Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII

Cơ quan cao nhất của Đảng Cộng sản Trung Quốc nhiệm kỳ 2012 – 2017

Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII (tiếng Trung: 中国共产党第十八届中央委员会, Hán-Việt: Trung Quốc Cộng sản Đảng Đệ Thập Bát Giới Trung ương Ủy viên Hội) hay còn được gọi Trung Cộng Trung ương khóa XVIII (tiếng Trung: 中共中央第十八届), Trung ương Đảng khóa XVIII (tiếng Trung: 中央党第十八届) là cơ quan do Đại hội đại biểu Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII bầu ra vào ngày 15/11/2012, và kết thúc nhiệm kỳ cho tới Đại hội Đại biểu khóa XIX bầu ra Ủy ban Trung ương khóa mới vào tháng 10/2017. Ủy ban gồm Ủy viên Trung ương Đảng và Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng. Ủy viên Trung ương Đảng có quyền biểu quyết, trong khi đó Ủy viên Dự khuyết Trung ương thì không. Nếu một Ủy viên Trung ương bị miễn nhiệm ra khỏi Trung ương Đảng thì ví trí bổ sung sẽ là ủy viên dự khuyết, được sắp xếp theo số phiếu bầu cao nhất làm thứ tự ưu tiên. Để được bầu vào Trung ương Đảng, ứng viên phải có trên 5 năm tuổi Đảng.

Ủy ban Trung ương
Đảng Cộng sản Trung Quốc
khóa XVIII 2012 - 2017
15/11/2012 – 24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Cơ cấu tổ chức
Tổng Bí thưTập Cận Bình
Thường trực Ban Bí thưLưu Vân Sơn
Cơ quan trực thuộcBan Thường vụ
Bộ Chính trị
: 7 ủy viên
Bộ Chính trị: 25 ủy viên
Ban Bí thư: 7 ủy viên
Số Ủy viên Trung ương205 ủy viên và 171 dự khuyết

Phiên họp toàn thể lần thứ nhất tổ chức năm 2012, có nhiệm vụ bầu Ban Thường vụ Bộ Chính trịBộ Chính trị. Đồng thời chịu trách nhiệm phê duyệt các ủy viên thuộc Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng và Ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng. Trong đó tại phiên họp toàn thể lần thứ 2 tổ chức tháng 3/2013, chịu trách nhiệm đề cử các ứng viên vào các vị trí cấp cao Nhà nước.

Các phiên họp toàn thể còn lại của Trung ương khóa XVIII được biết đến với việc công bố một loạt các chương trình cải cách trên quy mô chưa từng có kể từ thời kỳ Đặng Tiểu Bình, bao gồm "xây dựng xã hội khá giả toàn diện", "cải cách sâu sắc toàn diện", "quản lý đất nước bằng pháp luật toàn diện" và "quản lý Đảng nghiêm khắc toàn diện". Trung ương khóa XVIII cũng chứng kiến ​​số thành viên bị miễn nhiệm ra khỏi tổ chức do tham nhũng cao nhất trong lịch sử của Đảng.

Phương pháp bầu cử

sửa

Trung ương Đảng khóa XVIII được bầu bằng cách sử dụng phương pháp "nhiều ứng viên hơn ghế". Tại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XVIII, các đại biểu có thể bỏ phiếu cho 224 ứng cử viên cho 205 ghế Ủy viên Trung ương, và 190 ứng cử viên cho 171 ủy viên dự khuyết. 8,5% ứng cử viên ủy viên Trung ương và 10% ứng cử viên ủy viên dự khuyết không được bầu. Trong số 373 ủy viên và ủy viên dự khuyết, trong số đó có 184 ủy viên (48,9%) được bầu vào Ủy ban Trung ương lần đầu tiên. 5/9 ủy viên được sinh ra vào những năm 1960 có liên quan đến Đoàn Thanh niên Cộng sản.

Rất ít đứa con của các quan chức cao cấp trước đây (được gọi là "thái tử Đảng") đã giành được ủy viên chính thức vào Trung ương khóa XVIII, mặc dù một số ít là ủy viên dự khuyết. Số lượng thành viên làm việc trong các doanh nghiệp quốc doanh do Trung ương quản lý tăng từ một trong Trung ương khóa XVII lên 6, còn Trương Thụy Mẫn (đứng đầu Haier) được bầu lại. Số lượng các thành viên từ quân đội vẫn không thay đổi so với khóa trước đó ở khoảng 20%, tiếp tục một truyền thống đã có từ trước đó.

Phiên họp toàn thể

sửa
Phiên họp toàn thể
lần thứ
Bắt đầu-Kết thúc Thời gian Nội dung chính
1 15/11/2012 1 ngày Tập Cận Bình được bầu làm Tổng Bí thưChủ tịch Quân ủy Trung ương. Ủy ban Trung ương bầu Bộ Chính trị gồm 25 thành viên, Ủy ban Thường vụ Bộ Chính trị gồm 7 thành viên và Ban Bí thư gồm 7 ủy viên, với Lưu Vân Sơn là Bí thư thứ nhất. Hội nghị đã thông qua thành viên Ủy ban Thường vụ Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương do phiên họp toàn thể Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương bầu chọn và Vương Kỳ Sơn được bầu với vai trò Bí thư, đồng thời cũng bầu Tổng thư ký và một số Phó Bí thư của Ủy Kỷ Trung ương Trung Cộng.
2 26-28/2/2013 3 ngày Phiên họp đã thông qua danh sách các ứng cử viên cho các vị trí lãnh đạo trong Nhân Đại khóa 12Quốc vụ viện khóa 12, cũng như kế hoạch tái cơ cấu của Hội đồng Nhà nước nhằm "quản lý đơn giản và phân cấp".
3 9-12/11/2013 4 ngày Tập Cận Bình đã đưa ra một báo cáo thay mặt Bộ Chính trị với tiêu đề "Quyết định về các vấn đề chính liên quan đến cải cách sâu rộng hơn". Phân bổ các nguồn lực để thị trường phát triển, trong bài phát biểu chính thức, "một vai trò quyết định". Các thủ tục được đưa tới tự do hóa hệ thống ngân hàng, với mục tiêu đạt được kết quả đáng kể vào năm 2020. Ủy ban An ninh Quốc gia và nhóm lãnh đạo trung ương cải cách sâu sắc một cách toàn diện đã được thành lập, và cả hai đều được dẫn dắt bởi Tập Cận Bình. Cuộc họp nới lỏng chính sách một con.
4 20-23/10/2014 4 ngày Hội nghị đã thông qua một loạt các cải cách pháp lý toàn diện. Quyết định giữ nguyên ưu thế của chế độ Cộng sản và nhấn mạnh tầm quan trọng của Hiến pháp. Hội nghị miễn nhiệm 5 ủy viên trung ương và bầu bổ sung.
5 26-29/10/2015 4 ngày Phiên họp thông qua bản dự thảo kế hoạch 5 năm lần thứ 13, với các điều khoản về chống đói nghèo. Giáo dục trung học cho trẻ em sẽ được miễn phí, bao gồm cả học phí; kêu gọi xây dựng một xã hội lành mạnh toàn diện vào năm 2020 và xoá bỏ hoàn toàn các "quận nghèo" (pinkunxian), và một sự nới lỏng rộng rãi đối với chính sách một con: bất kỳ cặp vợ chồng nào cũng có thể có hai con. Ủy ban Trung ương thông qua một nghị quyết xác nhận việc trục xuất các thành viên ủy viên Trung ương; đây là số lượng lớn nhất ủy viên bị miễn nhiệm trong một phiên họp về tội danh tham nhũng.
6 24-27/10/2016 4 ngày Trọng tâm chính của Hội nghị là "kỷ luật chặt chẽ và giám sát của Đảng Cộng sản". Tập Cận Bình đã nỗ lực để minh bạch hơn trong quá trình ra quyết định trong quản lý địa phương, cũng là nỗ lực của ông để thiết lập một hình ảnh tích cực về Đảng Cộng sản Trung Quốc ở nước ngoài. Đây là chiến dịch chống tham nhũng tích cực của ông trong hệ thống chính trị của Trung Quốc. Tập đã được tuyên bố là "lãnh đạo hạt nhân" của đảng. Ủy ban Trung ương thông qua một việc miễn nhiễm một số ủy viên Trung ương.
7 11-14/10/2017 4 ngày Hội nghị đã nghe và thảo luận báo cáo công tác của Tổng Bí thư Tập Cận Bình theo ủy thác của Bộ Chính trị. Hội nghị đã thẩm định và thông qua báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII trình lên Đại hội Đảng lần thứ XIX; thẩm định và thông qua báo cáo công tác của Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương trình lên Đại hội Đảng lần thứ XIX; thẩm định và thông qua dự thảo "Điều lệ Đảng Cộng sản Trung Quốc" (sửa đổi), quyết định trình 3 văn bản này lên Đại hội Đảng lần thứ XIX thẩm định và xem xét.

Các ban Đảng Trung ương

sửa
Các Ban Đảng Trung ương Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Bí thư Vương Kỳ Sơn Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trưởng ban Vương Gia Thụy Ủy viên Trung ương Đảng 15/11/2012-16/11/2015
3 năm, 1 ngày
Tống Đào 15/11/2015-24/10/2017
1 năm, 342 ngày
Ban Tổ chức Trung ương Trưởng ban Triệu Lạc Tế Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Phòng nghiên cứu chính sách Trung ương Trung Quốc Chủ nhiệm Vương Hộ Ninh Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Ủy ban Chính trị Pháp luật Trung ương Bí thư Mạnh Kiến Trụ Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Ban Tuyên truyền Trung ương Trưởng ban Lưu Vân Sơn Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 15/11/2012-21/11/2012
6 ngày
Lưu Kỳ Bảo Ủy viên Bộ Chính trị 21/11/2012-24/10/2017
4 năm, 337 ngày
Văn phòng phụ trách các vấn đề Đài Loan Chủ nhiệm Vương Nghị Ủy viên Trung ương Đảng 15/11/2012-17/3/2013
122 ngày
Trương Chí Quân Ủy viên Trung ương Đảng 17/03/2013-24/10/2017
4 năm, 221 ngày
Ban Mặt trận Thống nhất Trung ương Trưởng ban Lệnh Kế Hoạch Ủy viên Trung ương Đảng 15/11/2012-31/12/2013
1 năm, 46 ngày
Tôn Chính Lan Ủy viên Bộ Chính trị 31/12/2013-24/10/2017
3 năm, 297 ngày
Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Lật Chiếu Thư Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương Chủ nhiệm Uông Vĩnh Thanh Ủy viên Trung ương Đảng 15/11/2012-4/2013
137 ngày
Trương Kỷ Nam 4/2013-24/10/2017
4 năm, 206 ngày
Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương Chủ nhiệm Chu Chi Hâm Ủy viên Trung ương Đảng khóa 17 15/11/2012-3/2013
106 ngày
Lưu Hạc Ủy viên Trung ương Đảng 3/2013-24/10/2017
4 năm, 237 ngày
Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Công tác Ngoại sự Trung ương Chủ nhiệm Đới Bỉnh Quốc Ủy viên Trung ương Đảng khóa XVII 15/11/2012-14/3/2013
119 ngày
Dương Khiết Trì Ủy viên Trung ương Đảng 14/3/2013-24/10/2017
4 năm, 224 ngày
Văn phòng Quốc Vụ viện Chủ nhiệm Mã Khải Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-14/3/2013
119 ngày
Dương Tinh Ủy viên Trung ương Đảng 14/3/2013-24/10/2017
4 năm, 224 ngày
Văn phòng Thông tin Quốc tế Chủ nhiệm Vương Thần Ủy viên Trung ương Đảng 15/11/2012-14/3/2013
119 ngày
Thái Danh Chiếu Ủy viên Trung ương Đảng 14/3/2013-12/2014
1 năm, 262 ngày
Tưởng Kiến Quốc Ủy viên Trung ương Đảng 1/2015-24/10/2017
2 năm, 296 ngày
Văn phòng Ủy ban An toàn Quốc gia Trung ương Chủ nhiệm Lật Chiếu Thư Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày

Các tổ chức trực thuộc

sửa
Các tổ chức trực thuộc Chức vụ Lãnh đạo Kiêm nhiệm Nhiệm kỳ Ghi chú
Ban Biên dịch Trung ương Trưởng ban Y Tuấn Khanh 15/11/2012-15/1/2013
61 ngày
Cổ Cao Kiến 15/1/2013-24/10/2017
4 năm, 282 ngày
Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương Chủ tịch Lãnh Dung Ủy viên Trung ương Đảng 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Ban Nghiên cứu Lịch sử Đảng Trung ương Chủ nhiệm Âu Dương Tùng 15/11/2012-12/2013
1 năm, 16 ngày
Khúc Thanh Sơn 12/2013-24/10/2017
3 năm, 327 ngày
Trường Đảng Trung ương Hiệu trưởng Tập Cận Bình Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 15/11/2012-15/1/2013
61 ngày
Lưu Vân Sơn Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị 15/1/2013-24/10/2017
4 năm, 282 ngày
Học viên Cán bộ Phố Đông Trung Quốc Viện trưởng Triệu Lạc Tề Ủy viên Bộ Chính trị 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Học viên Cán bộ Tỉnh Cương Sơn Trung ương
Học viên Cán bộ Diên An Trung ương
Quang Minh Nhật báo Tổng Biên tập Hà Đông Bình 15/11/2012-24/10/2017
4 năm, 343 ngày
Nhân dân Nhật báo Tổng Biên tập Trương Nghiên Nông 15/11/2012-30/4/2014
1 năm, 166 ngày
Dương Chấn Võ 30/4/2014-24/10/2017
10 năm, 48 ngày
Cầu Thị Tạp chí Tổng Biên tập Lý Bảo Thiện Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng 15/11/2012-30/4/2014
1 năm, 166 ngày
Lý Tiệp 1/5/2014-24/10/2017
3 năm, 176 ngày

Ủy viên Trung ương Đảng

sửa

      Ủy viên Bộ Chính trị       Ủy viên Thường vụ Bộ Chính trị       Ủy viên Ban Bí thư       Ủy viên Trung ương Đảng       Ủy viên Dự khuyết Trung ương Đảng

STT Họ tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Vu Nghiễm Châu Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Trung Quốc 11/2012-10/2017
2 Tập Cận Bình Phó Chủ tịch nước Tổng Bí thư 11/2012-10/2017
Chủ tịch nước 3/2013-10/2017
3 Mã Khải Ủy viên Quốc vụ viện
Chủ nhiệm Văn phòng Quốc vụ viện
Phó Thủ tướng Quốc vụ viện 3/2013-10/2017
4 Mã Biểu Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Quảng Tây Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc 3/2013-10/2017 Người Tráng
5 Mã Hưng Thụy Bí thư Đảng bộ kiêm Chủ tịch Tập đoàn Khoa học và Công nghệ Không gian Vũ trụ Trung Quốc Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa 3/2013-11/2013
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông 11/2013-10/2017
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quảng Đông 1/2017-10/2017
6 Mã Hiểu Thiên Tổng Tư lệnh Quân chủng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tổng Tư lệnh Quân chủng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 11/2012-9/2017
7 Vương Quân Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Tây Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông 12/2012-8/2016
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Khu tự trị Nội Mông 1/2013-1/2017
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc 9/2016-10/2017
8 Vương Hiệp Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Nhân khẩu Trung Quốc Chủ nhiệm Liên minh Hợp tác xã Cung cấp Tiêu dùng Toàn quốc Trung Hoa 3/2013-10/2017 nữ
9 Vương Mân Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Liêu Ninh
Bí thư Tỉnh ủy Liêu Ninh
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Liêu Ninh
11/2013-5/2015 Miễn nhiệm do cáo buộc tham nhũng
10 Vương Dũng Chủ nhiệm Ủy ban Giám sát Quản lý tài sản Nhà nước Quốc vụ viện Ủy viên Quốc vụ viện 3/2013-10/2017
11 Vương Chính Vĩ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Đại hội Đại biểu Nhân dân Trung Quốc 3/2013-4/2016 Người Hồi
Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc 3/2013-10/2017 Người Hồi
12 Vương Nghị Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đài Loan Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Ngoại giao 3/2013-10/2017
13 Vương Tam Vận Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế, Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Nhân Đại Toàn quốc 4/2017-7/2017 Miễn nhiệm do cáo buộc tham nhũng
14 Vương Vạn Tân Phó Tổng Thư ký kiểm Ủy viên Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Nhân Đại Toàn quốc 7/2015-10/2017
15 Vương Ngọc Phổ Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Tổng Công hội Toàn quốc Trung Quốc Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc 3/2013-4/2015
Giám đốc Công ty hữu hạn cổ phần chế biến Dầu khí Trung Quốc 4/2015-9/2017
Tổng cục trưởng cục giám sát Sản xuất Toàn quốc 9/2017-10/2017
16 Vương Thần Chủ nhiệm Văn phòng Tuyên truyền Đối ngoại Trung ương Trung Cộng
Chủ nhiệm Văn phòng Thông tin Quốc tế Quốc vụ viện
Tổng thư ký kiêm Phó Ủy viên trưởng Nhân Đại Toàn quốc Trung Quốc 3/2013-10/2017
17 Vương Đông Minh Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên 11/2012-10/2017
18 Vương Quang Á Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hồng Kông Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hồng Kông Quốc vụ viện 11/2012-10/2017
19 Vương Vĩ Quan Viện Phó Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc Viện trưởng Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc 3/2013-10/2017
20 Vương An Thuận Quyền Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Bí thư Đảng bộ Trung tâm Nghiên cứu phát triển Quốc vụ viện 10/2016-10/2017
21 Vương Chí Cương Thứ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật Thứ trưởng Bộ Khoa học Kỹ thuật 11/2012-10/2017
22 Vương Kỳ Sơn Phó Thủ tướng Quốc vụ viện Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Trung Cộng 11/2012-10/2017
23 Vương Hộ Ninh Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Đảng 11/2012-10/2017
24 Vương Quốc Sinh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Bắc Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải 6/2016-10/2017
25 Vương Học Quân Cục trưởng Cục Thông tin Kiến nghị Trung ương Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh An Huy 6/2013-6/2015
Bí thư Tỉnh ủy An Huy 6/2015-10/2017
26 Vương Kiến Bình Tổng Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát Nhân dân Trung Quốc Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 12/2014-12/2015
Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương 12/2015-8/2016 Miễn nhiệm do liên quan đến tham nhũng
27 Vương Thắng Tuấn Chánh án Toà án Nhân dân Tối cao Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc 3/2013-10/2017
28 Vương Hồng Nghiêu Chính ủy Tổng bộ Trang bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 1/2016-1/2017
29 Vương Hiến Khôi Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hắc Long Giang Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Hắc Long Giang
3/2014-4/2017
Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế, Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Nhân Đại Toàn quốc 4/2017-10/2017
30 Vương Quán Trung Phó Tổng tham mưu trưởng Quân đội Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
31 Vương Gia Thụy Trưởng ban Ban Liên lạc Đối ngoại Trung ương Trung Cộng Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Trung Quốc 11/2015-10/2017
32 Vương Giáo Thành Tổng Tư lệnh Quân khu Thẩm Dương Tổng Tư lệnh Chiến khu Nam bộ 1/2016-1/2017
33 Vương Tân Hiến Chủ tịch Hội Liên hiệp người tàn tật Trung Quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp người tàn tật Trung Quốc 11/2012-10/2017
34 Vương Nho Lâm Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây 9/2014-6/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông nghiệp và ứng phó Nông nghiệp Nhân Đại Toàn quốc 6/2016-10/2017
35 Chi Thụ Bình Tổng cục trưởng Tổng cục Kiểm dịch Kiểm nghiệm Giám sát Chất lượng Quốc gia Tổng cục trưởng Tổng cục Kiểm dịch Kiểm nghiệm Giám sát Chất lượng Quốc gia 11/2012-10/2017
36 Vưu Quyền Phó Tổng Thư ký Quốc Vụ viện Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến 12/2012-10/2017
37 Xa Tuấn Phó Bí thư Khu Tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ
Chính ủy Binh đoàn Kiến thiết Sản xuất Tân Cương
Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Chiết Giang
4/2017-10/2017
38 Doãn Úy Dân Bộ trưởng An sinh Xã hội và Nhân lực Trung Quốc Bộ trưởng An sinh Xã hội và Nhân lực Trung Quốc 11/2012-10/2017
39 Bayanqolu Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cát Lâm Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm 8/2014-10/2017 Người Mông Cổ
40 Bagatur Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Nội Mông Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Dân tộc Quốc gia
Phó Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương
4/2016-10/2017 Người Mông Cổ
41 Lư Triển Công Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 3/2013-10/2017
42 Diệp Tiểu Văn Phó Viện trưởng thứ nhất, Bí thư Đảng bộ Học viện Chủ nghĩa Xã hội Trung ương Phó Viện trưởng thứ nhất, Bí thư Đảng bộ Học viện Chủ nghĩa Xã hội Trung ương 11/2012-2/2016
43 Điền Trung Tổng Tư lệnh Hạm đội Bắc Hải Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tổng Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 12/2013-10/2017
44 Điền Tu Tư Chính ủy Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân Đại Toàn quốc 8/2015-7/2006 Tước Đảng tịch
45 Padma Choling Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng 1/2013-1/2017 Người Tây Tạng
46 Bạch Xuân Lễ Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc 11/2012-10/2017 Người Mãn
47 Lệnh Kế Hoạch Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc 3/2013-1/2015 Tước Đảng tịch
48 Cát Bỉnh Hiên Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Hắc Long Giang
Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc 3/2013-10/2017
49 Chu Tiểu Đan Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quảng Đông Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân Đại Toàn quốc 2/2017-10/2017
50 Chu Phúc Hi Chính ủy Quân khu Thành Đô Chính ủy Chiến khu Tây Bộ 2/2016-1/2017
51 Toàn Triết Thù Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Công Thương nghiệp Toàn quốc Trung Quốc Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp Công Thương nghiệp Toàn quốc Trung Quốc 11/2012-5/2017 Người Triều Tiên
52 Lưu Bằng Cục trưởng Tổng cục Thể thao Quốc gia Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính Hiệp Toàn quốc 11/2016-10/2017
53 Lưu Nguyên Chính ủy Tổng bộ Hậu cần Quân Giải phòng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân Đại Toàn quốc 2/2016-10/2017
54 Lưu Thành Quân Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Y tế, Khoa học, Giáo dục Nhân Đại Toàn quốc 2/2015-10/2017
55 Lưu Vĩ Bình Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cam Túc Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc 4/2016-10/2017
56 Lưu Diên Đông Ủy viên Quốc vụ viện
Trưởng ban Tiểu ban Cải cách Thể chế Y tế, Y dược sâu rộng Quốc vụ viện
Chủ nhiệm Ủy ban Học vị Quốc vụ viện
Phó Tổng Lý Quốc vụ viện
Trưởng ban Tiểu ban Cải cách Thể chế Y tế, Y dược sâu rộng Quốc vụ viện
Chủ nhiệm Ủy ban Học vị Quốc vụ viện
11/2012-10/2017 nữ
57 Lưu Kì Bảo Bí thư Tỉnh ủy Tứ Xuyên Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng 11/2012-10/2017
58 Lưu Hiểu Giang Chính ủy Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Nhân Đại Toàn quốc 2/2015-10/2017
59 Lưu Gia Nghĩa Tổng Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán Trung Quốc Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông 4/2017-10/2017
60 Lưu Việt Quân Tổng Tư lệnh Quân khu Lan Châu Tổng Tư lệnh Chiến khu Đông Bộ 2/2016-10/2017
61 Lưu Phúc Liên Chính ủy Quân khu Bắc Kinh Chính ủy Lực lượng chi viện chiến lược Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 12/2015-3/2017
62 Hứa Đạt Triết Tổng Giám đốc Tập đoàn Khoa học và Công nghiệp Hàng không Trung Quốc Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa 12/2013-9/2016
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam 9/2016-10/2017
63 Hứa Kì Lượng Tổng Tư lệnh Không quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 11/2012-10/2017
64 Hứa Diệu Nguyên Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Học viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 12/2014-6/2017
65 Tôn Hoài Sơn Phó Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Chính Hiệp Toàn quốc Chủ nhiệm Ủy ban kiều bào Đài Loan, Macao, Hongkong Chính Hiệp Toàn quốc 8/2016-3/2017 Tước Đảng tịch
66 Tôn Kiến Quốc Phó Tổng Tham mưu Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Liên hiệp Tham mưu Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
67 Tôn Xuân Lan Bí thư Tỉnh ủy Phúc Kiến Bí thư Thành ủy Thiên Tân 11/2012-12/2014 nữ
Trưởng ban Mặt trận Thống nhất Trung ương 12/2014-10/2017
68 Tôn Chính Tài Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Bí thư Thành ủy Trùng Khánh 11/2012-7/2017 Tước Đảng tịch
69 Tôn Tư Kính Chính ủy Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Lực lượng Cảnh sát Vũ trang Nhân dân Trung Quốc 12/2014-1/2017
70 Tô Thụ Lâm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến 11/2012-10/2015 Tước Đảng tịch
71 Đỗ Thanh Lâm Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc Phó Chủ tịch Chính Hiệp Toàn quốc 11/2012-10/2017
72 Đỗ Kim Tài Phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Bí thư Ủy ban Chính Pháp Toàn quân
Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Quân sự Trung ương Đảng
11/2012-10/2017
73 Đỗ Hằng Nham Chính ủy Quân khu Tế Nam Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
74 Lý Vĩ Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Chủ nhiệm Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện 11/2012-10/2017
75 Lý Bân Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh An Huy Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa Gia đình và Y tế Quốc gia 3/2013-10/2017 nữ
76 Lý Tòng Quân Giám đốc Tân Hoa xã Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thể dục, Y tế, Văn hóa, Khoa học Kỹ thuật, Giáo dục Chính Hiệp Trung Quốc 2/2015-10/2017
77 Lý Đông Sinh Phó trưởng ban Tiểu ban Lãnh đạo phòng chống và xử lý các vấn đề tà giáo Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng Phòng chống và xử lý các vấn đề tà giáo Quốc vụ viện
Phó trưởng ban Tiểu ban Lãnh đạo phòng chống và xử lý các vấn đề tà giáo Trung ương
Chủ nhiệm Văn phòng Phòng chống và xử lý các vấn đề tà giáo Quốc vụ viện
11/2012-12/2013 Tước Đảng tịch
78 Lý Lập Quốc Bộ trưởng Bộ Dân chính Bộ trưởng Bộ Dân chính 11/2012-11/2016 Khai trừ lưu đảng 2 năm
79 Lý Kỉ Hằng Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam 10/2014-8/2016
Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông 8/2016-10/2017
80 Lý Khắc Cường Phó Tổng lý Quốc vụ viện Tổng lý Quốc vụ viện 3/2013-10/2017
81 Lý Học Dũng Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân Đại Toàn quốc 12/2015-10/2017
82 Lý Kiến Hoa Bí thư Đảng ủy Học viện Hành chính Quốc gia Đảng Bí thư Khu ủy Khu tự trị Ninh Hạ Dân tộc Hồi 3/2013-4/2017
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đề án Chính Hiệp Toàn quốc 6/2017-10/2017
83 Lý Kiến Quốc Tổng Thư ký kiêm Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc Phó Ủy viên thứ nhất Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Toàn quốc
Chủ tịch Tổng Công hội Toàn quốc
3/2013-10/2017
84 Lý Hồng Trung Bí thư Tỉnh ủy Hồ Bắc Bí thư Thành ủy Thiên Tân 9/2016-10/2017
85 Lý Nguyên Triều Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng Phó Chủ tịch nước 3/2013-10/2017
86 Dương Tinh Chủ nhiệm Ủy ban sự vụ Dân tộc Quốc gia Tổng Thư ký kiêm Ủy viên Quốc vụ viện
Viện trưởng Học viện Hành chính Quốc gia
3/2013-10/2017 Người Mông Cổ
87 Dương Truyền Đường Chủ nhiệm Liên minh Hợp tác xã Cung cấp Tiêu dùng Toàn quốc Trung Hoa Bộ trưởng Bộ Giao thông vận chuyển 8/2012-9/2016
Bí thư Đảng bộ Bộ Giao thông Vận chuyển 6/2012-10/2017
88 Dương Kim Sơn Tổng Tư lệnh Quân khu Tây Tạng Phó Tổng Tư lệnh Quân khu Thành Đô 7/2013-10/2014 Tước Đảng tịch
89 Dương Đống Lương Tổng cục trưởng Cục Giám sát Sản xuất Toàn quốc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Sản xuất an toàn Quốc vụ viện
Tổng cục trưởng Cục Giám sát Sản xuất Toàn quốc
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Sản xuất an toàn Quốc vụ viện
11/2012-8/2015 Tước Đảng tịch truy tố
90 Dương Khiết Trì Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Ủy viên Quốc vụ viện
Chủ nhiệm Văn phòng kiêm Bí thư Tiểu ban Công tác lãnh đạo Đối ngoại Trung ương
Tổng Thư ký Tiểu ban Công tác Lãnh đạo với Đài Loan Trung ương
3/2013-10/2017
91 Dương Hoán Ninh Thứ trưởng Bộ Công an Tổng cục trưởng Cục Giám sát Sản xuất Toàn quốc 10/2015-7/2017 Khai trừ lưu đảng 2 năm
92 Tiếu Cương Bí thư Đảng ủy Công ty Quản lý tài sản Đông Phương
Chủ tịch Ủy ban Phát triển chiến lược Ban Giám đốc kiêm Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần hữu hạn Ngân hàng Trung Quốc
Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán 3/2013-2/2016
93 Tiếu Tiệp Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế Quốc gia Phó Tổng Thư ký Quốc vụ viện 3/2013-11/2016
Bộ trưởng Bộ Tài chính 11/2016-10/2017
94 Ngô Xương Đức Phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 1/2016-1/2017
95 Ngô Thắng Lợi Tổng Tư lệnh Hải quân Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Ủy viên Quân ủy Trung ương 1/2017-10/2017
96 Ngô Ái Anh Bộ trưởng Bộ Tư pháp Bộ trưởng Bộ Tư pháp 11/2012-2/2017 Tước Đảng tịch
nữ
97 Ngô Tân Hùng Chủ tịch Ủy ban Giám sát Điện lực Trung Quốc Cục trưởng Cục Năng lượng Nguyên tử Trung Quốc 3/2013-12/2014
Phó Chủ tịch Ủy ban Kinh tế Chính Hiệp Toàn quốc 2/2015-10/2017
98 Hà Nghị Đình Phó Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Chính sách Trung ương Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương 9/2013-10/2017
99 Lãnh Dung Chủ tịch Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương Chủ tịch Hội Nghiên cứu Văn chương Trung ương 11/2012-10/2017
100 Uông Dương Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Phó Thủ tướng
Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo Xóa đói giảm nghèo và Phát triển Quốc vụ viện
3/2013-10/2017
101 Uông Vĩnh Thanh Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban Biên chế Cơ cấu Trung ương Tổng Thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương 4/2013-10/2017
102 Thẩm Dược Dược Phó Trưởng ban Thường vụ Ban Tổ chức Trung ương Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc 5/2013-10/2017 nữ
103 Thẩm Đức Vịnh Phó Viện trưởng Pháp viện Tối cao Nhân dân Trung Quốc
Chánh án cấp nhất Trung Quốc
Phó Viện trưởng Pháp viện Tối cao Nhân dân Trung Quốc
Chánh án cấp nhất Trung Quốc
11/2012-10/2017
104 Tống Đại Hàm Chủ nhiệm Văn phòng Pháp chế Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Pháp chế Quốc vụ viện 11/2012-3/2017
105 Tống Tú Nham Bí thư thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc Bí thư thứ nhất Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc 11/2012-10/2017 nữ
106 Trương Dương Chủ nhiệm Tổng Bộ Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 1/2016-8/2017
107 Trương Mao Bí thư Đảng bộ Bộ Y tế Cục trưởng Tổng cục Quản lý Hành chính Công Thương Quốc gia 3/2013-10/2017
108 Trương Nghị Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ Bí thư Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc vụ viện 3/2013-12/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nội vụ Nhân Đại Toàn quốc 12/2016-10/2017
109 Trương Hựu Hiệp Bộ trưởng Tổng Bộ Trang thiết bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 1/2016-8/2017
110 Trương Sĩ Ba Tổng Tư lệnh Quân khu Bắc Kinh Hiệu trưởng Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 12/2014-1/2017
111 Trương Khánh Vĩ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Bắc Bí thư Tỉnh ủy Hắc Long Giang 4/2017-10/2017
112 Trương Khánh Lê Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc Tổng Thư ký Ủy ban Chính Hiệp Toàn quốc 3/2013-10/2017
113 Trương Chí Quân Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Chủ nhiệm Văn phòng Công tác Đài Loan Trung ương Đảng 3/2013-10/2017
114 Trương Quốc Thanh Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Binh khí Trung Quốc Phó Bí thư Thành ủy Trung Khánh 4/2013-12/2016
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh 12/2016-10/2017
115 Trương Bảo Thuận Bí thư Tỉnh ủy An Huy Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Nhân Đại Toàn quốc 7/2015-10/2017
116 Trương Xuân Hiền Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Phó Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo kiến thiết Trung ương
Phó Trưởng ban Công tác Điều phối Tân Cương Trung ương
8/2016-10/2017
117 Trương Cao Lệ Bí thư Thành ủy Thiên Tân Phó Thủ tướng
Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Công trình Tam Hiệp Quốc vụ viện
3/2013-10/2017
118 Trương Hải Dương Chính ủy Lực lượng Pháo binh thứ hai Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật Nhân Đại Toàn quốc 2/2015-10/2017
119 Trương Duệ Huỳnh Phó Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Phó Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương 11/2012-10/2017
120 Trương Đức Giang Bí thư Thành ủy Trùng Khánh Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc
Trưởng ban Tiểu ban Công tác Điều phối Hồng Kông
3/2013-10/2017
121 Lục Hạo Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản chủ nghĩa Trung Quốc Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hắc Long Giang 3/2013-10/2017
122 Trần Hi Bí thư Đảng bộ Hiệp hội Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc Phó Trưởng ban Thường vụ Ban Tổ chức Trung ương Đảng 4/2013-10/2017
123 Trần Lôi Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Bộ trưởng Bộ Thủy lợi 11/2012-10/2017
124 Trần Toàn Quốc Bí thư Khu ủy Khu tự trị Tây Tạng Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 8/2016-10/2017
125 Trần Cầu Phát Thứ trưởng Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa Chủ tịch Ủy ban Chính Hiệp tỉnh Hồ Nam 1/2013-1/2016 Người Miêu
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh 6/2015-10/2017
126 Trần Bảo Sinh Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Bộ trưởng Bộ Giáo dục 7/2016-10/2017
127 Trần Chính Cao Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Liêu Ninh Bộ trưởng Bộ Nhà ở và Phát triển đô thị Nông thôn 6/2014-6/2017
128 Trần Mẫn Nhĩ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu 7/2015-6/2017
Bí thư Thành ủy Trùng Khánh 7/2017-10/2017
129 Nur Bekri Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia 12/2004-10/2017 Người Duy Ngô Nhĩ
130 Miêu Vu Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa Bộ trưởng Bộ Công nghiệp và Tin tức hóa 11/2012-10/2017
131 Phạm Trường Long Tổng Tư lệnh Quân khu Tế Nam Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương 11/2012-10/2017
132 Lâm Quân Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc 11/2012-10/2017
133 Lâm Tả Minh Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp Hàng không Chủ tịch Tập đoàn Công nghiệp Hàng không 11/2012-10/2017
134 Thượng Phúc Lâm Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát tài sản Ngân hàng Trung Quốc Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát tài sản Ngân hàng Trung Quốc 11/2012-2/2017
135 La Chí Quân Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Nhân Đại Toàn quốc 7/2016-10/2017
136 La Bảo Minh Bí thư Tỉnh ủy Hải Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Hoa kiều Nhân Đại Toàn quốc 4/2017-10/2017
137 Chu Tế Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc 11/2012-10/2017
138 Chu Cường Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Viện trưởng Pháp viện Nhân dân Tối cao 3/2013-10/2017
139 Chu Bản Thuận Tổng Thư ký Ủy ban Chính Pháp Trung ương Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc 3/2013-7/2015 Tước Đảng tịch
140 Chu Sinh Hiền Bộ trưởng Bộ Bảo vệ Môi trường Phó Chủ nhiệm Ủy ban Môi trường, tài nguyên, nhân khẩu Chính Hiệp Toàn quốc 2/2015-10/2017
141 Trịnh Vệ Bình Chính ủy Quân khu Nam Kinh Chính ủy Quân khu Đông Bộ Quân ủy Trung ương 1/2016-9/2017
142 Phòng Phong Huy Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Tổng Tham mưu Bộ Liên hiệp Tham mưu Quân ủy Trung ương 1/2016-8/2017
143 Mạnh Học Nông Phó Bí thư Ủy ban Công tác Trực thuộc Trung ương Chủ nhiệm Ủy ban Pháp chế và Xã hội Chính Hiệp Toàn quốc 3/2013-10/2017
144 Mạnh Kiến Trụ Bộ trưởng Bộ Công An Bí thư Ủy ban Chính Pháp Trung ương 11/2012-10/2017
145 Hạng Tuấn Ba Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát Bảo hiểm Trung Quốc 11/2012-4/2017 Tước Đảng tịch
146 Triệu Thực Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc Bí thư Đảng bộ Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật Trung Quốc 11/2012-10/2017 nữ
147 Triệu Chính Vĩnh Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiểm Tây Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 12/2012-3/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nội vụ Nhân Đại Toàn quốc 4/2016-10/2017
148 Triệu Lạc Tế Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây Trưởng ban Ban Tổ chức Trung ương Đảng 12/2012-10/2017
149 Triệu Khắc Thạch Bộ trưởng Tổng Bộ Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Phòng vệ Hậu cần Quân ủy Trung ương 1/2016-9/2017
150 Triệu Khắc Chí Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu Bí thư Tỉnh ủy Hà Bắc 7/2015-10/2017
151 Triệu Tông Kỳ Tổng Tư lệnh Quân khu Tế Nam Tổng Tư lệnh Chiến khu Tây Bộ Quân ủy Trung ương 2/2016-10/2017
152 Triệu Hồng Chúc Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng 11/2012-10/2017
153 Hồ Trạch Quân Phó Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Tổng Kiểm toán trưởng Tổng Kiểm toán Trung Quốc 4/2017-10/2017 nữ
154 Hồ Xuân Hoa Bí thư Khu ủy Khu tự trị Nội Mông Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông 12/2012-10/2017
155 Du Chính Thanh Bí thư Thành ủy Thượng Hải Chủ tịch Chính Hiệp Trung Quốc 3/2013-10/2017
156 Khương Đại Minh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Đông Bộ trưởng Bộ Tài nguyên Đất đai 3/2013-10/2017
157 Khương Dị Khang Bí thư Tỉnh ủy Sơn Đông Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân Đại Toàn quốc 4/2017-10/2017
158 Lạc Huệ Ninh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải 3/2013-6/2016
Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây 6/2016-10/2017
159 Tần Quang Vinh Bí thư Tỉnh ủy Vân Nam Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nội vụ Nhân Đại Toàn quốc 10/2014-10/2017
160 Viên Thuần Thanh Bí thư Tỉnh ủy Sơn Tây Phó Trưởng ban Tiểu ban Công tác Lãnh đạo Nông thôn Trung ương 9/2014-10/2017
161 Viên Quý Nhân Bộ trưởng Bộ Giáo dục Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính Hiệp Toàn quốc 7/2016-102017
162 Cảnh Huệ Xương Bộ trưởng Bộ An toàn Quốc gia Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiều bào Đài Loan, Macao, Hongkong Chính Hiệp Toàn quốc 11/2016-10/2017
163 Nhiếp Vệ Quốc Chủ nhiệm Văn phòng Kiến thiết Công trình Tam Hiệp Chủ nhiệm Văn phòng Kiến thiết Công trình Tam Hiệp 11/2012-10/2017
164 Lật Chiến Thư Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng 11/2012-10/2017
165 Cổ Đình An Phó Chủ nhiệm Tổng bộ Chính trị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Bộ Công tác Chính trị Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
166 Lưu Hạc Bí thư Đảng bộ Trung tâm Nghiên cứu Phát triển Quốc vụ viện Chủ nhiệm Văn phòng Tiểu ban Lãnh đạo Kinh tế Tài chính Trung ương 3/2013-10/2017
167 Lưu Vân Sơn Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đảng
Hiệu trưởng trường Đảng Trung ương
Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương
11/2012-10/2017
168 Lưu Á Châu Chính ủy Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Chính ủy Đại học Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 11/2012-2/2017
169 Hạ Bảo Long Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Chiết Giang Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang 12/2013-4/2017
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường Nhân Đại Toàn quốc 4/2017-10/2017
170 Thiết Ngưng Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc Chủ tịch Hội Liên hiệp giới Văn học Nghệ thuật
Chủ tịch Hiệp hội Tác gia Trung Quốc
12/2016-10/2017 nữ
171 Từ Thủ Thịnh Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 4/2013-8/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông thôn và Nông nghiệp Nhân Đại Toàn quốc 8/2016-10/2017
172 Từ Thiệu Sử Bộ trưởng Bộ Đất đai Lãnh thổ Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách Phát triển Nhà nước 3/2013-2/2017
173 Từ Phấn Lâm Tổng Tư lệnh Quân khu Quảng Châu Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
174 Cao Hổ Thành Đại biểu đàm phán mậu dịch Quốc tế Bộ Thương mại Bộ trưởng Bộ Thương mại 3/2013-2/2017
175 Quách Thành Côn Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Bộ trưởng Bộ Công An 12/2012-10/2017
176 Quách Kim Long Bí thư Thành ủy Bắc Kinh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương 5/2017-10/2017
177 Quách Canh Mậu Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hà Nam Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 3/2013-3/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Nông thôn và Nông nghiệp Nhân Đại Toàn quốc 3/2016-10/2017
178 Quách Thụ Thanh Chủ tịch Ủy ban Giám sát và Quản lý Chứng khoán Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông 3/2013-3/2017
Chủ tịch Ủy ban Quản lý Giám sát tài sản Ngân hàng Trung Quốc 3/2017-10/2017
179 Hoàng Hưng Quốc Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân Quyền Bí thư Thành ủy Thiên Tân
Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân
12/2014-9/2016 Tước Đảng tịch
180 Hoàng Kì Phàm Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Trùng Khánh Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Tài chính Nhân Đại Toàn quốc 2/2017-10/2017
181 Hoàng Thụ Hiền Phó Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Dân Chính 11/2016-10/2017
182 Tào Kiến Minh Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao 11/2012-10/2017
183 Thích Kiến Quốc Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tổng Tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
184 Thường Vạn Toàn Bộ trưởng Tổng bộ Trang bị Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng 3/2013-10/2017
185 Lộc Tâm Xã Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tây Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây 6/2016-10/2017
186 Bành Dũng Tổng Tư lệnh Quân khu Tân Cương Ủy viên Quân ủy Trung ương 1/2017-10/2017
187 Bành Thanh Hoa Chủ nhiệm Văn phòng Liên lạc Đặc khu hành chính Hongkong thường trú Chính phủ Trung ương Bí thư Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây 12/2012-10/2017
188 Tưởng Định Chi Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hải Nam Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô 1/2015-10/2017
189 Tưởng Kiến Quốc Bí thư Tổng cục Xuất bản báo chí, phát thanh truyền hình Quốc gia Chủ nhiệm Văn phòng Tuyên truyền Đối ngoại Trung ương 1/2015-10/2017
190 Tưởng Khiết Mẫn Tổng Giám đốc Tập đoàn Dầu khí Thiên nhiên Trung Quốc Chủ nhiệm Ủy ban Quản lý Giám sát Tài sản Quốc vụ viện 3/2013-12/2013 Tước Đảng tịch
191 Hàn Chính Bí thư Thành ủy Thượng Hải Bí thư Thành ủy Thượng Hải 11/2012-10/2017
192 Hàn Trường Phú Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp 11/2012-10/2017
193 Tiêu Hoán Thành Cục trưởng Cục Quản lý sự vụ cơ quan Quốc vụ viện Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiều bào Đài Loan, Macao, Hongkong Chính Hiệp Toàn quốc 10/2015-10/2017
194 Tạ Phục Chiêm Chủ nhiệm Văn phòng Nghiên cứu Quốc vụ viện Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Nam 4/2013-3/2016
Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam 3/2016-10/2017
195 Cường Vệ Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây 3/2013-6/2016
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nội vụ Nhân Đại Toàn quốc 6/2016-10/2017
196 Lâu Kế Vĩ Giám đốc Công ty trách nhiệm hữu hạn Đầu tư Trung Quốc Bộ trưởng Bộ Tài chính 3/2013-11/2016
Giám đốc Quỹ An sinh Xã hội Quốc vụ viện 11/2016-10/2017
197 Giải Chấn Hoa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và phát triển Quốc gia Phó Chủ nhiệm Ủy ban Môi trường Tài nguyên Nhân khẩu Toàn quốc 2/2015-10/2017
198 Trữ Ích Dân Chính ủy Quân khu Thẩm Dương Chính ủy Chiến khu Bắc Bộ Quân ủy Trung ương 2/2016-10/2017
199 Thái Vũ Bộ trưởng Bộ Văn hóa Phó Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại Chính Hiệp Toàn quốc 2/2015-10/2017
200 Thái Danh Chiếu Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo Phó Trưởng ban Tuyên truyền Trung ương 5/2013-12/2014
Bí thư Đảng ủy Tân Hoa xã 12/2014-10/2017
201 Thái Anh Đĩnh Tổng Tư lệnh Quân khu Nam Kinh Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự 2/2016-10/2017
202 Thái phó Triều Cục trưởng Tổng cục Quảng bá Điện ảnh Thị trường Phó Chủ tịch Ủy ban Y tế, Văn hóa, Khoa học, Giáo dục Chính Hiệp Toàn quốc 9/2016-10/2017
203 Lạc Thụ Cương Phó Trưởng ban Thường vụ Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng Bộ trưởng Bộ Văn hóa 12/2014-10/2017
204 Ngụy Lượng Chính ủy Quân khu Quảng Châu Chính ủy Chiến khu Nam Bộ Quân ủy Trung ương 1/2016-10/2017
205 Ngụy Phượng Hòa Tổng Tư lệnh Lực lượng Pháo binh thứ 2 Tổng Tư lệnh Quân chủng Tên lửa Chiến lược 12/2015-10/2017
206 Mã Kiến Đường Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Phó Viện trưởng Học viện Hành chính Quốc gia 4/2015-10/2017 Bầu bổ sung 10/2014
207 Vương Tác An Cục trưởng Cục sự vụ Tín ngưỡng Quốc gia Cục trưởng Cục sự vụ Tín ngưỡng Quốc gia 10/2014-10/2017 Bầu bổ sung 10/2014
208 Mao Vạn Xuân Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thiểm Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 10/2016-10/2017 Bầu bổ sung 10/2014
209 Lưu Hiểu Khải Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu 10/2015-10/2017 Bầu bổ sung 10/2015
Dân tộc Miêu
210 Trần Chí Vinh Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Hải Nam Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Hải Nam 10/2015-8/2016 Bầu bổ sung 10/2015
Mất khi đang tại nhiệm
Dân tộc Lê
211 Kim Chấn Cát Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Cát Lâm Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Cát Lâm 5/2017-10/2017 Bầu bổ sung 10/2015
Người Triều Tiên
212 Triệu Hiến Canh Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc 10/2016-10/2017 Bầu bổ sung 10/2016
213 Hàm Huy Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ 10/2016-10/2017 Bầu bổ sung 10/2016
nữ, người Hồi
214 Thôi Ba Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ 11/2012-4/2017 Bầu bổ sung 10/2017
215 Thư Hiểu Cầm Cục trưởng Cục Thông tin Quốc gia Cục trưởng Cục Thông tin Quốc gia 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
nữ
216 Mã Thuận Thanh Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
Người Hồi
217 Vương Kiến Quân Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
218 Lý Cường Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
219 Trần Vũ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
Người Tráng
220 Trần Minh Minh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
Người Bố Y
221 Triệu Lập Hùng Phó Chủ nhiệm Nhân Đại tỉnh Vân Nam Phó Chủ nhiệm Nhân Đại tỉnh Vân Nam 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
người Bạch
222 Triệu Thụ Tùng Chủ tịch Hiệp hội Lâm nghiệp Trung Quốc Chủ tịch Hiệp hội Lâm nghiệp Trung Quốc 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
223 Đoàn Xuân Hoa Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
224 Losang Jamcan Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng 10/2017 Bầu bổ sung 10/2017
Người Tạng

Ủy viên Dự khuyết Trung ương

sửa
STT Họ tên Chức vụ khi được bầu Chức vụ đảm nhiệm Ghi chú
Chức vụ Nhiệm kỳ
1 Mã Kiến Đường Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia Cục trưởng Cục Thống kê Quốc gia 11/2012-10/2014 Trở thành Ủy viên Trung ương
2 Vương Tác An Cục trưởng Cục sự vụ Tín ngưỡng Quốc gia Cục trưởng Cục sự vụ Tín ngưỡng Quốc gia 11/2012-10/2014 Trở thành Ủy viên Trung ương
3 Mao Vạn Xuân Bí thư Thành ủy Lạc Dương Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thiểm Tây 5/2013-10/2014 Trở thành Ủy viên Trung ương
4 Lưu Hiểu Khải Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy Quý Châu 11/2012-10/2015 Người H'Mông
Trở thành Ủy viên Trung ương
5 Trần Chí Vinh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hải Nam Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Hải Nam 5/2015-10/2015 Người Lê
Trở thành Ủy viên Trung ương
6 Kim Chấn Cát Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Cát Lâm Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Cát Lâm 11/2012-10/2015 Người Triều Tiên
Trở thành Ủy viên Trung ương
7 Triệu Hiến Canh Viện trưởng Viện Nghiên cứu Vật lý Công trình Trung Quốc Phó Viện trưởng Viện Công trình Trung Quốc 9/2015-10/2016 Trở thành Ủy viên Trung ương
8 Hàm Huy Viện trưởng Học viện Hành chính Cam Túc Phó Bí thư Khu ủy
Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ
6/2016-10/2016 Nữ
Người Hồi
Trở thành Ủy viên Trung ương
9 Mạc Kiến Thành Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tây Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tây 1/2015-12/2015 Khai trừ khỏi Đảng
Trưởng ban Ban Kiểm tra Kỷ luật Bộ Tài chính tại Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Trung ương 12/2015-8/2017
10 Thôi Ba Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ 11/2012-4/2017 Trở thành Ủy viên Trung ương
11 Thư Hiểu Cầm Giám đốc Sở Công an Giang Tây Cục trưởng Cục Thông tin Quốc gia 4/2013-10/2017 nữ
Trở thành Ủy viên Trung ương
12 Mã Thuận Thanh Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải Chủ tịch Tổng Công Hội tỉnh Thanh Hải 5/2015-3/2017 người Hồi
Trở thành Ủy viên Trung ương
Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Hồi Ninh Hạ 3/2017-10/2017
13 Vương Kiến Quân Phó Bí thư Tỉnh ủy Thanh Hải Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải 12/2016-10/2017
14 Chu Minh Quốc Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Quảng Đông 1/2013-11/2014 Người Lê
Khai trừ khỏi Đảng
15 Lưu Học Phổ Bí thư Chính Pháp thành ủy Trùng Khánh Bí thư Chính Pháp thành ủy Trùng Khánh 11/2012-5/2017 Người Thổ Gia
16 Lý Cường Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Giang Tô Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô 4/2016-10/2017 Trở thành Ủy viên Trung ương
17 Dương Sùng Dũng Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Bắc Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Hà Bắc 11/2012-1/2016 Người Mãn
Khai trừ khỏi Đảng
18 Dư Viễn Huy Tổng Thư ký Khu ủy Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây Bí thư Thành ủy Nam Ninh 5/2013-5/2015 Người Dao
Khai trừ khỏi Đảng
19 Trần Vũ Bí thư Thành ủy Nam Ninh Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Choang Quảng Tây 4/2013-10/2017 Người Tráng
Trở thành Ủy viên Trung ương
20 Trần Minh Minh Bí thư Châu ủy Châu tự trị Dân tộc Bố Y và Miêu Kiềm Tây Nam Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Quý Châu 1/2013-10/2017 Người Bố Y
Trở thành Ủy viên Trung ương
21 Trúc Diên Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm Tổng Giám đốc Công ty Xe lửa Đông Phong 5/2015-10/2017
22 Trịnh Quần Lương Tư lệnh Quân chủng Không quân Quân khu Nam Kinh Phó Tổng Tư lệnh Quân chủng Không quân 7/2013-10/2017
23 Triệu Kim Trưởng ban Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam Trưởng ban Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Vân Nam 11/2012-10/2017 Người Di
24 Triệu Lập Hùng Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Miêu Vân Nam Chủ nhiệm Ủy ban Tôn giáo Dân tộc Miêu Vân Nam 8/2014-2/2016 Người Bạch
Trở thành Ủy viên Trung ương
Phó Chủ nhiệm Nhân Đại tỉnh Vân Nam 1/2016-10/2017
25 Triệu Thụ Tùng Chủ tịch Hiệp hội Lâm nghiệp Trung Quốc Chủ tịch Hiệp hội Lâm nghiệp Trung Quốc 11/2012-10/2017 Trở thành Ủy viên Trung ương
26 Đoàn Xuân Hoa Tổng Thư ký Thành ủy Thiên Tân Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân 1/2015-10/2017 Trở thành Ủy viên Trung ương
27 Losang Jamcan Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Chủ tịch Nhân Đại Khu tự trị Tây Tạng 1/2017-10/2017 Người Tạng
28 Tiền Trí Dân Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc Tổng Giám đốc Công ty Tập đoàn Công nghiệp hạt nhân Trung Quốc 11/2012-10/2017
29 Cao Tân Tham mưu trưởng Lực lượng Pháo binh số 2 Trợ lý Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân 7/2014-12/2014
Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự 12/2014-12/2015
Tổng Tư lệnh Lực lượng chi viện Chiến lược 12/2015-10/2017
30 Cao Quảng Tân Bí thư Thành ủy Trường Xuân Phó Bí thư Tỉnh ủy Cát Lâm 2/2017-10/2017
31 Lương Quốc Dương Hội trưởng Hội nghị liên Đồng bào Đài Loan Toàn quốc Trung Quốc Hội trưởng Hội nghị liên Đồng bào Đài Loan Toàn quốc Trung Quốc 11/2012-10/2017
32 Kham Di Cầm Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quý Châu Phó Bí thư Tỉnh ủy Quý Châu
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Quý Châu (9/2017-)
4/2015-10/2017 nữ
người Bạch
33 Hàn Dũng Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Chủ tịch Chính Hiệp Thiểm Tây 1/2016-10/2017
34 Lý Tiểu Bằng Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Sơn Tây Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải 9/2016
35 Lam Thiên Lập Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Dân tộc Choang Quảng Tây Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Dân tộc Choang Quảng Tây 11/2012-10/2017 người Tráng
36 Chiêm Văn Long Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Văn phòng Thực nghiệm Gia tốc Ion nặng Quốc gia Lan Châu 4/2016-10/2017
37 Phan Lương Thì Tư lệnh Tập đoàn quân 39 Lục quân Tư lệnh Khu phòng vệ Bắc Kinh 12/2013-7/2016
Phó Tổng tư lệnh Lục quân 7/2016-10/2017
38 Ngải Hổ Sinh Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô Phó Tư lệnh Quân khu Thành Đô 11/2012-12/2014
39 Danko Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Thanh Hải Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận Thống nhất Khu ủy Khu Tự trị Tây Tạng 11/2016-10/2017 người Tạng
40 Nhậm Học Phong Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thiên Tân Bí thư Thành ủy Quảng Châu
Phó Bí thư Tỉnh ủy Quảng Đông (2/2017-)
8/2014-10/2017
41 Lưu Thắng Phó Bộ trưởng Bộ Tổng Trang bị Phó Bộ trưởng Bộ Phát triển Trang bị Quân ủy Trung ương 3/2016-10/2017
42 Lưu Huệ Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Hồi Ninh Hạ Phó Chủ tịch Ủy ban Dân tộc Quốc gia 7/2016-10/2017 nữ
Người Hồi
43 Lý Sĩ Tường Phó Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Bắc Kinh Phó Chủ tịch Chính Hiệp Bắc Kinh 1/2017-10/2017
44 Lý Bảo Thiện Tổng Biên tập Tạp chí Cầu Thị Tổng Biên tập Nhân dân Nhật báo 4/2014-10/2017
45 Lý Gia Dương Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc Viện trưởng Viện Khoa học Nông nghiệp Trung Quốc 11/2012-12/2016
46 Dương Nhạc Bí thư Thành ủy Phúc Châu Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Giang Tô 6/2016-10/2017
47 Dương Học Quân Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Kỹ thuật Quốc phòng Quân Giải phóng Nhân dân Viện trưởng Viện Khoa học Quân sự Quân Giải phóng Nhân dân 7/2017-10/2017
48 Trương Kiệt Hiệu trưởng Đại học Giao thông Thượng Hải Phó Viện trưởng Viện Khoa học Trung Quốc 2/2017-10/2017
49 Trương Đại Lê Trưởng ban Công tác Mặt trận thống nhất Thành ủy Bắc Kinh Trưởng ban Công tác Mặt trận thống nhất Thành ủy Bắc Kinh 11/2012-4/2015 nữ
nghỉ hưu
50 Trương Kiến Bình Tư lệnh Không quân Quân khu Quảng Châu Phó Tư lệnh Quân chủng Không quân Quân Giải phóng Nhân dân 4/2013-10/2017
51 Trần Xuyên Bình Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên 11/2012-8/2014 Khai trừ khỏi Đảng
52 Hác Bằng Bí thư Ủy ban Chính Pháp Khu ủy Tây Tạng Phó Bí thư Tỉnh ủy Tây Tạng
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Thanh Hải
4/2013-12/2016
Bí thư Đảng ủy Ủy ban Quản lý giám sát tài sản Quốc vụ viện 12/2016-10/2017
53 Kha Tôn Bình Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Tứ Xuyên Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Tứ Xuyên 4/2013-3/2015
Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân tỉnh Tứ Xuyên 1/2015-10/2017
54 Lâu Cần Kiệm Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiểm Tây Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiêm Tây 12/2012-4/2016
Bí thư Tỉnh ủy Thiểm Tây 3/2016-10/2017
55 Diêu Dẫn Lương Bí thư Thành ủy Diên An Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Thiểm Tây 6/2015-12/2016
Phó Chủ nhiệm Thường vụ Nhân Đại tỉnh Thiểm Tây 1/2017-10/2017
56 Hạ Kiệt Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất tỉnh ủy Hắc Long Giang Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Hà Nam 8/2012-2/2017 nữ
người Hồi
Bí thư Ban Bí thư, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Toàn quốc 2/2017-10/2017
57 Từ Tùng Nam Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Trùng Khánh Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỉ luật Thành ủy Trùng Khánh 7/2013-12/2016
Chủ tịch Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân thành phố Trùng Khánh 12/2016-10/2017
58 Tưởng Vĩ Liệt Tư lệnh Hạm đội Hải Nam Phó Tư lệnh Quân chủng Hải quân 12/2014-4/2017
59 Vạn Lập Tuấn Chủ nhiệm Trung tâm Khoa học Phân tử Viện Khoa học Trung Quốc Hiệu trưởng Đại học Khoa học Kỹ thuật Trung Quốc 3/2015-6/2017
Chủ tịch Hội Liên hiệp Hoa kiều về nước Toàn quốc 6/2017-10/2017
60 Vương Huy Trung Bí thư Thành ủy Ninh Ba Phó Bí thư Tỉnh ủy Chiết Giang
Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Chiết Giang
5/2013-10/2016
61 Ngưu Chí Trung Tham mưu trưởng Lực lượng Cánh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc Phó Tư lệnh Lực lượng Cánh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 7/2015-4/2016 Khai trừ khỏi Đảng
62 Đặng Khải Phó Bí thư Tỉnh ủy Hà Nam Phó Chủ tịch Tổng công hội Toàn quốc Trung Hoa 2/2017-10/2017
63 Diệp Hồng Chuyên Châu trưởng Chính phủ Nhân dân Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây Bí thư Châu ủy Châu tự trị dân tộc Thổ Gia, dân tộc Miêu Tương Tây 1/2013-10/2017 Người Thổ Gia
64 Erkenjan Turahun Chủ tịch Tổng công hội Khu tự trị Tân Cương Duy Ngô Nhĩ Bí thư Khu ủy Địa khu Tháp Thành 2/2015-3/2017 người Duy Ngô Nhĩ
Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Tỉnh ủy Hồ Bắc 4/2017-10/2017
65 Lưu Ngọc Đình Phó cục trưởng Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia Phó cục trưởng Tổng cục Quản lý Hành chính Công thương Quốc gia 11/2012-2/2017
66 Lưu Thạch Tuyền Quản lý Tập đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Du hành không gian Tam Giang Quản lý Tập đoàn Tổng Công ty Công nghiệp Du hành không gian Tam Giang 11/2012-10/2017
67 Lý Khang Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Dân tộc Tráng Quảng Tây Trưởng ban Công tác Mặt trận Thống nhất Khu ủy Quảng Tây 11/2015-10/2017 nữ
Người Tráng
68 Lý Xương Bình Chủ nhiệm Ủy ban Công nông tỉnh ủy Tứ Xuyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Quốc gia 4/2016-10/2017 Người Tạng
69 Dương Vệ Trạch Bí thư Thành ủy Nam Kinh Bí thư Thành ủy Nam Kinh 11/2012-1/2015 Khai trừ khỏi Đảng
70 Trần Tả Ninh Viện sĩ Khoa Thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Viện sĩ Khoa Thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc 11/2012-10/2017 nữ
71 Nurlan Abelmanjen Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương Chủ tịch Chính Hiệp Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương 1/2013-10/2017 Người Kazakh
72 Lâm Đạc Bí thư Thành ủy Cáp Nhĩ Tân Bí thư Ủy ban Kiểm tra Kỷ luật Tỉnh ủy Liêu Ninh 8/2014-5/2016
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Cam Túc 5/2016-4/2017
Bí thư Tỉnh ủy Cam Túc
Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân tỉnh Cam Túc
4/2017-10/2017
73 Kim Tráng Long Chủ tịch Công ty TNHH Máy bay Thương mại Trung Quốc Chủ tịch Công ty TNHH Máy bay Thương mại Trung Quốc 11/2012-10/2017
74 Triệu Ái Minh Chủ nhiệm Ủy ban giám sát và quản lý tài sản nhà nước của Chính phủ nhân dân tỉnh Tứ Xuyên Trưởng ban Ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tây 6/2013-10/2017 nữ
75 Tần Nghi Trí Phó Chủ tịch Chính phủ Nhân dân Khu tự trị Tây Tạng Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc 3/2013-9/2017
76 Tần Ngân Hà Phó Tổng bộ trưởng Tổng bộ Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc Phó Tổng bộ trưởng Tổng bộ Hậu cần Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 11/2012-12/2014
77 Cao Kiến Quốc Chủ nhiệm Bộ Chính trị Quân khu Thẩm Dương Phó Chính ủy Quân khu Thẩm Dương 12/2013-10/2017
78 Quách Kiếm Ba Viện sĩ Khoa Kỹ thuật Năng lượng và Khai thác, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Viện sĩ Khoa Kỹ thuật Năng lượng và Khai thác, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc 11/2012-10/2017
79 Hoàng Khôn Minh Bí thư Thành ủy Hàng Châu Chủ nhiệm Văn phòng Ủy ban chỉ đạo kiến thiết Văn minh Tinh thần Trung ương Đảng
Phó Trưởng ban Ban Tuyên truyền Trung ương Đảng
12/2014-10/2017
80 Hoàng Tân Sơ Bí thư Thành ủy Thành Đô Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Tứ Xuyên 1/2017-10/2017
81 Tào Thục Mẫn Thành viên Viện Nghiên cứu Viễn thông Bộ Công nghiệp và Công nghệ thông tin Thị trưởng Chính phủ Nhân dân Thành phố Ưng Đàm 8/2016-1/2017 nữ
Bí thư Thành ủy Ưng Đàm 1/2017-10/2017
82 Cát Tuệ Quân Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Chiết Giang Trưởng ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Chiết Giang 11/2012-10/2017 nữ
83 Tằng Duy Bí thư Thành ủy Thẩm Dương Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh Liêu Ninh 1/2017-10/2017
84 Vu Vĩ Quốc Bí thư Thành ủy Hạ Môn Phó Bí thư Tỉnh ủy kiêm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Phúc Kiến 4/2013-10/2017
85 Vương Ninh Tham mưu trưởng Quân khu Bắc Kinh Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc 7/2013-12/2014
Tổng Tư lệnh Lực lượng Cảnh sát vũ trang Nhân dân Trung Quốc 12/2014-10/2017
86 Vương Quân Thứ trưởng Bộ Tài chính Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế vụ Quốc gia 3/2013-10/2017
87 Vương Kiện Phó Chính ủy Quân khu Tế Nam Phó Chính ủy Quân khu Bắc Kinh 12/2012-4/2016
88 Lữ Tích Văn Trưởng ban Tổ chức Tỉnh ủy Bắc Kinh Phó Bí thư thường trực Thành ủy Bắc Kinh 4/2013-11/2015 nữ
Khai trừ khỏi Đảng
89 Nguyễn Thành Phát Bí thư Thành ủy Vũ Hán Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Vân Nam 12/2016-10/2017
90 Lý Hi Trưởng ban Tổ chức Thành ủy Thượng Hải Phó Bí thư Thành ủy Thượng Hải 4/2013-4/2014
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Liêu Ninh 5/2014-5/2015
Bí thư Tỉnh ủy Liên Ninh 2/2015-10/2017
91 Lý Quần Bí thư Thành ủy Thanh Đảo Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông 4/2017-10/2017
92 Lý Vân Phong Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô Phó Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô 11/2012-4/2016 Khai trừ khỏi Đảng
93 Lý Quốc Anh Bộ trưởng Bộ Thủy lợi Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy 8/2015-9/2016
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân An Huy 9/2016-10/2017
94 Ngô Mạn Thanh Viện sĩ Khoa Thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc Viện sĩ Khoa Thông tin và Kỹ thuật Điện tử, Học viện Kỹ thuật Trung Quốc 11/2012-10/2017
95 Trầm Tố Lợi Trưởng ban Ban Công tác Mặt trận thống nhất Tỉnh ủy An Huy Phó Bí thư Đảng ủy Nhân Đại tỉnh An Huy<>Phó Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại tỉnh An Huy 11/2016-10/2017 nữ
96 Phạm Trường Bí Chủ nhiệm Bộ Chính trị Quân khu Lan Châu Phó Chính ủy Quân khu Lan Châu 7/2014-12/2014 Khai trừ khỏi Đảng
97 Âu Dương kiên Phó bí thư Tỉnh ủy Cam Túc Phó Chủ tịch Chính Hiệp tỉnh Cam Túc 1/2017-10/2017 người Bạch
98 Triệu Ngọc Phái Viện sĩ Viện Hàn lâm Khoa học Trung Quốc Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ Sức khỏe Trung ương Đảng 5/2013-10/2017
99 Hoàng Lị Tân Bí thư Thành ủy Vô Tích Bí thư Thành ủy Nam Kinh 1/2015-10/2016
Phó tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô 10/2016-10/2017 nữ
100 Cung Khắc
101 Lương Lê Minh nữ
102 Đao Lâm Ấm người Thái
103 Mã Vĩ Minh
104 Vương Mẫn
105 Vương Văn Đào
106 Ngưu Hồng Quang
107 Mao Siêu Phong
108 Gongpo Tashi Người Tạng
109 Chu Thiện Lộ
110 Nhậm Hồng Bân
111 Thang Đào
112 Lý Kim Thành
113 Lý Hiến Sinh
114 Lý Bồi Lâm
115 Ngô Chánh Long Bí thư Khu ủy Vạn Châu Tổng Thư ký Thành ủy Trùng Khánh 5/2013-8/2014
Bí thư Thành ủy Thái Nguyên 9/2014-10/2016
Bí thư Thành ủy Nam Kinh 10/2016-5/2017
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Giang Tô 5/2017-10/2017
116 Trương Hiểu Minh Chủ nhiệm Ban Liên lạc Hồng Kông Trung Quốc Chủ nhiệm Văn phòng sự vụ Hongkong Macao Quốc vụ viện 9/2017-10/2017
117 Trương Hỉ Vũ Bãi miễn chức vụ trong Đảng
118 Trương Thụy Mẫn
119 Trương Thụy Thanh
120 Thượng Dũng
121 Hồ Hòa Bình
122 Nghê Nhạc Phong
123 Ân Phương Long
124 Tào Quảng Tinh
125 Lôi Xuân Mĩ nữ
Người Xa
126 Vương Vĩnh Xuân Khai trừ khỏi Đảng
127 Hứa Lâm Bình
128 Tôn Kim Long Phó Bí thư Tỉnh ủy An Huy Phó Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương
Bí thư Ủy ban Binh đoàn Xây dựng Sản xuất Tân Cương
2/2016-10/2017
Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 4/2013-2/2016
129 Kim Đông Hàn
130 Hạ Phúc Sơ
131 Hạ Đức Nhân
132 Ngạc Cánh Bình
133 Tưởng Siêu Lương
134 Mã Chánh Kì
135 Thạch Thái Phong Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô Bí thư Thành ủy Tô Châu 6/2014-1/2016
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Giang Tô 1/2016-4/2017
Bí thư Khu ủy Khu tự trị Hồi Ninh Hạ 4/2017-10/2017
136 Lý Ngọc Muội nữ
137 Dương Huy
138 Ngô Trường Hải
139 Tống Lệ Bình nữ
140 Trương Nghiệp Toại
141 Trần Nhuận Nhân
142 Khương Kiến Thanh
143 Mai Khắc Bảo
144 Phan Dật Dương Khai trừ khỏi Đảng
145 Đinh Tiết Tường Bí thư Ủy ban Chính Pháp Thành ủy Thượng Hải Phó Chủ nhiệm Văn phòng Trung ương Đảng
Chủ nhiệm Văn phòng Tổng Bí thư Trung ương Đảng
5/2013-10/2017
146 Ô Lan nữ
người Mông Cổ
147 Tôn Thủ Cương
148 Lý Giai
149 Triệu Dũng
150 Từ Nhạc Giang
151 Tào Thanh
152 Thái Chấn Hoa
153 Vạn Khánh Lương Khai trừ khỏi Đảng
154 Duẫn Lực Cục trưởng Cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Thực phẩm Quốc gia Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Quản lý Giám sát Dược phẩm Thực phẩm Quốc gia
Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kế hoạch hóa gia đình và Y tế Quốc gia
4/2013-3/2015
Phó bí thư Tỉnh ủy kiêm Trưởng ban Ban Tuyên truyền Tỉnh ủy Tứ Xuyên 3/2015-1/2016
Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân Tứ Xuyên 1/2016-10/2017
155 Đỗ Gia Hào Bí thư Ủy ban Chính Pháp Tỉnh ủy Hắc Long Giang Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam 9/2016-10/2017
Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam 5/2013-9/2016
156 Lý Xuân Thành Khai trừ khỏi Đảng
157 Hà Lập Phong Chủ tịch Chính Hiệp Thiên Tân Phó chủ nhiệm Ủy ban Cải cách và Phát triển Quốc gia Trung Quốc 6/2014-2/2017
158 Trần Cương
159 Vương Vinh
160 Cát Lâm
161 Lưu Kiếm
162 Lý Băng
163 Trương Hiên nữ
164 Hồ Hiểu Luyện nữ
165 Quách Minh Nghĩa
166 Vương Hiểu Sơ
167 Giang Tiểu Quyên nữ
168 Vương Hồng Chương
169 Hồ Hoài Bang
170 Ất Hiểu Quang Tổng Tư lệnh Không quân Quân khu Nam Kinh Phó tham mưu trưởng Bộ Tham mưu Liên hiệp Quân ủy Trung ương 1/2016-8/2017
8/2017-10/2017
171 Cừu Hòa Khai trừ khỏi Đảng

Tham khảo

sửa

Liên kết ngoài

sửa