Trợ giúp:Học wiki nhanh

(Đổi hướng từ Wikipedia:Học wiki nhanh)

Phòng học mã wiki của Wikipedia

Mã sử dụng ở mọi nơi
Mô tả Bạn gõ Kết quả
Chữ in nghiêng

''nghiêng''

nghiêng

Chữ in đậm

'''đậm'''

đậm

Chữ in đậm và nghiêng

'''''đậm & nghiêng'''''

đậm & nghiêng

Liên kết đến các trang Wikipedia khác

[[Tên trang]]
[[Tên trang|Chữ hiện ra]]

Tên trang
Chữ hiện ra

Thêm hình ảnh

[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|nhỏ|alt=Chữ thay thế|Chú thích]]

Chữ thay thế
Chú thích
Thêm một thể loại [[Thể loại:Tên thể loại]] Thể loại nên được viết ở cuối trang. Tên của thể loại sẽ hiện ra trên thanh cuối trang khi trang đã được lưu hay đang xem thử.
Chữ ký
Chữ ký của người đóng góp chỉ nên đặt trong Trang thảo luận.
Đừng bao giờ ký tên khi bạn đóng góp vào một bài viết.

~~~~

Tên thành viên (thảo luận) 20:51, 1 tháng 4 2023 (UTC)

Dùng bản mẫu

{{Ví dụ}}

Đây là một ví dụ về bản mẫu. Nếu bạn cần tìm trợ giúp về bản mẫu, xem Trợ giúp:Bản mẫu.


Mã sử dụng khi bắt đầu một dòng
Mô tả Bạn gõ Kết quả
Đổi hướng đến một trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích]]

Trang đích

Đổi hướng đến một đề mục của trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích#Tên mục]]

Trang đích#Tên mục

Đề mục mở đầu
Một bảng mục lục sẽ tự động hiện ra khi có trên ba mã đề mục trong bài viết.
Xin đừng dùng =Độ 1=; nó được dành riêng cho tựa đề của trang.

==Độ 2==
===Độ 3===
====Độ 4====
=====Độ 5=====
======Độ 6======

Độ 2

Độ 3

Độ 4

Độ 5
Độ 6
Liệt kê có dấu chấm

* Một
* Hai
** Một của hai
* Ba

 • Một
 • Hai
  • Một của hai
 • Ba
Liệt kê đánh số

# Một
# Hai
## Một của hai
# Ba

 1. Một
 2. Hai
  1. Một của hai
 3. Ba
Chữ thụt lề
Mã này được dùng khi bạn trả lời trong Trang thảo luận, nhằm giúp theo dõi cuộc hội thoại dễ dàng hơn.

không thụt lề (bình thường)
:thụt lề một
::thụt lề hai
:::thụt lề ba

không thụt lề (bình thường)

thụt lề một
thụt lề hai
thụt lề ba
Thêm chú thích

Trợ giúp chi tiết về các mã chú thích
Quy định chú thích nguồn gốc của Wikipedia

Chèn một tài liệu tham khảo vào một trang, nó sẽ tự động được định dạng sau đó.

Xin chào,<ref>Encyclopædia Britannica</ref> Thế giới.<ref>http://www.w3.org/</ref>

Tham khảo: <references />

Xin chào,[1] Thế giới.[2]

Tham khảo:

 1. ^ Encyclopædia Britannica
 2. ^ http://www.w3.org/

Xem thêm

 
Giải thích thêm mã wiki (tải xuống PDF; bằng tiếng Anh)