Các phác thảo dưới đây được cung cấp như là một cái nhìn tổng quan và hướng dẫn cho chủ đề chính trị và khoa học chính trị

Chính trị (tiếng Anhː Politics) là hoạt động trong lĩnh vực quan hệ giữa các giai cấp, cũng như các dân tộc và các quốc gia với vấn đề giành, giữ, tổ chức và sử dụng quyền lực Nhà nước; là sự tham gia của nhân dân vào công việc của Nhà nước và xã hội, là hoạt động chính trị thực tiễn của giai cấp, các đảng phái chính trị, các nhà nước nhằm tìm kiếm những khả năng thực hiện đường lối và những mục tiêu đã đề ra nhằm thỏa mãn lợi ích.

Khoa học chính trị là một ngành nghiên cứu lý thuyết và thực tiễn của chính trị, miêu tả và phân tích các hệ thống chính trị và các ứng xử chính trị.

Lịch sử chính trịSửa đổi

Nghiên cứu khoa học chính trịSửa đổi

Hệ tư tưởng chính trịSửa đổi

Thể chế chính trịSửa đổi

Tổ chức chính trịSửa đổi

Đảng phái chính trịSửa đổi

Nhà nướcSửa đổi

Các tổ chức liên minh đại diệnSửa đổi

Xã hội chính trịSửa đổi

Địa chính trịSửa đổi

Tham nhũng chính trịSửa đổi

Phong trào chính trịSửa đổi

Kinh tế chính trịSửa đổi

Văn hóa chính trịSửa đổi

Nhân vật chính trịSửa đổi

Tác phẩm chính trịSửa đổi

  • Sách chính trị
  • Phim chính trị
  • Văn học chính trị

Các vấn đề khác về chính trịSửa đổi

Chính trị theo thể loạiSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Tham khảoSửa đổi