Mở trình đơn chính
Viết tắt

Phòng học mã wiki của Wikipedia

Mã sử dụng ở mọi nơi
Mô tả Bạn gõ Kết quả
Chữ in nghiêng

''nghiêng''

nghiêng

Chữ in đậm

'''đậm'''

đậm

Chữ in đậm và nghiêng

'''''đậm & nghiêng'''''

đậm & nghiêng

Liên kết đến các trang Wikipedia khác

[[Tên trang]]
[[Tên trang|Chữ hiện ra]]

Tên trang
Chữ hiện ra

Thêm hình ảnh

[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|nhỏ|alt=Chữ thay thế|Chú thích]]

Chữ thay thế
Chú thích
Thêm một thể loại [[Thể loại:Tên thể loại]] Thể loại nên được viết ở cuối trang. Tên của thể loại sẽ hiện ra trên thanh cuối trang khi trang đã được lưu hay đang xem thử.
Chữ ký
Chữ ký của người đóng góp chỉ nên đặt trong Trang thảo luận.
Đừng bao giờ ký tên khi bạn đóng góp vào một bài viết.

~~~~

Tên thành viên (thảo luận) 04:53, 16 tháng 9 2019 (UTC)

Dùng bản mẫu

{{Ví dụ}}

Cube.svg Đây là một ví dụ về bản mẫu. Nếu bạn cần tìm trợ giúp về bản mẫu, xem Trợ giúp:Bản mẫu.


Mã sử dụng khi bắt đầu một dòng
Mô tả Bạn gõ Kết quả
Đổi hướng đến một trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích]]

Redirect arrow without text.svg Trang đích

Đổi hướng đến một đề mục của trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích#Tên mục]]

Redirect arrow without text.svg Trang đích#Tên mục

Đề mục mở đầu
Một bảng mục lục sẽ tự động hiện ra khi có trên ba mã đề mục trong bài viết.
Xin đừng dùng =Độ 1=; nó được dành riêng cho tựa đề của trang.

==Độ 2==
===Độ 3===
====Độ 4====
=====Độ 5=====
======Độ 6======

Viết tắt

Phòng học mã wiki của Wikipedia

Mã sử dụng ở mọi nơi
Mô tả Bạn gõ Kết quả
Chữ in nghiêng

''nghiêng''

nghiêng

'''đậm'''

đậm

Chữ in đậm và nghiêng

'''''đậm & nghiêng'''''

đậm & nghiêng

Liên kết đến các trang Wikipedia khác

[[Tên trang]]
[[Tên trang|Chữ hiện ra]]

Tên trang
Chữ hiện ra

Thêm hình ảnh

[[File:Wikipedia-logo-v2.svg|nhỏ|alt=Chữ thay thế|Chú thích]]

Chữ thay thế
Chú thích
Thêm một thể loại [[Thể loại:Tên thể loại]] Thể loại nên được viết ở cuối trang. Tên của thể loại sẽ hiện ra trên thanh cuối trang khi trang đã được lưu hay đang xem thử.
Chữ ký
Chữ ký của người đóng góp chỉ nên đặt trong Trang thảo luận.
Đừng bao giờ ký tên khi bạn đóng góp vào một bài viết.

~~~~

Tên thành viên (thảo luận) 04:53, 16 tháng 9 2019 (UTC)

Dùng bản mẫu

{{Ví dụ}}

Cube.svg Đây là một ví dụ về bản mẫu. Nếu bạn cần tìm trợ giúp về bản mẫu, xem Trợ giúp:Bản mẫu.
xc
Mã sử dụng khi bắt đầu một dòng
Mô tả Bạn gõ Kết quả
Đổi hướng đến một trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích]]

Redirect arrow without text.svg Trang đích

Đổi hướng đến một đề mục của trang khác
Đổi hướng phải được viết ở ngay dòng đầu tiên của trang.

#ĐỔI [[Trang đích#Tên mục]]

Redirect arrow without text.svg Trang đích#Tên mục

Đề mục mở đầu
Một bảng mục lục sẽ tự động hiện ra khi có trên ba mã đề mục trong bài viết.
Xin đừng dùng =Độ 1=; nó được dành riêng cho tựa đề của trang.

==Độ 2==
===Độ 3===
====Độ 4====
=====Độ 5=====
======Độ 6======

Xem thêm

Giải thích thêm mã wiki (tải xuống PDF; bằng tiếng Anh)