Wikipedia:Tháng châu Á Wikipedia/Thành viên

  • Hãy gửi bài viết của bạn thông qua công cụ này. Bấm vào 'log in' ở trên cùng bên phải và OAuth sẽ lo phần còn lại. Bạn cũng có thể thay đổi ngôn ngữ giao diện ở trên cùng bên phải.
  • Sau khi bạn gửi một bài viết, công cụ này sẽ thêm một mẫu vào bài viết và đánh dấu nó như là cần một nhà tổ chức xem xét đánh giá. Bạn có thể kiểm tra tiến độ của bạn sử dụng công cụ này, trong đó thống kê số bài viết mà bạn có được chấp nhận.
  • Những người tham gia tạo được 4 bài viết mới được chấp nhận sẽ nhận được một bưu thiếp Tháng châu Á Wikipedia. Bạn sẽ nhận được một tấm bưu thiếp đặc biệt nếu bạn tạo được 15 bài viết mới được chấp nhận. Các Wikipedian tạo nhiều bài viết được chấp nhận nhất trên Wikipedia tiếng Việt sẽ được vinh danh là một "Đại sứ châu Á Wikipedia", và sẽ nhận được một giấy chứng nhận có chữ ký và bưu thiếp bổ sung.
  • Nếu bạn có bất kỳ vấn đề truy cập hoặc sử dụng công cụ này, bạn có thể gửi bài viết của bạn tại trang này, cạnh tên của bạn.
  • Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, bạn có thể đến trang Q&A của chúng tôi hoặc đăng câu hỏi trên trang thảo luận của WAM.

Thành viên