Wikipedia:Danh sách bản mẫu/Không gian thảo luận

Nội dung nhập Nội dung hiển thị Nơi đặt bản mẫu
{{Bàn cãi}}

liên kết thảo luận sửa

Thảo luận có thể gây tranh cãi
{{Yctl}}

liên kết thảo luận sửa

Thảo luận thường có bút chiến
{{Giữ bình tĩnh}}

liên kết thảo luận sửa

Peace dove icon.svg Thảo luận về chủ đề này có khả năng làm bạn nổi nóng. Xin hãy giữ bình tĩnh và có một cái đầu lạnh khi nêu ý kiến của mình tại đây.
Thảo luận cần giữ bình tĩnh
{{Không phải diễn đàn}}

liên kết thảo luận sửa

Nơi không phải diễn đàn
{{Diễn đàn}}/{{Forum}}

liên kết thảo luận sửa

MrA đã xóa thảo luận này của MrB vì cho rằng nó mang tính chất diễn đàn.
Việc xóa bỏ đã diễn ra vào lúc 16:51, ngày 15 tháng 7 năm 2020 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, xin tra ở lịch sử trang vào thời gian tương ứng.
Thảo luận diễn đàn đã bị xóa
{{Văn minh}}

liên kết thảo luận sửa

MrA đã xóa thảo luận này của MrB vì cho rằng nó vi phạm thái độ văn minh và/hoặc là tấn công cá nhân.
Việc xóa bỏ diễn ra vào lúc 16:51, ngày 15 tháng 7 năm 2020 (UTC). Nếu bạn muốn xem lại, hãy tra mốc thời gian đó ở lịch sử trang.
Thảo luận vi phạm thái độ văn minh
{{Tsnds}}

liên kết thảo luận sửa

Thảo luận về tiểu sử người đang sống