Tổ chức các hãng hàng không Ả Rập – Theo ngôn ngữ khác