Bản mẫu:2010 FIFA World Cup qualification - UEFA Group 3

Đội tuyển
St Điểm
 Slovakia 10 22
 Slovenia 10 20
 Cộng hòa Séc 10 16
 Bắc Ireland 10 15
 Ba Lan 10 11
 San Marino 10 0
Tài liệu bản mẫu[tạo]