Wikipedia:Mục lục bản mẫu/Thảo luận thành viên/Cấm

Dự án Cách dùng Thiết kế Tất cả bản mẫu Bản mẫu đa mức Bản mẫu đơn mức Bản mẫu cấm  What to type What it makes
{{thế:uw-block |time=khoảng thời gian |reason=lí do}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi trong một khoảng thời gian vì một lí do nào đó. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-blockindef |reason=lí do}} Bạn đang sử dụng bản mẫu này ở nhầm không gian tên. Thay vào đó, hãy sử dụng bản mẫu này trên trang thảo luận thành viên.
{{thế:uw-ablock |time=khoảng thời gian |reason=lí do}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Những thành viên vô danh tại địa chỉ IP này đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lí do nào đó.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
Nếu địa chỉ này là một địa chỉ IP dùng chung và bạn là một biên tập viên đã đăng ký tài khoản vốn dĩ không liên quan đến lệnh cấm này, bạn có thể đăng nhập và tiếp tục sửa đổi.
{{thế:uw-apblock |page=Article |time=khoảng thời gian}}
Để thực thi các sắc lệnh chung do cộng đồng uỷ quyền, bạn đã bị cấm sửa đổi trong khoảng thời gian. Hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích khi thời hạn cấm đã hết; tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc lặp lại hành vi tương tự có thể dẫn đến một lệnh cấm trong khoảng thời gian lâu hơn. Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.

Lưu ý cho bảo quản viên: Các sắc lệnh cộng đồng được ban hành bởi sự đồng thuận của cộng đồng. Để lật ngược lệnh cấm này, bạn phải nhận được sự chấp thuận của bảo quản viên đã thực hiện lệnh cấm hoặc từ sự đồng thuận tại bảng thông báo cộng đồng (Bạn có thể cần sao chép và dán tuyên bố của họ vào bảng thông báo cộng đồng).

{{thế:uw-bioblock |page=Article |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lí do nào đó, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-blocknotalk |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì lạm dụng quyền sửa đổi. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích. Ngoài ra, bạn cũng đã bị tước quyền sửa đổi trang thảo luận của mình.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó gửi thư điện tử đến đến danh sách thư wikivi-l.
{{thế:uw-blockindefnotalk |time=khoảng thời gian}}
Stop icon
Bạn đã bị cấm sửa đổi vô thời hạnlạm dụng quyền sửa đổi. Ngoài ra, bạn cũng đã bị tước quyền sửa đổi trang thảo luận của mình.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó gửi thư điện tử đến đến danh sách thư wikivi-l.
{{thế:uw-botblock |page=Article|time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì chạy tập lệnh bot không được chấp thuận, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Dưới quy định về bot, tất cả các tập lệnh tự động phải được bảo quản viên phê duyệt để đảm bảo rằng chúng thực hiện các chức năng an toàn và hữu ích mà không gây áp lực lên tài nguyên hệ thống.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-copyrightblock |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì vi phạm quy định về bản quyền bằng cách sao chép văn bản hoặc hình ảnh vào Wikipedia từ một nguồn khác mà không có bằng chứng về việc được cấp phép sử dụng. Hãy nhân cơ hội này để chắc chắn rằng bạn đã hiểu rõ quy định về quyền tác giảquy định về cách sử dụng nội dung không tự do của chúng tôi. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-dblock |page=Article|time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời để ngăn chặn gây rối bằng cách xoá bỏ nội dung, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-disruptblock |page=Article|time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì liên tục thực hiện sửa đổi gây hại, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-ewblock |page=Article |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lí do nào đó, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
During a dispute, you should first try to discuss controversial changes and seek consensus. If that proves unsuccessful, you are encouraged to seek dispute resolution, and in some cases it may be appropriate to request page protection.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-3block |page=Article |time=khoảng thời gian}} Bạn đang sử dụng bản mẫu này ở nhầm không gian tên. Thay vào đó, hãy sử dụng bản mẫu này trên trang thảo luận thành viên.
{{thế:uw-efblock |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì making (or attempting to make) disruptive edits that repeatedly triggered the edit filter. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-hblock |page=Article |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lí do nào đó, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-pinfoblock |page=Article |time=khoảng thời gian}} Bản mẫu:Uw-pinfoblock
{{thế:uw-lblock |page=Article}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì đe dọa pháp lý hoặc thực hiện hành động pháp lý, như bạn đã thực hiện tại Article.
Bạn không được phép sửa đổi Wikipedia khi các mối đe dọa vẫn còn hoặc hành động pháp lý chưa được giải quyết.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-nfimageblock |page=Article |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời as you have been warned previously that some of your uploaded images may fail our non-free image policy. Most often, this involves editors uploading a copyrighted image of a living person, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
For other possible reasons, please read up on our Non-free image criteria. Please note that we take very seriously our criteria on non-free image uploads. If you have any questions please ask them at the Media copyright questions page.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-sblock |time=khoảng thời gian |reason=lí do}} Bạn đang sử dụng bản mẫu này ở nhầm không gian tên. Thay vào đó, hãy sử dụng bản mẫu này trên trang thảo luận thành viên.
{{thế:uw-adblock |page=Article |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì quảng cáo hoặc tự quảng bá vi phạm đến hướng dẫn về xung đột lợi íchđộ nổi bật, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-soablock}}
Bạn đã bị cấm sửa đổi vô thời hạn vì dường như nó chỉ dùng với mục đích quảng cáo. Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.
{{thế:uw-ublock |reason=lí do}}
Tài khoản này đã bị cấm sửa đổi vô hạn tại Wikipedia vì tên người dùng của bạn không tuân thủ quy định về tên người dùng.

Lý do duy nhất để bạn bị cấm là vì tên người dùng của bạn. Bạn được tự do chọn một tên người dùng mới (xem bên dưới).

Tên người dùng không được có dụng ý quảng cáo, có liên hệ với nhóm hoặc tổ chức ngoài "đời thực", gây nhầm lẫn, có tính xúc phạm hoặc kích động. Ngoài ra, tên người dùng không được kết thúc bằng chữ "bot" trừ khi đây là tài khoản bot đã được chứng thực. 

Bạn được khuyến khích chọn tên tài khoản mới phù hợp với quy địnhtự mở tài khoản. Một cách khác, nếu bạn đã thực hiện một số sửa đổi và muốn giữ lại đóng góp trong tên mới, bạn có thể yêu cầu đổi tên người dùng bằng cách:

 1. Thêm {{bỏ cấm-đổi tên|tên người dùng mới ở đây}} trên trang thảo luận thành viên của bạn. Bạn vẫn tiến hành các bước ở trên được dù bạn bị cấm sửa đổi, vì thường bạn vẫn có thể sửa được trang thảo luận của chính mình. Nếu không được, bạn nên liên hệ với bảo quản viên đã cấm mình bằng cách nhấn vào liên kết "Gửi thư cho người này" trên trang thảo luận của người đó.
 2. Tùy theo bảo quản viên, bạn có thể được bỏ cấm 24 giờ để đề đạt yêu cầu.
 3. Xin lưu ý là bạn chỉ có thể yêu cầu tên gọi chưa ai dùng, hãy kiểm tra ở đây để xem danh sách những tên đã bị sử dụng. Tài khoản chỉ được tạo sau khi được chấp thuận, nên đừng cố gắng mở tài khoản mới trước khi gửi yêu cầu đổi tên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Wikipedia:Đổi tên người dùng.
Nếu bạn tin lần cấm này là không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại việc cấm bằng cách thêm đoạn ký tự {{bỏ cấm|Lý do của bạn ở đây}}, nhưng bạn nên đọc hướng dẫn trước.


{{thế:uw-uhblock |reason=lí do}}
Tài khoản của bạn đã bị cấm vô hạn vì nó là sự vi phạm rõ ràng quy định về tên người dùng - nó rõ ràng là xúc phạm, công kích hoặc mạo nhận một người khác, hoặc cho thấy rõ ràng ý định của bạn không phải là đóng góp cho bách khoa toàn thư (xem quy định cấmtên người dùng để biết thêm chi tiết). Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách xây dựng cho bách khoa toàn thư của chúng ta, nhưng thành viên không được phép sửa đổi với tên người dùng không thích hợp và gây rối hoặc có hành vi phá hoại khác sẽ không được khoan nhượng.
{{thế:uw-adminublock}}
Tài khoản này đã bị cấm sửa đổi vô hạn tại Wikipedia vì tên người dùng của bạn không tuân thủ quy định về tên người dùng.

Lý do duy nhất để bạn bị cấm là vì tên người dùng của bạn. Bạn được tự do chọn một tên người dùng mới (xem bên dưới).

Tên người dùng không được có dụng ý quảng cáo, có liên hệ với nhóm hoặc tổ chức ngoài "đời thực", gây nhầm lẫn, có tính xúc phạm hoặc kích động. Ngoài ra, tên người dùng không được kết thúc bằng chữ "bot" trừ khi đây là tài khoản bot đã được chứng thực. 

Bạn được khuyến khích chọn tên tài khoản mới phù hợp với quy địnhtự mở tài khoản. Một cách khác, nếu bạn đã thực hiện một số sửa đổi và muốn giữ lại đóng góp trong tên mới, bạn có thể yêu cầu đổi tên người dùng bằng cách:

 1. Thêm {{bỏ cấm-đổi tên|tên người dùng mới ở đây}} trên trang thảo luận thành viên của bạn. Bạn vẫn tiến hành các bước ở trên được dù bạn bị cấm sửa đổi, vì thường bạn vẫn có thể sửa được trang thảo luận của chính mình. Nếu không được, bạn nên liên hệ với bảo quản viên đã cấm mình bằng cách nhấn vào liên kết "Gửi thư cho người này" trên trang thảo luận của người đó.
 2. Tùy theo bảo quản viên, bạn có thể được bỏ cấm 24 giờ để đề đạt yêu cầu.
 3. Xin lưu ý là bạn chỉ có thể yêu cầu tên gọi chưa ai dùng, hãy kiểm tra ở đây để xem danh sách những tên đã bị sử dụng. Tài khoản chỉ được tạo sau khi được chấp thuận, nên đừng cố gắng mở tài khoản mới trước khi gửi yêu cầu đổi tên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Wikipedia:Đổi tên người dùng.
Nếu bạn tin lần cấm này là không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại việc cấm bằng cách thêm đoạn ký tự {{bỏ cấm|Lý do của bạn ở đây}}, nhưng bạn nên đọc hướng dẫn trước.


{{thế:uw-adminuhblock}} Bản mẫu:Uw-adminuhblock
{{thế:uw-botublock}}
Tài khoản này đã bị cấm sửa đổi vô hạn tại Wikipedia vì tên người dùng của bạn có chứa hậu tố "-bot", thường chỉ dành riêng cho tài khoản bot đã chứng thực

Bạn được khuyến khích chọn tên tài khoản mới phù hợp với quy địnhtự mở tài khoản. Một cách khác, nếu bạn đã thực hiện một số sửa đổi và muốn giữ lại đóng góp trong tên mới, bạn có thể yêu cầu đổi tên người dùng bằng cách:

 1. Thêm {{bỏ cấm-đổi tên|tên người dùng mới ở đây}} trên trang thảo luận thành viên của bạn. Bạn vẫn tiến hành các bước ở trên được dù bạn bị cấm sửa đổi, vì thường bạn vẫn có thể sửa được trang thảo luận của chính mình. Nếu không được, bạn nên liên hệ với bảo quản viên đã cấm mình bằng cách nhấn vào liên kết "Gửi thư cho người này" trên trang thảo luận của người đó.
 2. Tùy theo bảo quản viên, bạn có thể được bỏ cấm 24 giờ để đề đạt yêu cầu.
 3. Xin lưu ý là bạn chỉ có thể yêu cầu tên gọi chưa ai dùng, hãy kiểm tra ở đây để xem danh sách những tên đã bị sử dụng. Tài khoản chỉ được tạo sau khi được chấp thuận, nên đừng cố gắng mở tài khoản mới trước khi gửi yêu cầu đổi tên. Để biết thêm thông tin, vui lòng xem Wikipedia:Đổi tên người dùng.
Nếu bạn tin lần cấm này là không công bằng, bạn có thể yêu cầu xem xét lại việc cấm bằng cách thêm đoạn ký tự {{bỏ cấm|Lý do của bạn ở đây}}, nhưng bạn nên đọc hướng dẫn trước.


{{thế:uw-botuhblock}}
Tài khoản của bạn đã bị cấm vô hạn vì nó là sự vi phạm rõ ràng quy định về tên người dùng - nó rõ ràng là xúc phạm, công kích hoặc mạo nhận một người khác, hoặc cho thấy rõ ràng ý định của bạn không phải là đóng góp cho bách khoa toàn thư (xem quy định cấmtên người dùng để biết thêm chi tiết). Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách xây dựng cho bách khoa toàn thư của chúng ta, nhưng thành viên không được phép sửa đổi với tên người dùng không thích hợp và gây rối hoặc có hành vi phá hoại khác sẽ không được khoan nhượng.
{{thế:uw-ublock-wellknown}}
This account has been blocked indefinitely from editing Wikipedia because the username matches the name of a well-known, living person.

If you are the person represented by this username, please note that the practice of blocking such usernames is to protect you from being impersonated, not to discourage you from editing Wikipedia. You may choose to edit under a new username (see information below), but keep in mind that you are welcome to continue to edit under this username.

If you choose to keep your current username, please send an email to info-en@wikimedia.org including your real name and your Wikipedia username to receive instructions from our volunteer response team about account verification. Please do not send documentation without being requested to do so.

If you are not the person represented by this username, you are welcome to choose a new username (see below).

A username should not be promotional, related to a "real-world" group or organization, misleading, offensive, or disruptive. Also, usernames may not end in the word "bot" unless the account is an approved bot account.

Bản mẫu:Uw-ublock/procedure
{{thế:uw-ublock-double|user=Targeted user}}
Your account has been blocked from editing Wikipedia because your username appears to be too similar to the username Targeted user. You are welcome to create a new account with a username that is easily distinguishable, or ask for a request in changing username by:

1. Typing {{unblock-un|user=your new username here|reason=your reason here}} on your user talk page.

2. You will have 24 hours to fill in an unblock request for a change of username before you get re-blocked.

If you feel that you were blocked in error, you may appeal this block by adding the text {{unblock|Your reason here}} below, but you should read our guide to appealing blocks first. Thank you.
{{thế:uw-uhblock-double|user=Targeted user}}
Your account has been blocked indefinitely because it appears to impersonate Targeted user. Users are not allowed to edit with inappropriate usernames, nor is other disruptive behavior ever allowed. If you think there are good reasons why you should be unblocked, you may appeal this block by adding the text {{unblock|reason=Your reason here ~~~~}} below this notice. For best results, please read the guide to appealing blocks first.
Bản mẫu:Z13
{{thế:uw-ublock-nonsense}} Bản mẫu:Uw-ublock-nonsense
{{thế:uw-softerblock}}
Hoan nghênh bạn đã đến Wikipedia. Chúng ta hiện có quy định cấm dùng tên người dùng có thể tạo ấn tượng đại diện cho một tổ chức, hội nhóm, hay website, nên tôi đã khóa tài khoản này; xin hãy tạo một tài khoản mới đại diện cho chính mình với tư cách là một cá nhân, tuân thủ theo quy định tên thành viên, hoặc yêu cầu đổi tên.

You should also read our conflict of interest guideline and be aware that promotional editing is not acceptable regardless of the username you choose. Additionally, if your contributions to Wikipedia form all or part of work for which you are, or expect to be, paid, you must disclose who is paying you to edit.

Ghi chú là bạn có thể dùng tên mà chứa tên công ty hoặc tổ chức nếu nó xác nhận cá thể của bạn, như "Nguyên tại Công ty XYZ", "Bảo tại Coca-Cola", hoặc "FanArsenal347".

Bản mẫu:Unblock-softer Cảm ơn.
{{thế:uw-causeblock}}
Hoan nghênh bạn đã đến Wikipedia. Chúng ta hiện có quy định cấm dùng tên người dùng có thể tạo ấn tượng đại diện cho một tổ chức, hội nhóm, hay website, nên tôi đã khóa tài khoản này; xin hãy tạo một tài khoản mới đại diện cho chính mình với tư cách là một cá nhân, tuân thủ theo quy định tên thành viên, hoặc yêu cầu đổi tên. It also appears that your account is intended to be used for the purpose of telling the world about an organization, person or cause that you consider worthwhile. Unfortunately, many good causes are not sufficiently notable for their own Wikipedia article, and all users are discouraged from editing in any area where they have an inherent conflict of interest. You may wish to consider one of these alternative outlets.
While user names that are the names of organizations are not permitted, you are permitted to use a username that contains the name of a company or organization if it identifies you individually, such as "Sara Smith at XYZ Foundation", "Mark at WidgetsUSA", or "FoobarFan87". Additionally, if your contributions to Wikipedia form all or part of work for which you are, or expect to be, paid, you must disclose who is paying you to edit.

Ghi chú là bạn có thể dùng tên mà chứa tên công ty hoặc tổ chức nếu nó xác nhận cá thể của bạn, như "Nguyên tại Công ty XYZ", "Bảo tại Coca-Cola", hoặc "FanArsenal347".

Bản mẫu:Unblock-softer Cảm ơn.
{{thế:uw-spamublock}}
Tài khoản của bạn đã bị cấm sửa đổi vô thời hạn tại Wikipedia vì vừa thêm các liên kết spam, vừa vi phạm quy định về tên người dùng. Nếu bạn định sửa đổi một cách xây dựng trong các lĩnh vực khác, bạn có thể thực hiện điều đó dưới một tên người dùng khác. Xin đọc những điều dưới đây một cách kỹ lưỡng.
Tại sao tôi không sửa được Wikipedia?

Sửa đổi của tài khoản bạn và/hoặc tên người dùng của bạn cho thấy nó được dùng để đại diện cho một công ty, nhóm, website hoặc tổ chức với mục đích quảng bá và/hoặc quảng cáo. Các sửa đổi này vi phạm một hoặc nhiều quy định về spam, gồm có: thêm nhiều liên kết ngoài không hợp lý, đăng quảng cáo, và sử dụng Wikipedia để quảng bá. Wikipedia có nhiều bài viết về công ty, các hội nhóm, và tổ chức, nhưng những hội nhóm như vậy không được khuyến khích dùng Wikipedia để viết về chính họ. Ngoài ra, tên người dùng như của bạn là không được phép theo quy định về tên người dùng.

Tôi có được thực hiện sửa đổi như vậy nếu tôi đổi tên người dùng không?

Có thể là không, tuy nhiên nếu bạn về sau thể hiện phong cách sửa đổi tuân thủ chặt chẽ theo quy định thái độ trung lập, bạn có thể được phép. Ngoài ra, xin xem hướng dẫn về xung đột lợi ích để xem các hạn chế mà bạn phải tuân theo nếu bạn thực sự muốn tiếp tục sửa đổi về công ty, hội nhóm, tổ chức hay khách hàng của mình. Nếu nó không phù hợp với mục tiêu của bạn, thì bạn sẽ không được sửa đổi tại đây nữa.

Tôi có thể làm gì bây giờ?

Nếu bạn không quan tâm đến các chủ đề khác ngoài tổ chức, hội nhóm, công ty, hoặc sản phẩm của bạn, bạn sẽ không được phép sửa đổi Wikipedia nữa. Hãy nghĩ đến việc sử dụng một trong rất nhiều website khác cho phép kiểu sửa đổi như vậy.

Nếu bạn thực sự muốn thực hiện các đóng góp có ích về chủ đề khác, bạn phải thuyết phục được một bảo quản viên Wikipedia là bạn có ý định như vậy. Để làm điều đó, hãy thực hiện như sau:

 • Thêm nội dung {{bỏ cấm-đổi tên spam|Tên người dùng mới|Lý do của bạn tại đây}} tại trang thảo luận thành viên của bạn.
 • Thay nội dung "Tên người dùng mới" bằng tên người dùng mà bạn muốn sử dụng. Xem Special:Listusers để xem các tên đã được người khác sử dụng. Tên người dùng mới của bạn sẽ cần phải thỏa mãn quy định về tên người dùng.
 • Thay nội dung "Lý do của bạn tại đây" bằng lý do để được bỏ cấm. Trong lý do này, bạn phải:
  • Thuyết phục chúng tôi là bạn đã hiểu lý do tại sao bị cấm và bạn sẽ không lặp lại các sửa đổi mà vì đó bạn bị cấm.
  • Mô tả chung về những đóng góp mà bạn dự định sẽ làm nếu được bỏ cấm.
Nếu bạn tin rằng lần cấm này là không công bằng, bạn có thể chống lại quyết định cấm bằng cách thêm đoạn {{bỏ cấm|lý do=Lý do của bạn ở đây ~~~~}}, nhưng trước tiên bạn nên đọc hướng dẫn chống lại việc cấm.
{{thế:uw-npblock |page=Article |time=khoảng thời gian}} Bạn đang sử dụng bản mẫu này ở nhầm không gian tên. Thay vào đó, hãy sử dụng bản mẫu này trên trang thảo luận thành viên.
{{thế:uw-sockblock|master=Username1|spi=Username2|evidence=(Evidence)|time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì lạm dụng nhiều tài khoản mà cụ thể là rối của User:Username1 theo bằng chứng đã nêu tại Wikipedia:Yêu cầu kiểm định tài khoản/Username2. (Evidence). Lưu ý rằng việc dùng nhiều hơn một tài khoản được cho phép, nhưng dùng nó cho các mục đích không hợp lệ sẽ bị nghiêm cấm, và bất kỳ đóng góp nào để lách các lệnh cấm hay cấm chỉ có thể bị lùi sửa hoặc xóa bỏ. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-ucblock | time=khoảng thời gian |reason=lí do |page=Article}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì persistently adding unsourced or poorly sourced content, như bạn đã thực hiện tại Article. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-vblock |time=khoảng thời gian |reason=lí do}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì một lí do nào đó. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-voablock}} Bạn đang sử dụng bản mẫu này ở nhầm không gian tên. Thay vào đó, hãy sử dụng bản mẫu này trên trang thảo luận thành viên.
{{thế:uw-vaublock}}
Tài khoản của bạn đã bị cấm vô hạn vì dường như tài khoản này chỉ có mục đích phá hoại. Ngoài ra, tên người dùng của bạn cũng vi phạm rõ ràng quy định tên người dùng, nghĩa là nó gây xúc phạm; đe dọa, tấn công hoặc giả mạo người khác; hoặc có thể hiện ý định của bạn không phải đóng góp vào bách khoa toàn thư (xem quy định cấmtên người dùng để biết thêm chi tiết). Chúng tôi mời mọi người đóng góp một cách xây dựng cho bách khoa toàn thư của chúng ta, nhưng thành viên không được phép sửa đổi với tên người dùng không thích hợp và gây rối hoặc có hành vi phá hoại khác sẽ không được khoan nhượng.
{{thế:uw-deoablock}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì tài khoản của bạn chỉ dùng để troll, sửa đổi gây hại hoặc quấy rối. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-socialmediablock |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì sử dụng Wikipedia làm blog, web cá nhân, mạng xã hội hoặc nơi để tưởng niệm. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-nothereblock}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời because it appears that you are not here to build an encyclopedia. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-spoablock |master=Sockmaster account name}}
{{thế:uw-pablock |time=khoảng thời gian}}
Biểu tượng dừng với đồng hồ
Bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời vì making personal attacks towards other editors. Khi thời hạn cấm đã hết, hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích.
Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.
{{thế:uw-compblock |time=khoảng thời gian}}
Compromised user account
Your account has been blocked indefinitely because it is suspected that it has been compromised. If your account is locked, please contact ca@wikimedia.org. Otherwise, if you are able to confirm that you are the user who created this account, please read the guide to appealing blocks (specifically this section), then add this below the block notice on your talk page: {{unblock|reason=your reason here ~~~~}}.
{{thế:uw-csblock |time=khoảng thời gian}}
Để thực thi các sắc lệnh chung do cộng đồng uỷ quyền, bạn đã bị cấm sửa đổi tạm thời. Hoan nghênh bạn tiếp tục thực hiện đóng góp có ích khi thời hạn cấm đã hết; tuy nhiên, xin lưu ý rằng việc lặp lại hành vi tương tự có thể dẫn đến một lệnh cấm trong khoảng thời gian lâu hơn. Nếu bạn tin rằng lệnh cấm này là không công bằng, bạn có thể xem qua hướng dẫn chống lại quyết định cấm, rồi sau đó thêm văn bản sau vào cuối trang thảo luận của mình: {{bỏ cấm|lý do=Ghi lí do của bạn vào chỗ này ~~~~}}.

Lưu ý cho bảo quản viên: Các sắc lệnh cộng đồng được ban hành bởi sự đồng thuận của cộng đồng. Để lật ngược lệnh cấm này, bạn phải nhận được sự chấp thuận của bảo quản viên đã thực hiện lệnh cấm hoặc từ sự đồng thuận tại bảng thông báo cộng đồng (Bạn có thể cần sao chép và dán tuyên bố của họ vào bảng thông báo cộng đồng).

{{thế:uw-aeblock |reason= |decision=}} {{Bản mẫu lỗi thời}}
To enforce an arbitration decision and for a specific reason, you have been blocked temporarily from editing. You are welcome to edit once the block expires; however, please note that the repetition of similar behavior may result in a longer block or other sanctions.

If you believe this block is unjustified, please read the guide to appealing blocks (specifically this section) before appealing. Place the following on your talk page: {{unblock|reason=Please copy my appeal to the [[WP:AE|arbitration enforcement noticeboard]] or [[WP:AN|administrators' noticeboard]]. Your reason here OR place the reason below this template. ~~~~}}. If you intend to appeal on the arbitration enforcement noticeboard I suggest you use the arbitration enforcement appeals template on your talk page so it can be copied over easily. You may also appeal directly to me (by email), before or instead of appealing on your talk page. 


Reminder to administrators: In May 2014, ArbCom adopted the following procedure instructing administrators regarding Arbitration Enforcement blocks: "No administrator may modify a sanction placed by another administrator without: (1) the explicit prior affirmative consent of the enforcing administrator; or (2) prior affirmative agreement for the modification at (a) AE or (b) AN or (c) ARCA (see "Important notes" [in the procedure]). Administrators modifying sanctions out of process may at the discretion of the committee be desysopped."

{{anonblock}}
Để sửa đổi trang này, xin vui lòng đăng nhập vào tài khoản của bạn.

Chức năng sửa đổi của địa chỉ IP hoặc dải IP này có thể đã bị vô hiệu hóa tạm thời vì có lạm dụng. Bạn vẫn có thể sửa đổi trang này nếu bạn đăng nhập vào tài khoản của bạn. Nếu bạn bị cấm mở tài khoản và không thể tạo tài khoản, xin hãy đặt đoạn mã {{bỏ cấm|lý do=<nhập lý do> ~~~~}}. Xin hãy sử dụng địa chỉ thư điện tử do ISP, trường học hoặc tổ chức của bạn cấp cho bạn để chúng tôi có thể xác minh rằng bạn là thành viên hợp pháp trên Wikipedia tiếng Việt. Bạn có thể muốn lý do cấm tại Danh sách cấm.

Chúng tôi xin lỗi về sự bất tiện này.

{{school block}}
Địa chỉ IP của tổ chức giáo dục hoặc trường học
Vui lòng tạo tài khoản tại nhà trước tiên và đăng nhập để sửa đổi trang này tại trường học của bạn.

Vì hành vi phá hoại diễn ra dải dẳng, chức năng sửa đổi trên địa chỉ IP hoặc dải IP của trường học, thư viện hoặc tổ chức giáo dục này đã bị cấm (vô hiệu hóa). Bạn vẫn có thể tiếp tục đọc Wikipedia. Nếu như bạn đã đăng nhập vào tài khoản nhưng không thể sửa đổi, xin hãy làm theo hướng dẫn này. Để phòng ngừa phá hoại, khả năng mở tài khoản trên địa chỉ IP này cũng có thể bị vô hiệu hóa.

Nếu khả năng tạo tài khoản đã bị vô hiệu hóa và bạn không thể tạo tài khoản mới, xin vui lòng làm theo hướng dẫn tại Wikipedia:Yêu cầu tạo tài khoản. Xin vui lòng kiểm tra tại danh sách này để đảm bảo rằng tên người dùng bạn định chọn chưa có ai lấy. Xin lỗi bạn vì sự bất tiện này.

See also sửa