Đặc khu trưởng Ma Cao

Đặc khu trưởng Ma Cao, với tên gọi là Trưởng quan Hành chính Khu hành chính đặc biệt Áo Môn (Chữ Hán phồn thể: 中華人民共和國澳門特別行政區行政長官, Bính âm Hán ngữ: Zhōnghuá Rénmín Cònghéguó Àomén Tèbié Xíngzhèngqū Xíngzhèng Zhǎngguān, Từ Hán - Việt: Trung Hoa Nhân dân Cộng hòa Quốc Áo Môn Đặc biệt hành chính Khu hành chính Trưởng quan, tiếng Bồ Đào Nha: Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China)người đứng đầu chính phủ Ma Cao, một đặc khu hành chính thuộc Trung Quốc, từng là tỉnh ngoài của Bồ Đào Nha. Bồ Đào Nha đã chuyển giao chủ quyền đối với Ma Cao cho Trung Quốc vào ngày 20 tháng 12 năm 1999. Theo Luật Cơ bản Ma Cao, vai trò của Trưởng quan là:

Trưởng quan hành chính
Đặc khu hành chính Áo Môn
Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa
中華人民共和國澳門特別行政區行政長官
Chefe do Executivo da Região Administrativa Especial de Macau da República Popular da China
Regional Emblem of Macau.svg
Ho Iat Seng.jpg
Đương nhiệm
Hạ Nhất Thành

từ ngày 20 tháng 12 năm 2019
Chức vụNgười tôn kính - The Honourable
Đề cử bởiUỷ ban Bầu cử
Bổ nhiệm bởiQuốc vụ viện Trung Quốc (do Tổng lý Quốc vụ viện ghi chữ kí tên vào Lệnh Quốc vụ viện nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa)
Nhiệm kỳ05 năm (được đảm nhiệm liên tục một lần)
Tuân theoPháp luật cơ bản Khu hành chính đặc biệt Ma Cao, nước Cộng hoà Nhân dân Trung Hoa
Người đầu tiên giữ chứcHà Hậu Hoa (năm 1999)
Thành lậpNgày 20 tháng 12 năm 1999
Lương701.580 Pataca Ma Cao hàng năm (tương đương 84.190 USD)
Dinh thựTrụ sở Văn phòng Trưởng quan Ma Cao
Websitewww.gov.mo/en/

"Trưởng quan là người đứng đầu Khu hành chính đặc biệt Ma Cao, đại diện cho khu vực. Trưởng quan Hành chính Khu hành chính đặc biệt Ma Cao phải chịu trách nhiệm trước Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và Đặc khu hành chính Ma Cao theo quy định của Luật này."[1]

Trưởng quan Ma Cao là người đứng đầu Chính phủ Đặc khu hành chính Ma Cao, các tên gọi khác là Trưởng quan Ma Cao, Trưởng quan Áo Môn, một chức vụ tương ứng với Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân, tạm sử dụng tên gọi Đặc khu trưởng Ma Cao. Trưởng quan Ma Cao hiện tại là Hạ Nhất Thành, được bầu cử tại Ma Cao, bổ nhiệm bởi Tổng lý Lý Khắc Cường. Văn phòng đặt tại Trụ sở Chính phủ Ma Cao, trước đây là Nhà Thống đốc (từ 1883 - 1926) và Văn phòng Thống đốc (từ 1926 đến 1999). Trưởng quan Ma Cao đã sử dụng địa điểm này là văn phòng của mình từ năm 2009.

Cơ cấu Trưởng quanSửa đổi

Văn phòng Trưởng quan Khu hành chính đặc biệt Áo Môn là cơ quan được thành lập ngày 31 tháng 03 năm 1999 bởi kỳ hợp thứ nhất, Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa VIII, chính thức đi vào hoạt động vào hoạt động vào ngày 20 tháng 12 năm 1999.

Bầu cử Trưởng quan Ma CaoSửa đổi

Trưởng quan Ma Cao được lựa chọn bằng bầu cử hoặc thông qua các cuộc tham vấn được tổ chức tại địa phương và được bổ nhiệm bởi Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa, do Tổng lý Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ký lệnh trước khi nhậm chức. Nhiệm kỳ của Trưởng quan Ma Cao điều hành là năm năm và phục vụ không được quá hai nhiệm kỳ liên tiếp.

Vai trò của Trưởng quan Ma CaoSửa đổi

Quyền hạn của Trưởng quan Ma Cao được nêu trong Điều 50, Luật Cơ bản Ma Cao[3], bao gồm các nội dung:

 1. Lãnh đạo Chính phủ Khu hành chính đặc biệt;
 2. Chịu trách nhiệm thi hành Luật Cơ bản và các luật khác, theo Luật này, áp dụng tại Đặc khu hành chính Ma Cao;
 3. Ký các dự luật được thông qua bởi Hội đồng Lập pháp Ma Cao và ban hành luật; Ký ngân sách được thông qua bởi Hội đồng Lập pháp, báo cáo ngân sách và tài khoản cuối cùng cho Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để lưu hồ sơ;
 4. Quyết định chính sách của Chính phủ Ma Cao và ban hành lệnh điều hành;
 5. Xây dựng các quy định hành chính và ban hành quy định để thực hiện;
 6. Đề cử và báo cáo Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để bổ nhiệm các chức vụ công chức chính sau: Ty trưởng các Ty, Ủy viên Chống Tham nhũng, Tổng Kiểm toán Khu, các thành viên lãnh đạo cơ quan Cảnh sát và Hải quan tiêu thụ đặc biệt; và đề nghị với Quốc vụ viện về việc bãi nhiệm các chức vụ nói trên;
 7. Bổ nhiệm một phần thành viên của Hội đồng Lập pháp Ma Cao;
 8. Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm thành viên Hội đồng Chính phủ Ma Cao;
 9. Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Chánh án và Thẩm phán của Tòa án các cấp và Kiểm sát viên theo thủ tục pháp lý;
 10. Đề cử và báo cáo Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa để bổ nhiệm Tổng Kiểm sát viên và đề nghị Quốc vụ viện bãi nhiệm Tổng Kiểm sát viên theo thủ tục pháp lý;
 11. Bổ nhiệm hoặc bãi nhiệm Thủ trưởng công sở theo thủ tục pháp lý;
 12. Thực hiện các chỉ thị do Quốc vụ viện Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa ban hành đối với các vấn đề liên quan được quy định trong Luật Cơ bản này;
 13. Thay mặt Chính phủ Ma Cao trong các vấn đề đối ngoại và các vấn đề khác theo ủy quyền của các cơ quan trung ương;
 14. Phê chuẩn việc giới thiệu các kiến ​​nghị liên quan đến các khoản thu hoặc chi cho Hội đồng Lập pháp Ma Cao;
 15. Công tác dưới nguyên tắc an ninh và lợi ích sống còn, các quan chức chính phủ hoặc công chức khác phụ trách các vấn đề chính phủ làm chứng hoặc đưa ra bằng chứng trước Hội đồng Lập pháp Ma Cao hoặc các cơ quan khác;
 16. Trao Huy chương và Danh hiệu danh dự của Ma Cao cho người có cống hiến theo quy định của pháp luật;
 17. Ân xá cho những người bị kết án phạm tội hình sự hoặc thay đổi hình phạt của người phạm tội theo quy định của pháp luật;
 18. Xử lý các kiến ​​nghị và khiếu nại.[4]

Từ chứcSửa đổi

Theo Điều 54 của Luật Cơ bản,[5] Trưởng quan Ma Cao có thể từ chức nếu:

 1. Khi mất khả năng thực hiện nghĩa vụ của mình do bệnh nghiêm trọng hoặc lý do khác;
 2. Khi sau khi Hội đồng Lập pháp Ma Cao bị giải tán vì Trưởng quan hai lần từ chối ký một dự luật được thông qua, Hội đồng Lập pháp Ma Cao mới lại thông qua hai phần ba trong số tất cả các thành viên đối với dự luật ban đầu, nhưng Trưởng quan vẫn từ chối ký trong vòng 30 ngày;
 3. Khi sau khi Hội đồng Lập pháp Ma Cao bị giải tán vì từ chối thông qua ngân sách hoặc bất kỳ dự luật nào khác liên quan đến lợi ích chung của Đặc khu hành chính Ma Cao, Hội đồng Lập pháp Ma Cao mới được bầu vẫn từ chối thông qua dự luật ban đầu.

Điều 55 bao gồm việc giữ vị trí tạm thời và thủ tục từ chức Trưởng quan Ma Cao.[6]

Danh sách Trưởng quan Ma CaoSửa đổi

Tư tưởng chính trị:       Vô đảng

TT Ảnh Tên

Tiếng Trung - Năm sinh

Nhiệm kỳ
Bắt đầu và kết thúc
Bầu cử Trận doanh phương hướng Khóa[7] Chính phủ Ma Cao

(phụ tá Trưởng quan)

Ghi chú
1   Hà Hậu Hoa[8]

何厚鏵. 1955

20 tháng 121999 19 tháng 122009 1999 Trận doanh kiến chế 1 Hội đồng thứ I Hà Hậu Hoa

(Liên minh Tiến bộ Ma Cao)

2004 2 Hội đồng thứ II Hà Hậu Hoa

(UPP • UIEM • UIPM • CCCAE)

&0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000364.000000364 ngày
2   Thôi Thế An[9]

崔世安. 1957

20 tháng 122009 19 tháng 122019 2010 Trận doanh kiến chế 3 Hội đồng thứ I Thôi Thế An

(UPP • UIEMUIPMACUM)

2014 4 Hội đồng thứ II Thôi Thế An

(UPP • UIEMUIPMACUM)• UE)

&0000000000000009.0000009 năm, &0000000000000364.000000364 ngày
3   Hạ Nhất Thành[10]

賀一誠. 1957

20 tháng 122019 Đương nhiệm 2019 Trận doanh kiến chế 5 Hội đồng thứ I Hạ Nhất Thành

(TBD)

&0000000000000001.0000001 năm, &0000000000000038.00000038 ngày
Hạ Nhất ThànhThôi Thế AnHà Hậu Hoa

Từ năm 1999 đến 2020, Ma Cao có ba Trưởng quan, đều không đảng phải. Mức lương của Trưởng quan Ma Cao đạt 58.465 Pataca Ma Cao/Tháng, tức 701.580 Pataca Ma Cao/Năm, tương đương 84.190 USD. Trưởng quan thứ nhất là Hà Hậu Hoa, kết thúc nhiệm kỳ thứ nhất, trở thành Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc (2009 - nay). Trưởng quan tương ứng với Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân các đơn vị hành chính khác của Trung Quốc

Trưởng quan đương nhiệm Hạ Nhất Thành đai diện khu vực Ma Cao cùng với Bí thư Ủy ban Trung ương Công tác đặc khu và Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Chính phủ Nhân dân trung ương tại Ma Cao Phó Tự Ứng quản lý Ma Cao.

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Diễn giải Luật Cơ bản Hồng Kông, tiếng Việt. Vũ Nguyên.
 2. ^ Dựa trên tác phẩm Chính trị Trung Hoa, Trung Hoa ITrung Hoa II. Vũ Nguyên (2020), Viện Hàn lâm Khoa học Xã hội Việt Nam.
 3. ^ “Luật Cơ bản Khu hành chính đặc biệt Ma Cao, Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa - The Basic Law of the Macao Special Administrative Region of the People's Republic of China (tiếng Anh) (PDF). WIPO. Truy cập ngày 3 tháng 1 năm 2020. 
 4. ^ Các khoản từ 1 đến 18 của Điều 50, Mục 1. Trưởng quan Ma Cao, Chương IV. Cơ cấu Chính trị, Luật Cơ bản Ma Cao.
 5. ^ Điều 54, Mục I. Trưởng quan Ma Cao, Chương IV. Cơ cấu Chính trị, Luật Cơ bản Ma Cao.
 6. ^ Điều 55, Mục I. Trưởng quan Ma Cao, Chương IV. Cơ cấu Chính trị, Luật Cơ bản Ma Cao.
 7. ^ Mỗi khóa kèo dài năm năm.
 8. ^ “Hà Hậu Hoa - 何厚铧 (tiếng Trung). Bách khoa toàn thư Trung Quốc. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2020. 
 9. ^ “Thôi Thế An - Trưởng quan Ma Cao khóa IV, V - 崔世安 (澳门特别行政区第三、四任行政长官)(tiếng Trung). Bách khoa toàn thư Trung Quốc. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2020. 
 10. ^ “Hạ Nhất Thành - 贺一诚 (tiếng Trung). Bách khoa toàn thư Trung Quốc. Truy cập ngày 4 tháng 1 năm 2020. 

Liên kết ngoàiSửa đổi