Mở trình đơn chính

Sự kiệnSửa đổi

  • Năm diễn ra trận Ký Thành giữa quân nổi dậy của các bộ tộc rợ Khương và rợ Đê do Mã Siêu chỉ huy chống lại quân triều đình nhà Hán ở vùng Lũng Thượng

SinhSửa đổi

MấtSửa đổi

  • Triệu Nguyệt, tì tướng của võ tướng Mã Siêu vì có cha phản bội Mã Siêu nên đã bị ông này chém để tế cờ

Tham khảoSửa đổi