Danh sách hoàng hậu và phi tần Thái Lan

bài viết danh sách Wikimedia
(Đổi hướng từ Danh sách các phu nhân Thái)

Vương hậu và công chúa phu nhân của Thái Lan

Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
  Phra Nang Suang Triều đại chồng không xác định Sri Indraditya
  Phra Nang Saka Triều đại chồng không xác định Maha Thammaracha I
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
  Bummawadi Triều đại chồng không xác định Uthong
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
  Phrasuja devi
(Sister in Thammaracha III)
(trong khoảng 1409-1424)
triều đại của chồng
Intha Racha
  Phra Akara caya(unknown name)
(daughter of Thammaracha III)
(trong khoảng 1424-1448)
triều đại của chồng
Borommarachathirat II
  Phra raja devi
(unknown name)
(trong khoảng 1448-1488)
triều đại của chồng
Trailokkanat
  Phra raja devi
(unknown name)
(trong khoảng 1491-1529)
triều đại của chồng
Chettathirat
  Phra Akara caya(unknown name)
(later queen regent of Ratsadathirat)
(trong khoảng 1529-1533)
triều đại của chồng
Borommarachathirat II
  Jitravadee (trong khoảng 1534-Năm mất?)
triều đại của chồng
Chairacha
  Si Suda Chan (trong khoảng 1534-1546)
triều đại của chồng
Chairacha
  Si Suda Chan (trong khoảng 1548)
triều đại của chồng
Worawongsathirat(disputed)
  Suriyothai (trong khoảng 1548 - chết 3 tháng 2, 1548)
triều đại của chồng
Maha Chakkraphat
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
Wisutkasat (trong khoảng 1516-1590)
triều đại của chồng
Maha Thammaracha
Chao Khrua Manichan (trong khoảng 1583-1605)
triều đại của chồng
Naresuan
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
  Phra raja devi siri kanlayani (trong khoảng 1611-1628)
triều đại của chồng
Prasat Thong
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
  Sudavadi, Princess Yothathep Narai
(Prasatthong)
1656 1688
husband's accession
1703
chồng chết
1735 Phetracha
Sisuphan, Princess Yothathip Prasatthong
(Prasatthong)
1635 1688
husband's accession
1703
chồng chết
1706
Princess Thephamat ? ? ? 1688
husband's accession
1703
chồng chết
?
Kaeofa[1] ? ? ? 1688
husband's accession
1703
chồng chết
?
unknown ? ? ? 1703
husband's accession
1709
chồng chết
? Sanphet VIII
Thongsuk, Princess Rachanurak[2] ? ? ? 1709
husband's accession
1733
chồng chết
? Sanphet IX
Khao, Princess Aphainuchit[2] Lord Bamroe Phuthon ? ? 1735
husband's accession
1758
chồng chết
? Borommakot
Phlap, Princess Phiphitmontri Lord Bamroe Phuthon ? ? 1735
husband's accession
1758
chồng chết
?
Sangwan Prince Dam
(Ban Phlu Luang)
? ? 1735
husband's accession
1756
executed
unknown ? ? ? 1758
husband's accession
1758
chồng thoái vị
? Uthumphon
Princess Wimonphat[3] or Maoli[4] ? ? ? 1758
husband's accession
1767
chồng chết
? Ekkathat
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
Batboricha (Sorn) (28 tháng 12 năm 1768 – 6 tháng 4 năm 1782)
triều đại của chồng
Taksin
Hình ảnh Tên Phụ thân Ngày sinh Kết hôn Đăng quang Ceased to be Consort Mất Chồng
  Amarindra Thong Na Bangxang 15 tháng 3 năm 1737 khoảng năm 1760 6 tháng 4 năm 1782
husband's accession
7 tháng 9 năm 1809
chồng chết
25 tháng 5 năm 1826 Buddha Yodfa Chulaloke
(Rama I)
  Sri Suriyendra Ngeon Saetan ca. 1767 khoảng năm 1801 7 tháng 9 năm 1809
husband's accession
21 tháng 7 năm 1824
chồng chết
ca. 1836 Buddha Loetla Nabhalai
(Rama II)
  Kunthon Thipphayawadi Buddha Yodfa Chulaloke ca. 1798 trước năm 1816 trước năm 1816
granted use of the title Princess consort
21 tháng 7 năm 1824
chồng chết
ca. 1838
Nangklao (Rama III) had many children including sons by his many wives and concubines, but he raised none of his consorts to the title queen.
  Somanass Waddhanawathy Prince Lakkhananukhun 21 tháng 12 năm 1834 1 tháng 4 năm 1851 10 tháng 10 năm 1852 Mongkut
(Rama IV)

[5]
  Debsirindra Siriwongse, Prince Matayaphithak 17 tháng 7 năm 1834 1 tháng 4 năm 1851 1853
granted use of the title Princess consort
after 1853
granted use of the title Queen consort
9 tháng 9 năm 1861
  Phannarai Siriwongse, Prince Matayaphithak 9 tháng 5 năm 1838 1 tháng 4 năm 1851 1853
granted use of the title Princess consort
1 tháng 10 năm 1868
chồng chết
22 tháng 6 năm 1914
  Sunandha Kumariratana Mongkut
(Rama IV)
10 tháng 11 năm 1860 1878 31 tháng 5 năm 1880 Chulalongkorn
(Rama V)

[6]
  Sukhumala Marasri Mongkut
(Rama IV)
10 tháng 5 năm 1861 1878 1878
granted use of the title Princess consort
23 tháng 10 năm 1910
chồng chết
9 tháng 7 năm 1927
  Savang Vadhana Mongkut
(Rama IV)
10 tháng 9 năm 1862 1878 1878
granted use of the title Princess consort
1880
granted use of the title Queen consort
23 tháng 10 năm 1910
chồng chết
17 tháng 12 năm 1955
  Saovabha Phongsri Mongkut
(Rama IV)
ngày 1 tháng 1 năm 1864 1878 23 tháng 10 năm 1910
chồng chết
20 tháng 10 năm 1919
  Thaksincha Mongkut
(Rama IV)
18 tháng 9 năm 1852 1871 1872
mental illness
13 tháng 9 năm 1906
  Ubolratana Narinag Ladawan, Prince Phuminthra Phakdi 28 tháng 11 năm 1847 1872
granted use of the title Princess consort
15 tháng 10 năm 1901
  Saovabhak Nariratana Ladawan, Prince Phuminthra Phakdi ngày 26 tháng 1 năm 1854 1872
granted use of the title Princess consort
21 tháng 7 năm 1887
  Saisavali Bhiromya Ladawan, Prince Phuminthra Phakdi 28 tháng 9 năm 1863 1872
granted use of the title Princess consort
23 tháng 10 năm 1910
chồng chết
24 tháng 6 năm 1929
  Dara Rasmi Inthawichayanon of Chiangmai 26 tháng 8 năm 1873 1908 23 tháng 10 năm 1910
chồng chết
9 tháng 12 năm 1933
  Lakshamilavan
[7]
Varavannakorn, Prince Naradhip Prapanpong ca. 1899 ngày 12 tháng 1 năm 1922 27 tháng 8 năm 1922
granted use of the title Princess consort
25 tháng 11 năm 1925
chồng chết
29 tháng 8 năm 1961
assassination
Vajiravudh
(Rama VI)
  Indrasakdi Sachi Lord Suthammamontri (Pluem Sucharitakul) ca. 1902 1921 1922
elevated to Queen
1925
demoted to princess consort
25 tháng 11 năm 1925
chồng chết
30 tháng 11 năm 1975
  Suvadhana Lord Aphaiphubet (Lueam Abhaiwongse) 15 tháng 4 năm 1906 10 tháng 8 năm 1924 25 tháng 11 năm 1925
chồng chết
10 tháng 10 năm 1985
  Rambhai Barni Svasti Sobhana, Prince Svastivatana Visishta 20 tháng 12 năm 1904 tháng 8 năm 1918 25 tháng 11 năm 1925
husband's accession
2 tháng 3 năm 1935
chồng thoái vị
30 tháng 5 năm 1941
chồng chết
22 tháng 5 năm 1984 Prajadhipok
(Rama VII)

[8]
  Sirikit Nakkhatra Mangkala, Prince of Chunthaburi II 12 tháng 8 năm 1932 5 tháng 5 năm 1950 13 tháng 10 năm 2016
chồng chết
Bhumibol Adulyadej
(Rama IX)
  Suthida 3 tháng 6 năm 1976 1 tháng 5 năm 2019 Maha Vajiralongkorn (Rama X)

Xem thêm

sửa

Tham khảo

sửa
  1. ^ Phatsakon Wongtawan. ประเทศราช ชาติศัตรู และพ่อค้านานาชาติ. Bangkok: Yipsi, 2010, p. 182 (tiếng Thái)
  2. ^ a b Lek Phongsamakthai. เฉลิมพระยศ เจ้านายฝ่ายในในรัชกาลที่ 1-9. Bangkok: Thanbooks, 2009, p. 16 (tiếng Thái)
  3. ^ คำให้การชาวกรุงเก่า, พระราชพงศาวดารกรุงศรีอยุธยา ฉบับพันจันทนุมาศ (เจิม) และและเอกสารอื่น. นนทบุรี: ศรีปัญญา, 2553, หน้า 627 (tiếng Thái)
  4. ^ Narathip Praphanphong. พระราชพงศาวดารพม่า [Chronicles of Burma]. Nonthaburi: Sipanya, 2007, p. 1335-1336. (tiếng Thái)
  5. ^ Mongkut had many other wives and concubines besides his main three consorts, including the Lady Thiang mentioned in the The King and I.
  6. ^ Chulalongkorn had a total of 149 other wives and concubines besides his main four consorts.
  7. ^ “Bản sao đã lưu trữ”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 14 tháng 1 năm 2017.
  8. ^ Prajadhipok abandoned the practice of polygamy.