Đội tuyển bóng đá quốc gia Síp – Theo ngôn ngữ khác