Wikipedia:Biểu quyết chọn kiểm định viên/Đề nghị thành công

Dưới đây liệt kê các cuộc bầu chọn kiểm định viên thành công trên Wikipedia tiếng Việt:

Mxn (thảo luận · đóng góp) và DHN (thảo luận · đóng góp)Sửa đổi