" đọc thành cái gì Làng Đậu 14:06, ngày 19 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]

Chúc mừng bạn mới được quyền tổng quản lý. – Nguyễn Xuân Minh (thảo luận, nhật ký) 00:12, ngày 24 tháng 9 năm 2005 (UTC)Trả lời[trả lời]