Lưu ý trước khi sử dụng

sửa

Bản mẫu này được sử dụng ở những bài cần được wiki hóa, tức là cần trình bày lại theo những hướng dẫn đề cập trong phần Wikipedia:Soạn một trang như thế nào (ví dụ như không có liên kết wikilinks, cần sửa in đậm/in nghiêng văn bản hoặc định dạng lại các tiêu đề và bố cục tiêu chuẩn, cần bổ sung hộp thông tin....). Thay vì sử dụng bản mẫu này, nếu có thể, xin hãy dùng những bản mẫu cụ thể hơn được liệt kê dưới đây:

Sử dụng

sửa
  • Cách đơn giản nhất để thêm bản mẫu này vào bài viết là sao chép và dán {{Wiki hóa}} lên đầu trang của một bài viết.
  • Nếu muốn hiện thêm ngày tháng đặt cụ thể, dùng {{Wiki hóa|date=tháng 7 năm 2024}}. Một cách khác để thực hiện việc này là dùng: {{subst:Dated|Wiki hóa}}
  • Nếu muốn chỉ định một phần cụ thể, dùng {{Wiki hóa|Phần|date=tháng 7 năm 2024}}
  • Bản này sẽ thêm các trang vào Thể loại:Tất cả bài viết cần được wiki hóa.