Chu Cường (tiếng Trung: 周强; bính âm: Zhōu Qiáng; sinh tháng 4 năm 1960) là thạc sĩ luật học, chính khách nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Ông là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XX, khóa XIX, khoá XVIII, khóa XVII, khóa XVI, hiện là Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc. Ông từng là Thủ tịch Đại pháp quan, Viện trưởng Pháp viện Nhân dân Tối cao; Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam; Phó Bí thư Tỉnh ủy, Tỉnh trưởng Hồ Nam; và Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc.

Chu Cường
Chức vụ
Nhiệm kỳ15 tháng 3 năm 2013 – 11 tháng 3 năm 2023
9 năm, 361 ngày
Tiền nhiệmVương Thắng Tuấn
Kế nhiệmTrương Quân
Nhiệm kỳ25 tháng 4 năm 2010 – 20 tháng 3 năm 2013
2 năm, 329 ngày
Tiền nhiệmTrương Xuân Hiền
Kế nhiệmTừ Thủ Thịnh
Nhiệm kỳ30 tháng 9 năm 2006 – 5 tháng 6 năm 2013
3 năm, 248 ngày
Tiền nhiệmChu Bá Hoa
Kế nhiệmTừ Thủ Thịnh
Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc
Nhiệm kỳTháng 6 năm 1998 – Tháng 11 năm 2006
Tiền nhiệmLý Khắc Cường
Kế nhiệmHồ Xuân Hoa
Thông tin chung
Sinh25 tháng 4, 1960 (64 tuổi)
Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc
Đảng chính trịĐảng Cộng sản Trung Quốc

Xuất thân và giáo dục

sửa

Chu Cường là người Hán sinh ngày 25 tháng 4 năm 1960, người Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc.[1] Tháng 9 năm 1978 đến tháng 9 năm 1982, Chu Cường theo học khoa pháp luật tại Học viện Chính trị Pháp luật Tây Nam nay thuộc Đại học Chính trị Pháp luật Tây Nam. Tháng 9 năm 1982 đến tháng 8 năm 1985, ông nghiên cứu sinh thạc sĩ chuyên ngành luật dân sự, Viện Nghiên cứu sinh thuộc Học viện Chính trị Pháp luật Tây Nam. Tháng 11 năm 2005 đến tháng 1 năm 2006, ông theo học lớp nghiên cứu chuyên đề cải cách thể chế kinh tế cán bộ cấp tỉnh bộ tại Trường Đảng Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Sự nghiệp

sửa

Thời kỳ đầu và công tác thanh niên

sửa

Tháng 8 năm 1976, Chu Cường là thanh niên trí thức tham gia đội sản xuất ở nông thôn tại đại đội Chu Biên, công xã Độc Sơn, huyện Hoàng Mai, tỉnh Hồ Bắc. Tháng 9 năm 1978, Chu Cường gia nhập Đảng Cộng sản Trung Quốc.[2] Tháng 8 năm 1985, sau khi tốt nghiệp nghiên cứu sinh, Chu Cường được phân phối về làm cán bộ phòng pháp quy thuộc phòng chính sách, Bộ Tư pháp Trung Quốc. Tháng 12 năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Phó phòng Pháp quy pháp luật, Vụ Pháp quy, Bộ Tư pháp. Tháng 7 năm 1991, ông được bổ nhiệm giữ chức Trưởng phòng Pháp quy pháp luật, Vụ Pháp quy, Bộ Tư pháp. Tháng 9 năm 1993, ông được bổ nhiệm làm Phó Chủ nhiệm Văn phòng Bộ Tư pháp kiêm Chủ nhiệm Văn phòng Bộ trưởng Bộ Tư pháp. Tháng 4 năm 1995, ông được luân chuyển làm Vụ trưởng Vụ Pháp chế, Bộ Tư pháp.

Tháng 10 năm 1995, Chu Cường chuyển sang hoạt động trong tổ chức Đoàn Thanh niên Cộng sản và được bầu làm Bí thư Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc (CYL). Tháng 11 năm 1997, ông được bổ nhiệm làm Bí thư Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, hàm Thứ trưởng. Tháng 6 năm 1998, Chu Cường được bầu làm Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Trung Quốc, hàm Bộ trưởng, kế nhiệm ông Lý Khắc Cường. Ngày 14 tháng 11 năm 2002, tại phiên bế mạc của Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 16, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVI.[2] Tháng 7 năm 2003, ông được bầu lại là Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn.

Hồ Nam

sửa

Tháng 9 năm 2006, Chu Cường được luân chuyển làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam, quyền Tỉnh trưởng Chính phủ nhân dân tỉnh Hồ Nam kiêm Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Tháng 11 năm 2006, ông thôi giữ chức vụ Bí thư thứ nhất Ban Bí thư Trung ương Đoàn. Ngày 3 tháng 2 năm 2007, tại Hội nghị lần thứ năm của Đại hội đại biểu nhân dân khóa X tỉnh Hồ Nam, ông chính thức được bầu làm Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Ngày 21 tháng 10 năm 2007, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 17, ông được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVII.[2] Ngày 24 tháng 1 năm 2008, ông được bầu tái đắc cử Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân tỉnh Hồ Nam. Ngày 25 tháng 4 năm 2010, sau khi Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam Trương Xuân Hiền được bổ nhiệm làm Bí thư Khu ủy Khu tự trị Duy Ngô Nhĩ Tân Cương, Chu Cường được bổ nhiệm giữ chức vụ Bí thư Tỉnh ủy Hồ Nam kế nhiệm.[3][4] Tháng 9 năm 2010, ông được bầu kiêm nhiệm chức vụ Chủ nhiệm Ủy ban Thường vụ Đại hội đại biểu nhân dân tỉnh Hồ Nam.

Trung ương

sửa

Ngày 14 tháng 11 năm 2012, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ 18, Chu Cường được bầu làm Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XVIII.[5] Sáng 15 tháng 3 năm 2013, tại kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc (Quốc hội Trung Quốc – NPC) khóa XII nhiệm kỳ 2013 đến năm 2018, Chu Cường được bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.[6] Ngày 24 tháng 10 năm 2017, tại Đại hội Đảng Cộng sản Trung Quốc lần thứ XIX, ông được bầu lại là Ủy viên Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa XIX.[7] Sáng ngày 18 tháng 3 năm 2018, kỳ họp thứ nhất Đại hội đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc khóa XIII nhiệm kỳ 2018 đến năm 2023 họp phiên toàn thể lần thứ 6 bầu ông làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Trung Quốc.[8] Ngày 11 tháng 3 năm 2023, Chu Cường được miễn nhiệm chức vụ Viện trưởng Pháp viện, kế nhiệm bởi Trương Quân,[9] được bầu làm Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc.[10]

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ “Chu Cường được bầu là Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao, Tào Kiến Minh được bầu là Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao”. Lưu trữ bản gốc ngày 24 tháng 4 năm 2018. Truy cập ngày 24 tháng 4 năm 2018.
  2. ^ a b c “Tiểu sử Chu Cường” (bằng tiếng Trung). Baidu Baike. Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  3. ^ “Archived copy”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 7 năm 2011. Truy cập ngày 25 tháng 4 năm 2010.Quản lý CS1: bản lưu trữ là tiêu đề (liên kết)
  4. ^ Cui, Jia (ngày 23 tháng 4 năm 2010). “Young official named Hunan Party chief”. China Daily. Lưu trữ bản gốc ngày 29 tháng 4 năm 2010. Truy cập ngày 26 tháng 4 năm 2010.
  5. ^ “List of members of the 18th CPC Central Committee”. Xinhua. ngày 14 tháng 11 năm 2012. Lưu trữ bản gốc ngày 10 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  6. ^ “Chu Cường được bầu làm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao”. Lưu trữ bản gốc ngày 14 tháng 1 năm 2021. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  7. ^ “List of members of the 19th CPC Central Committee”. Xinhua News Agency. ngày 24 tháng 10 năm 2017. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 12 năm 2017. Truy cập ngày 24 tháng 12 năm 2017.
  8. ^ “Quốc hội Trung Quốc họp bầu Thủ tướng”. VietNamNet. 18 tháng 3 năm 2018. Lưu trữ bản gốc ngày 18 tháng 3 năm 2018. Truy cập ngày 18 tháng 3 năm 2018.
  9. ^ Nhạc Hoằng Bân; Triệu Hân Duyệt (ngày 11 tháng 3 năm 2023). “快讯:张军当选为最高人民法院院长” [Trương Quân được bầu làm Viện trưởng Pháp viện Nhân dân Tối cao]. Lưỡng hội Nhân dân (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.
  10. ^ Hồ Vĩnh Thu; Bạch Vũ (ngày 11 tháng 3 năm 2023). “中国人民政治协商会议第十四届全国委员会副主席简历周强” [Phó Chủ tịch Ủy ban Toàn quốc Hội nghị Hiệp thương Chính trị Nhân dân Trung Quốc Chu Cường]. Lưỡng hội Nhân dân (bằng tiếng Trung). Lưu trữ bản gốc ngày 11 tháng 3 năm 2023. Truy cập ngày 11 tháng 3 năm 2023.