Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (Nhật Bản)

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản Nhật Bản (農林水産大臣 (Nông lâm thủy sản Đại thần) Nōrin Suisan Daijin?), là thành viên Nội các Nhật Bản phụ trách Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản.

Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
農林水産大臣
Nông lâm thủy sản Đại thần
Logo Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Đương nhiệm
Sakamoto Tetsushi

từ 13 tháng 9 năm 2023
(năm Lệnh Hòa thứ 5)
Quản lý
Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Thể loạiBộ trưởng
Vị thếBộ Nông nghiệp, Lâm nghiệpThủy sản
Thành viên củaNội các Nhật Bản
Bổ nhiệm bởiThủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio
Tuân theoLuật Tổ chức Hành chính Quốc gia
Luật thành lập Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
Tiền nhiệmBộ trưởng Nông lâm
Người đầu tiên nhậm chứcNakagawa Ichirō
Thành lập5 tháng 7 năm 1978
(năm Chiêu hòa thứ 53)
Cấp phóThứ trưởng Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản
(IKatsumata Takaaki,
Nonaka Atsushi
Lương bổngHằng năm là 29,16 triệu Yên[1]
Website[1]

Danh sách Bộ trưởng sửa

Nông lâm Đại thần (Bộ trưởng Nông lâm nghiệp) sửa

  • Các quyền Bộ trưởng chỉ được nhập khi bộ trưởng vắng mặt và các trường hợp tạm thời vắng mặt như đi công tác nước ngoài không được nhập.
  • Kiêm nhiệm có nghĩa là các bộ trưởng khác phục vụ cùng một lúc, và khác với cấp phó tạm thời (quyền)
  • Những người in đậm là những người trước, trong và sau khi là Thủ tướng.

Tiền chiến sửa

Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp
氏名 内閣 就任日 出身党派
1   高橋是清 加藤高明内閣 1925年4月1日商工大臣兼任 立憲政友会
2   岡崎邦輔 1925年4月17日
3   早速整爾 1925年8月2日 憲政党
第1次若槻内閣 1926年1月30日
4   町田忠治 1926年6月3日
5   山本悌二郎 田中義一内閣 1927年4月20日 立憲政友会
6   町田忠治 濱口内閣 1929年7月2日 立憲民政党
第2次若槻内閣 1931年4月14日
7   山本悌二郎 犬養内閣 1931年12月13日 立憲政友会
8   後藤文夫 齋藤内閣 1932年5月26日 貴族院議員
9   山崎達之輔 岡田内閣 1934年7月8日 立憲政友会→昭和会
10   島田俊雄 廣田内閣 1936年3月9日 立憲政友会
11   山崎達之輔 林内閣 1937年2月2日 昭和会
12   有馬頼寧 第1次近衛内閣 1937年6月4日 貴族院議員
13   櫻内幸雄 平沼内閣 1939年1月5日 立憲民政党
14   伍堂卓雄 阿部内閣 1939年8月30日 貴族院議員
15   酒井忠正 1939年10月16日
16   島田俊雄 米内内閣 1940年1月16日 立憲政友会
17   近衛文麿 第2次近衛内閣 1940年7月22日

臨時代理

貴族院議員
18   石黒忠篤 1940年7月24日 農林官僚
19   井野碩哉 1941年6月11日
20   山崎達之輔 第3次近衛内閣 1943年4月20日 翼賛政治会

※Ngày 1 tháng 11 năm 1943, Bộ Nông Lâm và Bộ Thương mại và Công nghiệp (các bộ còn lại không được chuyển từ Bộ Thương mại và Công nghiệp sang Bộ Vũ khí) đã được hợp nhất để thành lập Bộ Nông nghiệp và Thương mại. Trở lại Bộ Nông Lâm nghiệp và Bộ Thương mại và Công nghiệp.

Hậu chiến sửa

Bộ trưởng Nông Lâm nghiệp (Luật thành lập Bộ Nông Lâm nghiệp (Luật số 153 năm 1949))
氏名 内閣 就任日 出身党派
1   千石興太郎 東久邇内閣 1945年8月26日 貴族院議員
2   松村謙三 幣原内閣 1945年10月9日 日本進歩党
3   副島千八 1946年1月13日 民間
4   和田博雄 第1次吉田内閣 1946年5月22日 農林省
5   吉田茂 1947年1月31日内閣総理大臣兼任 自由党
6   木村小左衛門 1947年2月15日 日本進歩党
  片山哲 片山内閣 1947年5月24日

臨時代理

日本社会党
7   平野力三 1947年6月1日
  片山哲 1947年11月4日

臨時代理

8 波多野鼎 1947年12月13日
9 永江一夫 芦田内閣 1948年3月10日
  吉田茂 第2次吉田内閣 1948年10月15日

臨時代理

自由党
10   周東英雄 1948年10月19日
11   森幸太郎 第3次吉田内閣 1949年2月16日
12   廣川弘禅 第3次吉田第1次改造内閣 1950年6月28日
13 根本龍太郎 第3次吉田第2次改造内閣 1951年7月4日
14   廣川弘禅 第3次吉田第3次改造内閣 1951年12月26日
15   小笠原三九郎 第4次吉田内閣 1952年10月30日
16   廣川弘禅 1952年12月5日
17   田子一民 1953年3月3日
18   内田信也 第5次吉田内閣 1953年5月21日
19   保利茂 1953年6月22日
20   河野一郎 第1次鳩山内閣 1954年12月10日 日本民主党
21 第2次鳩山内閣 1955年3月19日 日本民主党→自由民主党
22 第3次鳩山内閣 1955年11月22日 自由民主党
23 井出一太郎 石橋内閣 1956年12月23日
24 第1次岸内閣 1957年2月25日
25 赤城宗徳 第1次岸改造内閣 1957年7月10日
26   三浦一雄 第2次岸内閣 1958年6月12日
27   福田赳夫 第2次岸改造内閣 1959年7月19日
28 南条徳男 第1次池田内閣 1960年7月19日
29   周東英雄 第2次池田内閣 1960年12月8日
30   河野一郎 第2次池田第1次改造内閣 1961年7月18日
31 重政誠之 第2次池田第2次改造内閣 1962年7月18日
32 赤城宗徳 第2次池田第3次改造内閣 1963年7月18日
33 第3次池田内閣 1963年12月9日
第3次池田改造内閣 1964年7月18日
34 第1次佐藤内閣 1964年11月9日
35 坂田英一 第1次佐藤第1次改造内閣 1965年6月3日
36   松野頼三 第1次佐藤第2次改造内閣 1966年8月1日
37 倉石忠雄 第1次佐藤第3次改造内閣 1966年12月3日
38 第2次佐藤内閣 1967年2月17日
第2次佐藤第1次改造内閣 1967年11月25日
39   西村直己 1968年2月23日
40 長谷川四郎 第2次佐藤第2次改造内閣 1968年11月30日
41 倉石忠雄 第3次佐藤内閣 1970年1月14日
42 赤城宗徳 第3次佐藤改造内閣 1971年7月5日
43   足立篤郎 第1次田中角榮内閣 1972年7月7日
44   桜内義雄 第2次田中角榮内閣 1972年12月22日
45 倉石忠雄 第2次田中角榮第1次改造内閣 1973年11月25日
第2次田中角榮第2次改造内閣 1974年11月11日
46   安倍晋太郎 三木内閣 1974年12月9日
47   大石武一 三木改造内閣 1976年9月15日
48   鈴木善幸 福田赳夫内閣 1976年12月24日
49   中川一郎 福田赳夫改造内閣 1977年11月28日

Nông Lâm Thủy sản Đại thần (Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản) sửa

  • Các quyền Bộ trưởng chỉ được nhập khi bộ trưởng vắng mặt và các trường hợp tạm thời vắng mặt như đi công tác nước ngoài không được nhập.
  • Kiêm nhiệm có nghĩa là các bộ trưởng khác phục vụ cùng một lúc, và khác với cấp phó tạm thời (quyền)
  • Những người in đậm là những người trước, trong và sau khi là Thủ tướng.
Bộ trưởng Nông Lâm Thủy sản (Luật thành lập Bộ Nông Lâm Thủy sản (Luật số 153 năm 1949))
TT Bộ trưởng Nội các Nhiệm kỳ Đảng
1   中川一郎 福田赳夫改造内閣 1978年7月5日 自由民主党
2   渡邉美智雄 第1次大平内閣 1978年12月7日
3   武藤嘉文 第2次大平内閣 1979年11月9日
4   亀岡高夫 鈴木善幸内閣 1980年7月17日
5   田澤吉郎 鈴木善幸改造内閣 1981年11月30日
6   金子岩三 第1次中曽根内閣 1982年11月27日
7   山村新治郎 第2次中曽根内閣 1983年12月27日
8   佐藤守良 第2次中曽根第1次改造内閣 1984年11月1日
9   羽田孜 第2次中曽根第2次改造内閣 1985年12月28日
10   加藤六月 第3次中曽根内閣 1986年7月22日
11   佐藤隆 竹下内閣 1987年11月6日
12   羽田孜 竹下改造内閣 1988年12月27日
13   堀之内久男 宇野内閣 1989年6月3日
14   Kano Michihiko 第1次海部内閣 1989年8月10日
15   山本富雄 第2次海部内閣 1990年2月28日
16   近藤元次 第2次海部改造内閣 1990年12月29日
17   田名部匡省 宮澤内閣 1991年11月5日
宮澤改造内閣 1992年12月12日
18   宮澤喜一 1993年8月4日内閣総理大臣兼任
19   畑英次郎 細川内閣 1993年8月9日 新生党
  羽田孜 羽田内閣 1994年4月28日臨時代理
20   加藤六月 1994年4月28日
21   大河原太一郎 村山内閣 1994年6月30日 自由民主党
22   野呂田芳成 村山改造内閣 1995年8月8日
23   大原一三 第1次橋本内閣 1996年1月11日
24   藤本孝雄 第2次橋本内閣 1996年11月7日
25   越智伊平 第2次橋本改造内閣 1997年9月11日
26   Shimamura Yoshinobu 1997年9月26日
27   Nakagawa Shōichi 小渕内閣 1998年7月30日
小渕第1次改造内閣 1999年1月14日
28   玉澤徳一郎 小渕第2次改造内閣 1999年10月5日
29 第1次森内閣 2000年4月5日
30   谷洋一 第2次森内閣 2000年7月4日
31   Yatsu Yoshio 第2次森改造内閣 2000年12月5日
Bộ trưởng Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản (Luật thành lập Bộ Nông nghiệp, Lâm nghiệp và Thủy sản

(Luật số 98 ngày 16 tháng 7 năm 1999))

TT Bộ trưởng Nội các Nhiệm kỳ Đảng
31   Yatsu Yoshio Nội các Mori lần 2
  • Cải tổ (sau khi tổ chức lại các bộ)
6 tháng 1 năm 2001 Đảng Dân chủ Tự do
32   Takebe Tsutomu Nội các Koizumi lần 1 6 tháng 4 năm 2001
33   Ōshima Tadamori Nội các Koizumi lần 1 (cải tổ lần 1) 30 tháng 9 năm 2002
34   Kamei Yoshiyuki 1 tháng 4 năm 2003
Nội các Koizumi lần 1 (cải tổ lần 2) 22 tháng 9 năm 2003
35 Nội các Koizumi lần 2 19 tháng 11 năm 2003
36   Shimamura Yoshinobu Nội các Koizumi lần 2 (cải tổ) 27 tháng 9 năm 2004
37   Koizumi Junichirō 2005年8月8日Kiêm nhiệm cùng chức Thủ tướng
38   Iwanaga Mineichi 11 tháng 8 năm 2005
39 Nội các Koizumi lần 3 21 tháng 9 năm 2005
40   Nakagawa Shōichi Nội các Koizumi lần 3 (cải tổ) 31 tháng 10 năm 2005
41   Matsuoka Toshikatsu Nội các Abe lần 1 26 tháng 9 năm 2006
-   Wakabayashi Masatoshi 28 tháng 5 năm 2007

Tạm quyền

42   Akagi Norihiko 1 tháng 6 năm 2007
43   Wakabayashi Masatoshi 1 tháng 8 năm 2007

Kiêm nhiệm cùng chức Bộ trưởng Môi trường

44   Endō Takehiko Nội các Abe lần 1 (cải tổ) 27 tháng 8 năm 2007
-   Amari Akira 3 tháng 9 năm 2007

Tạm quyền

45   Wakabayashi Masatoshi 4 tháng 9 năm 2007
46 Nội các Fukuda Yasuo 26 tháng 9 năm 2007
47   Ōta Seiichi Nội các Fukuda Yasuo (cải tổ) 2 tháng 8 năm 2008
-   Machimura Nobutaka 19 tháng 9 năm 2008

Tạm quyền

48   Ishiba Shigeru Nội các Asō 24 tháng 9 năm 2008
49   Akamatsu Hirotaka Nội các Hatoyama Yukio 16 tháng 9 năm 2009 Đảng Dân chủ
50   Yamada Masahiko Nội các Kan 8 tháng 6 năm 2010
51   Kano Michihiko Nội các Kan (cải tổ lần 1) 17 tháng 9 năm 2010
Nội các Kan (cải tổ lần 2) 14 tháng 1 năm 2011
52 Nội các Noda 2 tháng 9 năm 2011
Nội các Noda (cải tổ lần 1) 13 tháng 1 năm 2012
53   Gunji Akira Nội các Noda (cải tổ lần 2) 4 tháng 6 năm 2012
Nội các Noda (cải tổ lần 3) 1 tháng 10 năm 2012
54   Hayashi Yoshimasa Nội các Abe lần 2 26 tháng 12 năm 2012 Đảng Dân chủ Tư do
55   Nishikawa Koya Nội các Abe lần 2 cải tổ 3 tháng 9 năm 2014
56 Nội các Abe lần 3 24 tháng 12 năm 2014
57   Hayashi Yoshimasa 23 tháng 2 năm 2015
58   Moriyama Hiroshi Nội các Abe lần 3 cải tổ lần 1 7 tháng 10 năm 2015
59   Yamamoto Yūji Nội các Abe lần 3 cải tổ lần 2 3 tháng 8 năm 2016
60   Saitō Ken Nội các Abe lần 3 cải tổ lần 3 3 tháng 8 năm 2017
61 Nội các Abe lần 4 1 tháng 11 năm 2017
62   Yoshikawa Takamori Nội các Abe lần 4 cải tổ lần 1 2 tháng 10 năm 2018
63   Etō Taku Nội các Abe lần 4 cải tổ lần 2 11 tháng 9 năm 2019
64   Nogami Kōtarō Nội các Suga 16 tháng 9 năm 2020
65   Kaneko Genjirō Nội các Kishida lần 1 4 tháng 10 năm 2021
66 Nội các Kishida lần 2 10 tháng 11 năm 2021
67   Nomura Tetsurō Nội các Kishida lần 2 cải tổ lần 1 10 tháng 8 năm 2022
68   Miyashita Ichirō Nội các Kishida lần 2 cải tổ lần 2 13 tháng 9 năm 2023
69   Sakamoto Tetsushi 14 tháng 12 năm 2023

Nguồn sửa

Tham khảo sửa