Thạch Thái Phong (tiếng Trung: 石泰峰; bính âm: Shí Taìfēng; sinh tháng 9 năm 1956) là giáo sư, thạc sĩ luật học, chính khách nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông là Ủy viên Bộ Chính trị khóa XX, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Toàn quốc Chính hiệp, Bộ trưởng Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Ông cũng là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIX, Ủy viên dự khuyết khóa XVIII, từng là Viện trưởng Viện Khoa học xã hội Trung Quốc, người đứng đầu tức Bí thư Khu ủy kiêm Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại của hai khu tự trị là Nội MôngNinh Hạ; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Giang Tô; Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô, Bí thư Thành ủy Tô Châu.

Thạch Thái Phong
石泰峰
Chức vụ
Nhiệm kỳ14 tháng 3 năm 2023 – nay
1 năm, 20 ngày
Tiền nhiệmTrương Khánh Lê
Kế nhiệmđương nhiệm
Chủ tịchVương Hỗ Ninh
Nhiệm kỳ27 tháng 10 năm 2022 – nay
1 năm, 159 ngày
Tổng Bí thưTập Cận Bình
Tiền nhiệmVưu Quyền
Kế nhiệmđương nhiệm
Vị tríTrung Quốc
Ủy viên Bộ Chính trị
Nhiệm kỳ23 tháng 10 năm 2022 – nay
1 năm, 163 ngày
Tổng Bí thưTập Cận Bình
Kế nhiệmđương nhiệm
Nhiệm kỳ1 tháng 5 năm 2022 – 28 tháng 12 năm 2022
241 ngày
Tiền nhiệmTạ Phục Chiêm
Kế nhiệmCao Tường
Nhiệm kỳ14 tháng 11 năm 2012 – nay
11 năm, 141 ngày
Dự khuyết khóa XVIII
Tổng Bí thưTập Cận Bình
Kế nhiệmđương nhiệm
Các chức vụ khác
Bí thư Khu ủy Nội Mông
Nhiệm kỳ
25 tháng 10 năm 2019 – 30 tháng 4 năm 2022
2 năm, 187 ngày
Lãnh đạoTập Cận Bình
Tiền nhiệmLý Kỉ Hằng
Kế nhiệmTôn Thiệu Sính
Bí thư Khu ủy Ninh Hạ
Nhiệm kỳ
26 tháng 4 năm 2017 – 25 tháng 10 năm 2019
2 năm, 182 ngày
Lãnh đạoTập Cận Bình
Tiền nhiệmLý Kiến Hoa
Kế nhiệmTrần Nhuận Nhi
Tỉnh trưởng Giang Tô
Nhiệm kỳ
12 năm 2015 – 4 năm 2017
Lãnh đạoLý Khắc Cường
Tiền nhiệmLý Học Dũng
Kế nhiệmNgô Chính Long
Thông tin chung
Quốc tịch Trung Quốc
Sinhtháng 9, 1956 (67 tuổi)
Nghề nghiệpChính trị gia
Dân tộcHán
Tôn giáoKhông
Đảng chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc
Trường lớpĐại học Bắc Kinh
Quê quánLâm Ấp, Đức Châu, Sơn Đông

Thạch Thái Phong công tác tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc trong thời gian dài từ khi ông tốt nghiệp nghiên cứu sinh và từng đảm nhiệm chức vụ Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương trước khi chuyển công tác làm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tô vào tháng 9 năm 2010. Tháng 8 năm 2011, ông được bổ nhiệm làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô. Tháng 1 năm 2016, ông chính thức nhậm chức Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô. Tháng 4 năm 2017, sau bảy năm công tác ở Giang Tô, Thạch Thái Phong được bổ nhiệm làm Bí thư Khu ủy Khu tự trị Ninh Hạ.

Xuất thân và giáo dục sửa

Thạch Thái Phong là người Hán sinh tháng 9 năm 1956, người Du Xã, tỉnh Sơn Tây. Tháng 9 năm 1978 đến tháng 9 năm 1982, Thạch Thái Phong theo học chuyên ngành pháp luật khoa pháp luật tại Đại học Bắc Kinh. Tháng 9 năm 1982, sau khi tốt nghiệp cho đến tháng 7 năm 1985, Thạch Thái Phong nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành lý luận cơ sở luật học khoa pháp luật ở Đại học Bắc Kinh.[1] Thạch Thái Phong là bạn học của Thủ tướng Quốc vụ viện Trung Quốc đương nhiệm Lý Khắc Cường ở Đại học Luật Bắc Kinh.[2] Tháng 9 năm 1991 đến tháng 9 năm 1992, ông nâng cao tại Viện Luật học, Đại học Amsterdam, Hà Lan.

Sự nghiệp sửa

Các giai đoạn sửa

Tháng 5 năm 1974, thời kỳ Cách mạng Văn hóa, Thạch Thái Phong tham gia công tác là thanh niên trí thức của công xã Đại Trại, huyện Du Xã, tỉnh Sơn Tây. Tháng 9 năm 1975, Thạch Thái Phong theo học Trường công nhân kỹ thuật nhà máy máy công cụ Sơn Tây. Tháng 7 năm 1977, ông về làm công nhân phân xưởng số 5 nhà máy máy công cụ Sơn Tây. Tháng 6 năm 1982, Thạch Thái Phong gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 7 năm 1985, 29 tuổi, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Thạch Thái Phong về làm giáo viên phòng nghiên cứu khoa học giáo dục luật học Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 11 năm 1987 đến tháng 11 năm 1988, ông tạm giữ chức Phó Bí thư Huyện ủy Ninh Tấn, tỉnh Hà Bắc.

Tháng 6 năm 1990, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm phòng luật học, Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chủ nghĩa xã hội khoa học Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 9 năm 1992, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm phòng luật học, Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chủ nghĩa xã hội khoa học Trường Đảng Trung ương. Tháng 11 năm 1995, Thạch Thái Phong được phong học hàm giáo sư. Tháng 3 năm 1996, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chính trị pháp luật Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc. Tháng 1 năm 1999, ông được bổ nhiệm giữ chức Chủ nhiệm Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chính trị pháp luật Trường Đảng Trung ương.

Tháng 12 năm 2000, Thạch Thái Phong được bổ nhiệm làm Trưởng Ban Tổ chức Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Chủ nhiệm Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chính trị pháp luật Trường Đảng Trung ương. Tháng 7 năm 2001, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc kiêm Trưởng Ban Tổ chức Trường Đảng Trung ương, Chủ nhiệm Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chính trị pháp luật Trường Đảng Trung ương. Tháng 2 năm 2002, ông thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Trường Đảng Trung ương. Tháng 4 năm 2002, ông thôi giữ chức Chủ nhiệm Bộ nghiên cứu khoa học giáo dục chính trị pháp luật Trường Đảng Trung ương. Năm 2008, Thạch Thái Phong được bầu làm Đại biểu Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc) khóa XI, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc khóa XI, Ủy viên Ủy ban Pháp luật của Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc nhiệm kỳ 2008 đến năm 2013.[3]

Địa phương sửa

Tháng 9 năm 2010, Thạch Thái Phong được luân chuyển làm Ủy viên Ủy ban Thường vụ Tỉnh ủy Giang Tô kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tô. Tháng 8 năm 2011, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô kiêm Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tô. Tháng 9 năm 2011, ông kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tô. Tháng 12 năm 2011, ông thôi kiêm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Giang Tô. Ngày 14 tháng 11 năm 2012, tại phiên bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Thạch Thái Phong được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII.[4] Ngày 23 tháng 6 năm 2014, ông được bổ nhiệm giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Giang Tô kiêm Bí thư Thành ủy Tô Châu, Hiệu trưởng Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tô.[5] Tháng 11 năm 2015, Thạch Thái Phong được đề cử làm Phó Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô, quyền Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô thay cho ông Lý Học Dũng.[6] Ngày 28 tháng 1 năm 2016, ông chính thức được bầu giữ chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Giang Tô. Tháng 11 năm 2016, ông thôi kiêm nhiệm chức vụ Hiệu trưởng Trường Đảng Tỉnh ủy Giang Tô.

Ngày 26 tháng 4 năm 2017, Thạch Thái Phong được bổ nhiệm làm Bí thư Khu ủy Khu tự trị Ninh Hạ.[7] Ngày 22 tháng 6 năm 2017, ông được bầu kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Ninh Hạ.[8] Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại phiên bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.[9] Ngày 31 tháng 1 năm 2018, tại hội nghị lần thứ nhất của Đại hội đại biểu nhân dân khóa XII khu tự trị Ninh Hạ, ông được bầu tái đắc cử chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân Khu tự trị Ninh Hạ.[10] Tháng 10 năm 2019, ông được điều tới Nội Mông, là lãnh đạo cao nhất của khu tự trị này với chức vụ Bí thư Khu ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Nhân Đại Nội Mông.

Trung ương sửa

Ngày 30 tháng 4 năm 2022, Thạch Thái Phong không còn giữ chức Bí thư, Thường vụ và Ủy viên Đảng ủy Khu tự trị Nội Mông nữa và được điều động làm Viện trưởng Viện Khoa học xã hội. Ngày 24 tháng 6 cùng năm, ông giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Giáo dục, Khoa học, Văn hóa và Y tế của Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc lần thứ 13. Cuối năm 2022, ông tham gia Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XX từ đoàn đại biểu khối cơ quan trung ương Đảng và Nhà nước.[11] Trong quá trình bầu cử tại đại hội,[12][13][14] ông được bầu là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX,[15][16] sau đó được bầu làm Ủy viên Bộ Chính trị, phê chuẩn làm Phó Chủ tịch Quân ủy Trung ương trong Hội nghị toàn thể lần thứ nhất Ủy ban Trung ương khóa XX vào ngày 23 tháng 10 năm 2022.[17][18] Ngày 27 tháng 10, ông được phân công làm Bộ trưởng Bộ Công tác Mặt trận Thống nhất Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.[19] Ông được miễn nhiễm chức vụ Viện trưởng Viện Khoa học xã hội vào ngày 28 tháng 12.[20]

Xem thêm sửa

Chú thích sửa

 1. ^ “59岁石泰峰被提请任命江苏代省长,将离开"省长摇篮"苏州”. 澎湃新闻. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2015.
 2. ^ “李克強同學料任江蘇省長”. 明報新聞網. Truy cập ngày 29 tháng 11 năm 2015.
 3. ^ “全国人大代表信息-石泰峰”. 全国人大网. Truy cập ngày 5 tháng 4 năm 2013.
 4. ^ “中国共产党第十八届中央委员会候补委员名单”. 新华网. Truy cập ngày 15 tháng 11 năm 2012.
 5. ^ 江苏省委副书记石泰峰兼任苏州市委书记,人民网。
 6. ^ “李学勇提请辞去江苏省长 石泰峰获代理省长提名”. 中国经济网. Truy cập ngày 30 tháng 11 năm 2015.
 7. ^ “石泰峰任宁夏回族自治区党委书记,李建华另有任用”. 澎湃新闻. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2017.
 8. ^ “宁夏回族自治区党委书记石泰峰兼任自治区人大常委会主任”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 10 năm 2017. Truy cập ngày 22 tháng 6 năm 2017.
 9. ^ “中国共产党第十九届中央委员会委员名单”. 中国共产党新闻. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 7 năm 2020. Truy cập ngày 24 tháng 10 năm 2017.
 10. ^ 宁夏回族自治区十二届人大一次会议胜利闭幕 石泰峰当选自治区人大常委会主任 咸辉当选自治区人民政府主席
 11. ^ “中央和国家机关选举产生出席中国共产党第二十次全国代表大会代表”. 共产党员网. 27 tháng 7 năm 2022. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 8 năm 2022. Truy cập ngày 27 tháng 7 năm 2022.
 12. ^ “中国共产党第二十次全国代表大会开幕会文字实录”. Tân Hoa Xã (bằng tiếng Trung). 16 tháng 10 năm 2022. Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2022.
 13. ^ 任一林; 白宇 (ngày 22 tháng 10 năm 2022). “中国共产党第二十次全国代表大会在京闭幕”. Đảng Cộng sản (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 23 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2022.
 14. ^ 牛镛; 岳弘彬 (ngày 16 tháng 10 năm 2022). “奋力开创中国特色社会主义新局面(社论)”. CPC News (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 16 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 16 tháng 10 năm 2022.
 15. ^ 李萌 (ngày 22 tháng 10 năm 2022). “中国共产党第二十届中央委员会委员名单”. Chính phủ Nhân dân Trung ương (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 22 tháng 10 năm 2022.
 16. ^ 牛镛; 袁勃 (ngày 22 tháng 10 năm 2022). “中国共产党第二十届中央委员会委员名单”. Đại 20 (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 22 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 25 tháng 10 năm 2022.
 17. ^ “中共二十届一中全会公报”. 新华社. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2022.
 18. ^ 吴佳潼; 魏婧 (ngày 23 tháng 10 năm 2022). “中国发布丨党的二十届一中全会结束后 新一届中央政治局常委将同中外记者见面”. News China (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 20 tháng 10 năm 2022. Truy cập ngày 23 tháng 10 năm 2022.
 19. ^ 刘光博 (ngày 27 tháng 10 năm 2022). “石泰峰已任中央统战部部长” [Thạch Thái Phong đảm nhiệm chức Bộ trưởng Bộ Thống Chiến Trung ương]. News Sina (bằng tiếng Trung). Truy cập ngày 27 tháng 10 năm 2022.
 20. ^ Trang Úc (ngày 28 tháng 12 năm 2022). “高翔任中国社会科学院院长、党组书记” [Cao Tường nhậm chức Bí thư Đảng tổ, Viện trưởng Viện Khoa học xã hội]. Mạng Kinh tế nhân dân (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 28 tháng 12 năm 2022. Truy cập ngày 28 tháng 12 năm 2022.

Liên kết ngoài sửa