Danh sách cuộc nhường ngôi trong lịch sử Trung Quốc và Mông Cổ

bài viết danh sách Wikimedia

Dưới đây là danh sách ghi nhận về những cuộc nhường ngôi trong lịch sử Trung Quốc:

Tự nguyện nhường ngôiSửa đổi

Nhường ngôi nhưng vẫn giữ quyền nhiếp chínhSửa đổi

 1. Năm 299 TCN, Triệu Vũ Linh Vương Triệu Ung nhường ngôi cho con thứ là Huệ Văn Vương Triệu Hà rồi lui về cung Sa Khâu tự xưng là Triệu Chủ Phụ,[1][2] do Triệu Hà lúc đó mới 11 tuổi nên ông vẫn là người nắm quyền nhiếp chính. Vũ Linh Vương an dưỡng ở đây được 5 năm thì bị công tử Thành và Lý Đoái đem quân bao vây tới mấy tháng và chết đói trong đó, hưởng dương 45 tuổi.[3][4] Nguyên nhân binh biến này là do con trưởng của ông là An Dương quân Triệu Chương không phục Huệ Văn vương mà định làm loạn,[5] Vũ Linh Vương thương con định đem giang san chia làm đôi cho mỗi người một nửa, nhưng chưa kịp thực hiện thì Triệu Chương đã bị những người thân tín của Huệ Văn vương là công tử Thành và Lý Đoái sát hại,[6] bởi sợ bị trách tội nên họ nhân đà đưa quân vây hãm cung Sa Khâu mới xảy ra cơ sự như vậy[5][7][8][9][10]
 2. Năm 471, Bắc Ngụy Hiến Văn Đế Thác Bạt Hoằng truyền ngôi cho Thái tử Thác Bạc Hoành (lúc đó mới 4 tuổi) để lui về làm Thái thượng hoàng,[11] chuyên tâm nghiên cứu triết học[12][13][14][15], tuy nhiên do Thái tử còn quá nhỏ nên ông vẫn giữ quyền nhiếp chính. Năm 476, Thác Bạt Hoằng bị mẹ kế là Phùng Thái hậu (vốn có tư thù vì trước đây nhà vua giết hại nhân tình của bà) ngầm sai người đánh thuốc độc hạ sát tại điện Vĩnh An trong cung Bình Thành, khi đó ông vừa tròn 23 tuổi[16][17][18][19][20][21][22][23][24].
 3. Năm 565, Bắc Tề Vũ Thành Đế Cao Trạm sau thời gian tại vị gây ra không ít những điều dị nghị trong chốn hậu cung,[25][26][27] ông đã nghe lời khuyên của viên quan Ty Thiên Giám quyết định nhường ngôi cho Thái tử Cao Vĩ (lúc đó mới 8 tuổi) rồi lui về làm Thái thượng hoàng nhưng vẫn giữ quyền nhiếp chính.[28][29][30][31]. Cao Trạm giữ ngôi vị này được 5 năm thì qua đời, hưởng dương 33 tuổi[15][22][32][33][34][35][36]
 4. Năm 579, Bắc Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân nhường ngôi cho thái tử Vũ Văn Xiển (lúc đó mới 6 tuổi). Tuy ông tự xưng là Thiên Nguyên hoàng đế nhưng vẫn trực tiếp điều hành chính trị[37][38][39][40], ở ngôi vị này được 1 năm thì lâm bệnh chết khi đang định mở cuộc hành quân lớn tiến xuống phương nam để đánh nhà Trần (Đại Việt), hưởng dương 22 tuổi.[15][22][41][42][43][44][45][46][47]
 5. Năm 1796, Thanh Cao Tông Hoằng Lịch sau 60 năm trị vì cảm thấy mình đã già yếu, hơn nữa ông cũng không muốn vượt quá thời gian tại vị của nội tổ Khang Hi nên đã xuống chiếu nhường ngôi cho Thái tử Ngung Diễm,[48][49][50][51] ông lui về làm Thái thượng hoàng nhưng vẫn trực tiếp phán quyết công việc triều chính được 3 năm thì lâm bệnh qua đời, hưởng thọ 89 tuổi[52][53][54][55][56][57][58][59].

Nhường ngôi bởi ốm đau bệnh tậtSửa đổi

 1. Mùa hè năm 581 TCN, Tấn Cảnh công Cơ Cứ ốm nặng trong lúc đang cử binh tấn công nước Trịnh.[60] Ông quyết định lập thế tử Thọ Mạn lên nối ngôi, tức là Tấn Lệ công.[61][62] Hơn 1 tháng sau, Tấn Cảnh công qua đời.[63][64][65]
 2. Năm 399, Hậu Lương Thái Tổ Lã Quang trong lúc ốm nặng đã xuống chiếu thiện nhượng cho con trai thứ là Lã Thiệu rồi tự xưng là Thái thượng hoàng.[66][67][68][69][70][71] Tuy nhiên, việc nhường ngôi này vừa diễn ra được vài ngày thì Lã Quang băng hà, thọ 64 tuổi.[72][73] Hậu Lương Ẩn vương sợ thế lực của anh trưởng là Lã Toản có ý nhường ngôi nhưng ông này không nghe[74], ngày hôm sau đích thân Lã Toản đưa quân bao vây cấm cung, Lã Thiệu phải bỏ chạy rồi tự sát.[75][76][77][78][79][80]

Nhường ngôi để xuất gia tu hànhSửa đổi

 1. Năm 1026, Đại Lý Bỉnh Nghĩa Đế Đoàn Tố Long sau khi giữ ngôi vị được 4 năm thì tuyên bố thiện nhượng cho anh con bác ruột là Đoàn Tố Chân rồi lên núi ở ẩn cạo đầu làm ,[81] mở đầu truyền thống "thiện vị vi tăng" của hoàng gia Đại Lý[82][83][84].
 2. Năm 1041, Đại Lý Thánh Đức Đế Đoàn Tố Chân sau thời gian tại vị 15 năm,[85] do đam mê Phật pháp nên thiện nhượng ngôi vị cho cho cháu nội là Đoàn Tố Hưng rồi lên chùa niệm Phật cầu kinh lánh xa trần thế[83][86][87].
 3. Năm 1108, Đại Lý Trung Tông Đoàn Chính Thuần sau 12 năm tại vị đã truyền ngôi cho con là Đoàn Chính Nghiêm rồi xuất gia làm hòa thượng theo Phật giáo Mật tông.[83][88][89][90]
 4. Năm 1147, Đại Lý Hiến Tông Đoàn Chính Nghiêm sau 39 năm trị vì đất nước đã truyền ngôi cho con là Đoàn Chính Hưng rồi xuống tóc đi tu.[83][91][92][93]
 5. Năm 1171, Đại Lý Cảnh Tông Đoàn Chính Hưng sau 24 năm ngự trị đất nước đã nhường lại ngôi báu cho con là Đoàn Trí Hưng rồi xuất gia tu hành.[83][94][95][96]
 6. Năm 1199, Đại Lý Tuyên Tông Đoàn Trí Hưng sau 28 năm ngồi trên ngai vàng đã từ nhiệm và trao lại cho con là Đoàn Trí Liêm rồi lui về hậu cung trở thành 1 cư sĩ tại gia.[83][97][98][99]
 7. Năm 1205, Đại Lý Anh Tông Đoàn Trí Liêm là người rất sùng bái Phật giáo do vậy ở ngôi chỉ 4 năm đã thiện nhượng cho em mình là Đoàn Trí Tường,[100] sau đó thoái ẩn để có thì giờ nghiên cứu những tinh hoa Phật pháp mà trong thời gian tại vị ông đã cử người sang nhà Tống thỉnh về được 1465 quyển Đại Tạng kinh.[83][101][102]
 8. Năm 1238, Đại Lý Thần Tông Đoàn Trí Tường làm vua được 33 năm rồi do sùng bái Phật giáo mà xuống tóc tu hành nhượng lại ngôi vị quân chủ cho Thái tử Đoàn Tường Hưng.[83][103][104][105]

Nhường ngôi do tác động từ ngoại cảnhSửa đổi

 1. Đầu thời Xuân Thu ở Trung Nguyên, quân chủ nước ThụcĐỗ Vũ nhân nhà Chu suy yếu đã tự xưng đế hiệu, đó chính là Thục Vọng Đế. Bấy giờ, nước Thục xảy lũ lụt trầm trọng, Vọng Đế truyền mệnh cho tướng quốc Biết Linh chịu trách nhiệm trị thủy. Trong thời gian đó, Vọng Đế thông dâm với phu nhân của tướng quốc.[106] Vì việc ấy, Vọng Đế cảm thấy áy náy nên sau khi Biết Linh trị thủy thành công đã bắt chước cách làm của Nghiêu Thuấn ngày trước đem ngôi báu nhường cho vị tướng quốc này[107], ông dời đến vùng núi phía Tây ẩn cư rồi qua đời ở đó, không rõ thọ bao nhiêu tuổi.[108] Có thuyết khác nói rằng, khi Biết Linh hay chuyện đã tương kế tựu kế xui vợ bảo Đỗ Vũ nhường ngôi cho mình rồi sẽ đi ra ngoài ở cùng ông, Đỗ Vũ cả tin làm theo nhưng không ngờ bị mắc lừa[109], do đó nhường ngôi được ít lâu thì hối hận mưu đồ phục bích, nhưng khởi sự bất thành nên uất quá mà chết.[110][111] Linh hồn hóa thành giống chim suốt ngày chỉ kêu "quốc, quốc", người ta gọi đó là chim quốc và nói đấy là Vọng Đế nhớ nước nên mới phát ra tiếng kêu như thế[112][113]
 2. Năm 317 TCN, Yên vương Cơ Khoái nhường ngôi cho tướng quốc Tử Chi để lãnh đạo cải cách.[114] Nguyên nhân dẫn đến sự việc này bắt nguồn từ việc kinh tế nước Yên suy nhược, tướng quốc Tử Chi nắm quyền chỉ huy cải cách đạt được những hiệu quả nhất định.[10][115] Sau một thời gian, Yên vương Khoái nhận thấy mình tuổi đã cao, lại cho rằng tài năng của mình không bằng Tử Chi, và nghe theo lời khuyên của Lộc Mao Thọ, quyết định nhường ngôi vua cho Tử Chi để người này toàn quyền lãnh đạo. Ông bắt chước cách làm của Nghiêu Thuấn ngày trước, làm lễ trao ấn, nhường ngôi vua cho Tử Chi rất long trọng.[116][117] Tử Chi nhận ngôi vua của Yên Khoái, từ đó cai trị nước Yên. Người nước Yên phản đối Tử Chi nên năm 312 TCN bùng phát bạo động, Tề Tuyên Vương nhân cơ hội sai đại tướng Khuông Chương đem quân tấn công thẳng vào kinh đô giết chết Yên vương Khoái, không rõ dương thọ bao nhiêu.[118][119] Tử Chi bỏ trốn cũng bị quân Tề bắt giết sau đó ít lâu, người nước Yên lập Thái tử Bình làm vua mới.[10][115][120][121]
 3. Năm 576, trong bối cảnh tình hình đất nước bị quân Bắc Chu công hãm kinh thành thế mạnh như vũ bão.[29][122] Sau thất bại ở Cao Lương Kiều, Bắc Tề Hậu Chủ Cao Vĩ trên đường rút lui đã trao lại ngai vàng cho Thái tử Cao Hằng,[31][123][124][125] về đến Nghiệp Thành ông chính thức được Cao Hằng tôn làm Thái thượng hoàng.[15][22][32][126][127][128][129][130][131].
 4. Năm 626, sau Sự biến Huyền Vũ môn không lâu, do e ngại tiếp tục có sự nội loạn trong dòng tộc, Đường Cao Tổ Lý Uyên đã quyết định nhường ngôi cho con thứ là Lý Thế Dân - người đã trực tiếp sát hại anh và em trai mình.[132][133][134][135][136][137][138][139][140][141][142][143] Ông lui về làm Thái thượng hoàng được 10 năm thì mất, thọ 69 tuổi.[144][145][146][147][148][149][150][151][152][153][154][155][156][157]
 5. Năm 649, Bạch vương Trương Nhạc Tiến Cầu nhường ngôi cho đệ nhất đại chiếu của Mông Xá ChiếuMông Tế Nô La.[158]
 6. Năm 712, Đường Duệ Tông Lý Đán, do e ngại thế lực của em gái là Thái Bình công chúa, sợ sẽ làm một Võ Tắc Thiên thứ hai đồng thời kết hợp với sự thỉnh cầu của quần thần đã nhường ngôi cho Thái tử Lý Long Cơ[159][160][161][162][163]. Ông được Đường Huyền Tông tôn làm Thái thượng hoàng, nhưng trên thực tế, còn tiếp tục ra chỉ lệnh có ảnh hưởng và tác động lớn hơn của Huyền Tông cho tới năm 713.[139][142][164][165][166][167] Chính thức nhường ngôi cho con trai vào ngày 30 tháng 7 năm đó, giữ ngôi vị được 5 năm thì mất, thọ 54 tuổi.[157][168][169][170][171][172][173][174][175]
 7. Năm 1126, Tống Huy Tông Triệu Cát trong tình hình quân Kim trên đà nam tiến rất mạnh được quần thần kiến nghị nên quyết định nhường ngôi cho Thái tử Triệu Hoàn,[176][177][178][179] còn mình lui về cung Long Đức xưng là Giáo chủ Đạo quân Thái thượng hoàng đế[180][181][182][183]. Tuy nhiên, chỉ được 2 năm thì quân Kim tấn công vào cung điện bắt sống cả hai cha con, phế trừ ngôi vị.[184][185][186] Quân Kim ép quần thần nhà Tống phải công nhận Thái tể Trương Bang Xương làm Hoàng đế với quốc hiệu Sở[187][188]. Triệu Cát cùng Triệu Hoàn bị quân Kim đưa về Bắc, ông sống đời bị đày ở đó thêm 8 năm nữa thì chết, thọ 54 tuổi.[189][190][191][192][193][194][195][196]
 8. Năm 1189, hai năm sau cái chết của Thượng hoàng Cao Tông,[197] Tống Hiếu Tông Triệu Thận do mất lòng tin vào việc trị lý quốc gia nên đã nhường ngôi cho con thứ 3 là Triệu Đôn,[198][199][200][201][202][203][204] ông lui về làm Thái thượng hoàng ở cung Trùng Hoa gọi đây là Thọ hoàng thánh địa, được 6 năm thì chết, hưởng thọ 68 tuổi.[186][205][206][207][208][209][210][211]
 9. Năm 1234, Kim Ai Tông Hoàn Nhan Thủ Tự thất thế trước sức công phá của vó ngựa Mông Cổ,[212] vì không muốn chứng kiến đất nước bị đoạn tuyệt trong tay mình nên thoái vị nhường ngôi cho hậu duệ dòng thứ của Kim Thái Tổ là Đông diện nguyên soái Hoàn Nhan Thừa Lân.[213][214] Khi nghi thức chuyển giao quyền lực vừa xong thì quân Mông Cổ tràn vào thành, Ai Tông thắt cổ tự vẫn, hưởng dương 37 tuổi.[215][216] Về phần Mạt Đế, với cương vị đương kim thiên tử đã chỉ huy binh lính chiến đấu tới cùng rồi cũng bị giết chết trong đám loạn quân.[217][218][219][220][221][222][223][224][225][226]
 10. Tháng 2 năm 1329, Nguyên Văn Tông Tugh Temür làm lễ thoái vị trao Ngọc tỷ truyền quốc cho anh là Chu vương Kuśala khi vị thân vương này vừa ở Mạc Hoa về tới Đại Đô,[227][228] ông được lập làm Hoàng trữ để kế vị sau này.[229][230] Thực ra Kuśala được quần thần chọn làm người nối ngôi Thái Định Đế nhưng do ở quá xa chưa về đăng cơ thì trong triều đã xảy ra nội loạn, Bình Chương Chính Sự Đảo Thích Sa lập con của Thái Định Đế là Borjigin Arigabag lên ngôi tức Nguyên Thiên Thuận Đế. Được sự hỗ trợ của Khu mật viện sự El Temür, Tugh Temür dẹp tan cuộc nội loạn này rồi tuyên bố tạm thời đăng cơ để chờ anh về tiếp nhiệm,[231] tuy nhiên khi biết tin mình được tôn vị Kuśala lập tức xưng đế ngay tại Hòa Lâm, sau đó mới rầm rộ kéo quân về kinh kế vị ngai vàng.[232][233] Nhưng việc nhường ngôi này tồn tại trong 6 tháng, Tugh Temür lại nghe lời xúi giục của Khu mật viện sự El Temür bày mưu mời Minh Tông dự yến đầu độc chết rồi tuyên bố phục vị.[234][235][236][237] Lần lên ngôi thứ 2 Văn Tông tại vị được 3 năm thì mất, hưởng dương 29 tuổi.[238][239][240][241][242][243][244]

Không tự nguyện nhường ngôiSửa đổi

 1. Năm 8, quyền thần nhà Tây Hán là Nhiếp hoàng đế Vương Mãng soán ngôi Nhũ Tử Lưu Anh lập ra nhà Tân dưới danh nghĩa Hán đế (khi đó mới 4 tuổi) tự nguyện thoái vị bằng việc hạ chiếu thư trao ngôi báu, đổi quốc hiệu là Tân.[245][246][247][248][249][250] Vương Mãng sai em là An Dương hầu Vương Thuấn vào cung ép Thái hoàng thái hậu Vương Chính Quân trao Ngọc tỷ truyền quốc cho mình[251][252][253], nhưng bà từ chối, mắng anh em họ Vương rồi cầm ngọc tỉ ném mạnh xuống đất[254][255], khiến viên ngọc này bị sứt một góc, về sau Vương Mãng phải sai người dùng vàng để khảm lại chỗ sứt đó[256][257][258]. Tuy nhiên, triều đại của Vương Mãng chỉ duy trì được 15 năm thì bị quật đổ bởi quân khởi nghĩa Xích MiLục Lâm.[259][260][261][262] Về phía Lưu Anh bị giáng làm Định An công, năm 25 được tướng Phương Vọng ở Bình Lăng phục vị.[263] Chẳng bao lâu, Hán Cánh Thủy Đế Lưu Huyền sai quân trấn áp được Phương Vọng, giết chết Lưu Anh, khi đó ông mới 20 tuổi.[264][265][266][267][268][269][270][271][272]
 2. Năm 220, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp, dưới áp lực của quyền thần, phải ra chiếu chỉ thoái vị nhường ngôi cho Ngụy vương Tào Phi[273][274][275][276][277], hợp thức hóa quyền lực của họ Tào nắm giữ từ trước đó.[278][279][280][281][282][283][284][285][286][287] Tào Phi sau ba lần giả vờ từ chối bằng việc bảo sứ thần đem "Ngọc tỷ truyền quốc" trả lại cho Hán Đế, đến lần thứ tư mới chính thức nhận ngôi lập ra nhà Ngụy.[288][289][290][291][292][293] Sau khi nhường ngôi, Lưu Hiệp bị giáng làm Sơn Dương công[294], giữ tước hiệu này thêm 14 năm mới qua đời, thọ 53 tuổi.[295][296][297][298][299][300][301][302][303][304][305][306][307][308]
 3. Năm 265, Tào Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán bị bức phải xuống chiếu nhường ngôi cho quyền thần Tấn vương Tư Mã Viêm.[279][309][310][311][312][313][314][315][316][317] Lịch sử lặp lại với màn kịch của 45 năm về trước được giàn dựng y hệt bản chính, sau hai lần giả vờ từ chối định nhường cho thái uý Hà Tăng và vệ tướng quân Giả Sung, Tư Mã Viêm mới chính thức hành lễ đăng cơ, đổi quốc hiệu là Tấn.[318][319][320][321][322][323][324][325] Về phía Tào Hoán, bị giáng làm Trần Lưu vương[326], giữ tước hiệu này đến khi mất vào 302, thọ 57 tuổi.[306][327][328][329][330][331][332][333][334][335][336][337][338][339][340]
 4. Năm 301, Triệu vương Tư Mã Luân ép cháu ruột là Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung thoái vị nhường ngôi cho mình để làm Thái thượng hoàng.[341][342][343] Tuy nhiên Tư Mã Luân ngồi trên ngai vàng chưa nóng chỗ thì các tông thất họ Tư Mã khác đem binh đánh phá (nối tiếp "loạn bát vương") khiến nhà Tấn suy yếu.[344][345][346][347] Tư Mã Trung tuy được phục vị, nhưng đến năm 306 thì bị chú ruột là Đông Hải vương Tư Mã Việt đầu độc chết, hưởng dương 48 tuổi.[316][340][348][349][350][351][352][353][354][355][356][357][358][359][360][361]
 5. Năm 404, Tấn An Đế Tư Mã Đức Tông bị quyền thần Sở vương Hoàn Huyền ép phải trao ngọc tỷ truyền quốc và cử hành nghi lễ nhường ngôi rất long trọng.[362][363][364] Tuy nhiên Hoàn Huyền dựng nước chưa được bao lâu thì bị thái thú Hạ Bì là Lưu Dụ cất quân về kinh sát phạt, Hoàn Huyền thua to tháo chạy rồi bị giết chết.[365][366] Tư Mã Đức Tông được Lưu Dụ rước về cung phục vị[367][368], nhưng đến cuối năm 418, cũng chính Lưu Dụ sai người giết chết Tư Mã Đức Tông để tôn lập Tấn Cung Đế, lúc ấy nhà vua mới 38 tuổi.[369][370][371][372][373][374][375][376][377][378][379][380][381]
 6. Năm 420, đến lượt người kế vị của Tấn An Đế là Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn cũng bị quyền thần Lưu Dụ ép phải thoái vị nhường ngôi cho ông ta,[362][382][383] lập ra triều đại mới Lưu Tống ở Giang Nam.[384][385][386][387][388][389][390][391][392][393][394] Sau khi từ nhiệm, Tư Mã Đức Văn bị giáng làm Linh Lăng vương, chỉ được 1 năm thì bị Lưu Tống Vũ Đế sai người giết chết, hưởng dương 36 tuổi.[369][376][379][380][381][395][396][397][398][399][400][401][402][403][404][405][406]
 7. Năm 479, Lưu Tống Thuận Đế Lưu Chuẩn bị quyền thần Tề vương Tiêu Đạo Thành ép phải xuống chiếu nhường ngôi cho mình[407][408][409], lập ra nhà Nam Tề.[410][411][412][413][414][415][416][417] Sau khi nhường ngôi, Lưu Chuẩn bị giáng làm Nhữ Âm vương và bị giám quản rất nghiêm ngặt[418], chưa đầy một tháng sau thì bị sát hại, lúc đó ông mới hơn 10 tuổi.[419][420][421][422][423][424][425][426][427][428][429][430][431][432]
 8. Năm 502, Nam Tề Hòa Đế Tiêu Bảo Dung bị quyền thần Lương vương Tiêu Diễn ép phải xuống chiếu nhường ngôi.[433][434] lập ra nhà Lương.[435][436][437][438][439][440][441][442][443] Sau khi nhường ngôi, Tiêu Bảo Dung bị giáng làm Ba Lăng vương, tuy nhiên, chỉ được một ngày thì bị Lương Vũ Đế sai người giết chết, khi ấy ông mới 14 tuổi.[426][428][430][431][432][444][445][446][447][448][449][450][451][452][453]
 9. Năm 532, Bắc Ngụy Hậu Phế Đế Nguyên Lãng bị quyền thần Cao Hoan ép phải nhường ngôi cho Bình Dương Vương Nguyên Tu [454], Cao Hoan lấy lý do Nguyên Lãng không phù hợp làm Hoàng đế bởi chỉ là thành viên của một nhánh hoàng tộc xa so với các vị Hoàng đế gần trước đó, hơn nữa lại do phản thần Nhĩ Chu Thế Long dựng lên nhằm chống đối với Tiết Mẫn Đế.[455] Nguyên Lãng bị giáng làm An Định Vương, mùa đông năm ấy, Hiếu Vũ Đế hạ lệnh cho An Định Vương phải tự sát, hưởng dương 20 tuổi.[456][457][458][15][459][460][461][462][463][464]
 10. Năm 550, Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế Nguyên Thiện Kiến bị quyền thần là Tề Quận vương Cao Dương ép phải ra chiếu chỉ nhường ngôi, lập ra nhà Bắc Tề[465][466][467][468][469][470][471][472][473] Sau khi nhường ngôi, Nguyên Thiện Kiến bị giáng làm Trung Sơn vương[474], được Bắc Tề Văn Tuyên Đế gả em gái.[475] Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, năm 552, Văn Tuyên Đế cho người giết hại cựu hoàng Nguyên Thiện Kiến (lúc này mới 29 tuổi) để trừ hậu hoạn.[15][22][428][458][476][477][478][479][480][481][482][483][484]
 11. Năm 551, Dự Chương vương Tiêu Đống bị quyền thần Hầu Cảnh, người vừa tôn lập Tiêu Đống lên ngôi hoàng đế nhà Lương trước đó 3 tháng, ép buộc phải xuống chiếu nhường ngôi cho ông ta[485], đổi quốc hiệu là Hán[486][487][488], giáng Tiêu Đống làm Hoài Âm vương nhưng lại giam cầm trong ngục.[489][490] Tuy nhiên, Hầu Cảnh lên ngôi chưa được bao lâu thì bị bộ tướng Vương Tăng Biện của Tương Đông vương Tiêu Dịch đánh bại rồi bị giết.[430][491][492][493] Tiêu Đống cũng có số phận bi thảm khi bị ông chú của mình là Tiêu Dịch sai người giết chết đầu năm 552, không thấy thư tịch nào ghi lại dương thọ của ông[426][431][494][495][496][497][498][499]
 12. Đầu năm 557, Tây Ngụy Cung Đế Thác Bạt Khuếch bị quyền thần là Đại tư mã Vũ Văn Hộ ép phải hạ chỉ nhường ngôi cho cháu ruột mình là Vũ Văn Giác[457][500] lập ra nhà Bắc Chu.[471][501][502][503][504][505] Thác Bạt Khuếch bị giáng làm Tống công, chưa đầy một tháng thì bị chú cháu Vũ Văn Hộ đầu độc chết, hưởng dương 21 tuổi.[15][22][428][480][506][507][508][509][510][511][512][513][514][515]
 13. Cuối năm 557, Lương Kính Đế Tiêu Phương Trí bị quyền thần Trần vương Trần Bá Tiên ép phải nhường ngôi,[485] lập ra nhà Trần.[490][516][517][518][519][520][521][522][523][524] Sau khi thoái vị, Tiêu Phương Trí bị giáng làm Giang Âm vương.[430][525] Tuy nhiên, vào hè năm 558, Trần Vũ Đế đã cho người giết chết cựu hoàng, năm ấy ông vừa tròn 16 tuổi.[426][428][431][526][527][528][529][530][531][532][533][534]
 14. Năm 577, Bắc Tề Thái thượng hoàng Cao Vĩ hạ lệnh cho Bắc Tề Ấu Chủ Cao Hằng nhường lại ngôi vị cho Nhiệm Thành Vương Cao Dai,[535][536] sau đó ông cùng Cao Hằng bỏ chạy trước sự truy kích gắt gao của đối phương.[130][537] Chẳng bao lâu, cả Cao Vĩ lẫn Cao Hằng đều bị quân Bắc Chu bắt được giải về Trường An.[15][29] Cuối năm đó, có người tố cáo Cao Vĩ cấu kết với thứ sử Tuyên Châu là Mục Đề Bà âm mưu phản loạn.[122] Bắc Chu Vũ Đế Vũ Văn Ung hạ lệnh nhét đầy ớt cay vào miệng Cao Vĩ cho đến khi chết sặc,[31] các thành viên khác trong hoàng tộc Bắc Tề cũng bị buộc phải tự sát, lúc đó Cao Vĩ mới 22 xuân xanh còn Cao Hằng vừa tròn 8 tuổi.[32][37][538][539][540]
 15. Năm 581, Bắc Chu Tĩnh Đế Vũ Văn Xiển bị quyền thần là Tùy vương Dương Kiên, ép phải xuống chiếu thoái vị nhường ngôi[541][542][543][544][545], chính thức thay thế lập ra nhà Tùy.[471][546][547][548][549][550][551][552] Vũ Văn Xiển bị giáng làm Giới quốc công[553], ba tháng sau thì bị Tùy Văn Đế cho người ám sát, lúc đó ông mới gần 9 tuổi.[15][428][554][555][556][557][558][559][560][561][562][563][564]
 16. Năm 618, sau cái chết của Thái thượng hoàng Tùy Dạng Đế, Tùy Cung Đế Dương Hựu bị quyền thần Đường vương Lý Uyên, người vừa tôn lập Dương Hựu lên ngôi chỉ mới sáu tháng trước[565][566], buộc phải thoái vị để nhường ngôi cho mình lập ra triều đại nhà Đường.[132][144][145][146][147][567][568][569][570] Dương Hựu bị giáng làm Hi quốc công, đến mùa thu năm sau thì không rõ bị ai giết chết, khi đó mới 15 tuổi, nhiều sử gia cho rằng khả năng là theo lệnh của Đường Cao Tổ.[148][552][571][572][573][574][575][576][577][578][579][580][581][582]
 17. Năm 619, một hoàng đế nhà Tùy khác là Hoàng Thái Đế Dương Đồng bị quyền thần Trịnh vương Vương Thế Sung bức ép xuống chiếu nhường ngôi[583][584], đổi quốc hiệu là Trịnh.[585] Vương Thế Sung giáng Dương Đồng làm Lộ quốc công, các tướng lĩnh trung thành với nhà Tuỳ nổi dậy rước cựu hoàng phục vị sau đó 1 tháng.[586][587] Nhưng chẳng được bao lâu, Trịnh vương dẹp yên bạo loạn rồi sai người mang rược độc đến bức tử Dương Đồng,[578][588] khi đó nhà vua vừa tròn 15 tuổi.[552][573][589][590][591][592] Còn Vương Thế Sung sau 3 năm tự lập cũng bị nhà Đường đánh bại phải đầu hàng và đưa vào đất Thục lưu đày[593], ở đây ông bị Độc Cô Tu Đức sát hại để trả mối thù giết cha.[580][581][582][594]
 18. Năm 705, Chu Thánh Thần Đế Võ Tắc Thiên sau 15 năm cai trị, bị Tể tướng Trương Giản Chi làm cuộc "Ngũ vương chính biến" đưa quân vào hậu cung ép phải thoái vị,[164] nhường ngôi cho thái tử Lý Hiển[595], người từng bị chính bà phế truất.[596][597][598] Đường Trung Tông sau khi tái đăng cơ vào tháng 2, đã tôn hiệu cho mẹ là Thái thượng hoàng, khôi phục quốc hiệu Đại Đường.[142][599][600][601][602] Bấy giờ Võ Tắc Thiên đã 82 tuổi, bà qua đời ở cung Thượng Dương chỉ 9 tháng sau đó,[139][168][603][604][605][606] trước lúc lâm chung bà đã hạ chỉ phế bỏ đế hiệu mà xưng là "Hoàng hậu đại thánh Tắc thiên vương".[154][157][607][608][609][610][611][612][613][614][615][616]
 19. Năm 710, Đường Thương Đế Lý Trọng Mậu kế vị cha là Đường Trung Tông Lý Hiển chưa được 10 ngày thì bị cô ruột là Thái Bình công chúa và em họ là Lâm Truy vương Lý Long Cơ phát động cuộc đảo chính cung đình,[142][164][617] giết chết Vi Thái hậuAn Lạc công chúa (mẹ và chị ruột của Lý Trọng Mậu), buộc Lý Trọng Mậu phải xuống chiếu nhường ngôi cho cha của Long Cơ là cựu hoàng Lý Đán.[159][160][168]<ref="lethanhlan429">Lê Thành Lân, sđd, trang 249</ref> Lý Trọng Mậu bị buộc trở về tước vị cũ là Ôn vương và bị đưa ra khỏi kinh đô Trường An.[139][618][619] Ông chết 4 năm sau đó khi đang ở Phòng Châu làm Thứ sử, khi mới 17 tuổi.[157][169][170][171][620][621][622][623][624]
 20. Năm 805, dù mới kế vị vua cha Đường Đức Tông mới được 8 tháng, dưới sự bức ép của các hoạn quan do Câu Văn Trân cầm đầu và Tứ Xuyên tiết độ sứ Vi Cao.[142][625][626] Vị hoàng đế câm điếc Đường Thuận Tông Lý Tụng buộc phải ra chiếu thoái vị nhường ngôi cho con trai là Lý Thuần,[627] sử sách gọi là "Vĩnh Trinh nội thiện".[139][628][629][630][631][632] Ông lui về hậu cung tự xưng là Thái thượng hoàng được hơn 1 năm thì qua đời, hưởng dương 46 tuổi.[157][633][634][635][636][637][638][639]
 21. Năm 900, Đường Chiêu Tông Lý Hoa bị hoạn quan Tả trung uý Lưu Quý Thuật dẫn cấm quân đột nhập vào nội cung phối hợp với Hữu quân Trung uý Vương Trọng Tiên bắt giam,[640][641] sau đó bọn họ ngụy tạo chiếu thư với nội dung là Chiêu Tông nhường ngôi cho Thái tử Lý Dụ để lui về hậu cung làm Thái thượng hoàng.[642][643][644][645][646] Tuy nhiên, việc chuyển giao quyền lực này chỉ diễn biến trong 3 tháng thì có Tuyên Vũ Tiết độ sứ Chu Toàn Trung bày mưu tập hợp các hữu quân bộ tướng lật đổ được Lý Dụ rồi rước Chiêu Tông trở lại ngai vàng[142][647], ba năm sau chính Chu Toàn Trung lại là kẻ sai người hạ sát thiên tử mà lập ấu đế Lý Chúc để dễ bề thao túng triều đình.[139][157][648][649][650][651][652][653]
 22. Năm 907, Đường Ai Đế Lý Chúc bị quyền thần Lương vương Chu Toàn Trung bức phải xuống chiếu thoái vị nhường ngôi cho mình,[654] lập ra nhà Hậu Lương[631][655][656][657][658][659][660][661][662][663][664][665][666][667] Lý Chúc bị giáng làm Tế Âm vương, được đưa từ Lạc Dương đến Tào Châu và bị quản thúc nghiêm ngặt.[668][669][670] Năm 908, Hậu Lương Thái Tổ cho người dùng rượu độc giết chết Lý Chúc, lúc ấy ông mới gần 17 tuổi[142][157][648][652][671][672][673][674][675][676][677][678][679]
 23. Năm 937, Nam Ngô Duệ Đế Dương Phổ bị quyền thần là Tề vương Từ Tri Cáo bức phải xuống chiếu thoái vị để nhường ngôi cho mình,[680][681][682] đặt quốc hiệu là Tề.[666][683][684][685][686] Sau khi thoái vị, Dương Phổ được Từ Tri Cáo cho an trí tại cung điện cũ ở Giang Đô, được phép duy trì tông miếu, cùng các nghi thức dành cho hoàng đế nước Ngô trước kia.[687] Để tránh bị nghi ngờ, lâm họa sát thân, Dương Phổ hết sức giữ gìn rất hạn chế sử dụng các nghi thức dành cho mình mà tập trung vào việc chuyên tâm nghiên cứu Đạo giáo[688][689] Năm 939, Dương Phổ qua đời, hưởng dương 40 tuổi.[690][691][692][693] Cũng năm đó, Từ Tri Cáo đổi tên thành Lý Biện, đổi quốc hiệu là Đường với chính danh kế thừa nhà Hậu Đường vừa mất trước đó chưa lâu.[694][695][696][697][698][699][700][701][702][703][704]
 24. Năm 960, xảy ra vụ Binh biến Trần Kiều, Điện tiền đô kiểm điểm Triệu Khuông Dận được binh sĩ tôn lập lên ngôi Hoàng Đế.[705][706][707][708] Để chính danh, Triệu Khuông Dận dẫn binh quay lại kinh đô, ép Hậu Chu Cung Đế Sài Tông Huấn, lúc đó mới 7 tuổi, xuống chiếu thoái vị nhường ngôi[709], lập nên nhà Tống.[186][663][666][702][710][711][712][713][714][715][716][717][718][719] Sau khi đăng cơ chính thức, Tống Thái Tổ giáng Sài Tông Huấn làm Trịnh vương, ban cho "miễn tử kim bài", bảo đảm con cháu họ Sài được hưởng phú quý vĩnh viễn, nếu có phạm tội cũng không bị gia hình.[720][721] Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau, Sài Tông Huấn bị đày đi Phòng Lăng và mất tại đây năm 973, khi mới 20 tuổi.[722][723][724][725][726][727][728][729]
 25. Năm 1075, sau khi làm vua được 27 năm,[730] Đại Lý Hưng Tông Đoàn Tư Liêm bị quyền thần là Thiện Xiển hầu Cao Trí Thăng ép phải nhường ngôi cho con trai là Đoàn Liêm Nghĩa rồi xuống tóc tu hành.[83][731][732]
 26. Năm 1081, Đại Lý Thượng Minh Đế Đoàn Thọ Huy bị quyền thần Thiện Xiển hầu Cao Thăng Thái bức phải xuất gia đi tu,[733][734] ngai vàng được nhường cho cháu nội của Thượng Đức đế Đoàn Liêm Nghĩa là Đoàn Chính Minh.[83][735]
 27. Năm 1094, Đại Lý Bảo Định Đế Đoàn Chính Minh bị Cao Thăng Thái ép thoái vị xuất gia, nhường ngôi cho mình, đổi quốc hiệu là Đại Trung.[736][737] Năm 1096, Cao Thăng Thái lâm bệnh nặng, nhân cơ hội này các bộ tộc du mục thiểu số thừa cơ nổi loạn. Trước lúc băng hà, Cao Thăng Thái dặn con là Cao Thái Minh nên tôn lập em của Đoàn Chính Minh là Đoàn Chính Thuần để dẹp yên bạo động. Cao Thái Minh y lời cha mời Đoàn Chính Thuần về kinh trả lại ngôi báu, đổi lại quốc hiệu là Đại Lý.[83][738]
 28. Năm 1129, Tống Cao Tông Triệu Cấu bị quyền thần phát động binh biến ép phải nhường ngôi cho Thái tử Ngụy quốc công Triệu Phu (lúc đó mới 3 tuổi),[204][739] tôn làm Duệ Thánh Nhân Hiếu Hoàng Đế và đưa Long Hựu thái hậu ra buông rèm nhiếp chính.[740][741] Tuy nhiên, chỉ hơn 1 tháng sau, danh tướng Hàn Thế Trung đem quân về kinh đánh dẹp loạn đảng. Triệu Phu cũng chết không rõ nguyên nhân, nhờ đó Cao Tông phục vị[186][206][742][743][744][745][746][747][748].
 29. Năm 1162, Tống Cao Tông Triệu Cấu một lần nữa bị quần thần gây áp lực bức phải nhường ngôi cho con nuôi là Thái tử Triệu Thận và lui về làm Thái thượng hoàng,[204][749][750][751][752] ông quy tiên vào năm 1187, thọ 81 tuổi.[186][198][205][206][739][742][743][744][745][747][748][753][754]
 30. Năm 1194, lấy cớ Tống Quang Tông Triệu Đôn không chịu đứng ra chủ trì tang lễ Thái thượng hoàng Hiếu Tông,[755][756] Ngô thái hậu và các đại thần ép nhà vua phải thoái vị nhường ngôi cho em là Triệu Khoách,[198][757][758][759] lui về cung Thọ Khang làm Thái thượng hoàng được 7 năm thì quy tiên, thọ 54 tuổi.[186][205][206][211][760][761][762][763][764]
 31. Năm 1211, Tây Liêu Mạt Chủ Gia Luật Trực Lỗ Cổ bị con rể là Nãi Man vương tử Thái Dương hãn Küchlüg phục kích nhân lúc ra ngoài thành săn bắn,[765] sau đó giam hãm trong cung cấm rồi ép phải nhường ngôi cho mình.[766][767] Gia Luật Trực Lỗ Cổ được tôn lên làm Thái thượng hoàng, giữ ngôi vị 2 năm thì mất, không rõ thọ bao nhiêu tuổi, có thuyết khác lại nói Khuất Xuất Luật phế truất bố vợ làm dân thường.[768][769][770][771][772] Năm 1218, quân Mông Cổ tấn công Tây Liêu, giết chết Küchlüg, Tây Liêu diệt vong.[773][774][775][776][777][778]
 32. Năm 1223, Tây Hạ Thần Tông Lý Tuân Hiệt trước cuộc tấn công dũng mãnh của đại quân Mông Cổ đã thất bại thảm hại,[779][780] ông bị quần thần ép phải nhường ngôi cho con thứ là Lý Đức Vượng.[781][782] Lý Tuân Hiệt lui về làm Thái thượng hoàng được 4 năm thì qua đời trước khi nước Tây Hạ bị Gengis Khan tiêu diệt không lâu, thọ 64 tuổi.[783][784][785][786][787][788][789][790][791][792]

Danh sách những cuộc nhường ngôi không phải do quân chủ thực hiệnSửa đổi

 1. Cuối năm 950, Hậu Hán Ẩn Đế bị loạn binh giết chết,[793][794][795][796] Vũ Ninh tiết độ sứ Lưu Lại nhận được tin Khu mật sứ Quách Uy tôn làm hoàng đế.[722][797] Trong thời gian Lưu Lại về kinh để đăng cơ, Lý Thái hậu của nhà Hậu Hán bị buộc phải giao ngọc tỷ truyền quốc để cho Quách Uy lên ngôi Hoàng đế lập ra nhà Hậu Chu.[702][798][799][800][801][802] Tháng 1 (âm lịch) năm 951, khi Lưu Lại vừa về đến nơi thì bị Quách Uy ép phải ký vào chiếu thư nhường ngôi dù chưa làm vua ngày nào.[666][803][804][805][806] Sau khi lên ngôi chính thức, Hậu Chu Thái Tổ phế Lưu Lại làm Tương Âm công, ít lâu sau thì sai người giết hại, không rõ dương thọ bao nhiêu[663][723][807][808][809][810][811]
 2. Năm 1127, sau khi quân Kim rút về Bắc, Ngụy Sở hoàng đế Trương Bang Xương bị các quần thần bức thoái vị,[742] nhường lại ngai vàng cho em của Tống Khâm Tông là Khang vương Triệu Cấu,[812][813][814] tái lập nhà Tống.[743][744][745][748] Tống Cao Tông phong Trương Bang Xương làm Thái bảo, Phụng Quốc quân Tiết độ sứ, Đồng An Quận vương, sau gia thêm Thái phó.[186][815] Tuy nhiên, được ít lâu thì một số đại thần tố cáo việc Trương Bang Xương tội dâm loạn hậu cung khi còn tại vị, Cao Tông liền ra lệnh biếm hết mọi chức vụ, đày ông này đi Chương Châu, đến tháng 9 thì sai người bức tử, dưởng dương 47 tuổi.[206][739][816][817]
 3. Năm 1229, Nguyên Duệ Tông Tolui sau 2 năm Giám quốc đã triệu tập các quý tộc Mông Cổ họp hội nghị Kurultai bàn việc tuyển chọn người kế vị ngôi Khả hãn,[818][819][820][821] hầu hết mọi người đều suy tôn ông nhưng Tolui không nghe mà quyết định thoái vị để nhường ngôi cho anh thứ 3 là Ögedei.[822][823][824][825][826][827][828] Tuy thời gian tại vị ông chỉ xưng hiệu là Dã khả na nhan nhưng thực tế đã nắm quyền lực Đại Hãn, Tolui qua đời năm 1232 tại thảo nguyên Mông Cổ, hưởng dương 40 tuổi.[237][238][829][830][831][832]
 4. Năm 1246, Hoàng hậu Töregene Khâtûn sau 6 năm xưng chế dẫn đến triều cương bại hoại, pháp độ rối loạn,[833] điều này khiến nhiều thế lực nổi dậy tranh đấu hỗn chiến không ngừng nên bị quần thần phản đối kịch liệt mà buộc phải thoái vị.[834][835] Tuy nhiên, bà dứt khoát không theo di nguyện của Nguyên Thái Tông Ögedei trả ngôi báu cho Širemün, bà triệu tập hội nghị bách quan chư vương để quyết định công bố trao ngai vàng cho con trai mình là Güyük.[237][820][836][837][838][839] Vì vậy, Töregene Khâtûn vẫn là người khống chế chính sự thực tế của đế quốc Mông Cổ,[840] bà qua đời vào cuối năm ấy, không rõ thọ bao nhiêu tuổi.[238][821][841][842][843][844]

Xem thêmSửa đổi

Nguồn tham khảoSửa đổi

Chú thíchSửa đổi

 1. ^ Chiến Quốc sách, quyển 19
 2. ^ “Cảnh dương cương, Chiến Quốc đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 3. ^ Đế vương chi tử, chết đói cung Sa Khâu
 4. ^ Triệu quốc sử cảo, Vũ Linh Vương
 5. ^ a b “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 32”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 6. ^ Toàn thượng cổ tam đại văn, Triệu Vũ Linh Vương
 7. ^ Sử ký, quyển 43
 8. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Triệu Vũ Linh Vương
 9. ^ “Trung Hoa nhân, Triệu Vũ Linh Vương”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 6 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 10. ^ a b c Chiến Quốc sử, chương 7
 11. ^ Thông giám, quyển 133
 12. ^ Bắc sử quyển 213
 13. ^ “Trương Tự Văn, sđd, tr.175”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 14. ^ Trung Hoa nhân, Ngụy Hiến Văn Đế Thác Bạt Hoằng
 15. ^ a b c d e f g h i Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, chương 7
 16. ^ Ngụy thư quyển 613
 17. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 103
 18. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Ngụy Hiến Văn Đế
 19. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Bắc Ngụy Hiến Văn Đế
 20. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 30 mục Hiến Văn Đế
 21. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 37
 22. ^ a b c d e f “Cảnh dương cương, Hà Bắc đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 23. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hiến Văn Đế
 24. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Ngụy Hiến Văn Đế
 25. ^ Bắc Tề chí, Vũ Thành Đế
 26. ^ Trung Hoa nhân, Tề Vũ Thành Đế Cao Trạm
 27. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Tề Vũ Thành Đế
 28. ^ Bắc Tề thư, quyển 7
 29. ^ a b c Bắc sử, quyển 8
 30. ^ Thông giám, quyển 169
 31. ^ a b c Đời tư các vị hoàng đế, Hậu Chủ Bắc Tề Cao Vĩ
 32. ^ a b c “Trương Tự Văn, sđd, tr.179”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 33. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Tề Vũ Thành Đế
 34. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tề Vũ Thành Đế
 35. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 51
 36. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Vũ Thành Đế
 37. ^ a b Thông giám, quyển 173
 38. ^ Chu thư, quyển 7
 39. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 105
 40. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Chu Tuyên Đế
 41. ^ Bắc sử, quyển 10
 42. ^ “Trương Tự Văn, sđd, tr.180”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 43. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Chu Tuyên Đế
 44. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Bắc Chu Tuyên Đế
 45. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Bắc Chu Tuyên Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 46. ^ Trung Hoa nhân, Chu Tuyên Đế Vũ Văn Uân
 47. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tuyên Đế
 48. ^ Thanh sử cảo, quyển 15
 49. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 261”. Bản gốc lưu trữ ngày 25 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 50. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Thanh Cao Tông
 51. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Thanh Cao Tông
 52. ^ Thanh thực lục, Hoàng đế 169 - Cao Tông quyển 1500
 53. ^ “Trương Tự Văn, sđd, tr.348”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 54. ^ Thương Thánh, sđd, mục Thanh Cao Tông
 55. ^ Các đời đế vương Trung Hoa, Thanh Cao Tông
 56. ^ “Trung Hoa nhân, Thanh Cao Tông Hoằng Lịch”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 2 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 57. ^ “Cảnh dương cương, Thanh triều đế vương giản giới 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 58. ^ Lê Giảng, sđd, tr.331-332
 59. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường, quyển 5
 60. ^ Phương Triều Huy, sđd, quyển 2 mục Tấn Cảnh Công
 61. ^ Sử ký, Tấn thế gia
 62. ^ Xuân Thu sử, chương 11
 63. ^ Tả truyện, Thành Công thập niên
 64. ^ Tấn quốc sử cương yếu, Chương 6 phần 4
 65. ^ Quốc ngữ, quyển 12 Tấn ngữ 6
 66. ^ Thập lục quốc Xuân Thu, quyển 10
 67. ^ Tấn thư, quyển 122
 68. ^ Thông giám, quyển 111
 69. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 13
 70. ^ Trung Hoa nhân, Hậu Lương Thái Tổ Lã Quang
 71. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Hậu Lương Ý Vũ Đế
 72. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hậu Lương Thái Tổ Lã Quang
 73. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hậu Lương Ý Vũ Đế
 74. ^ Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, chương 4
 75. ^ Ngụy thư, quyển 95
 76. ^ “Trương Tự Văn, sđd. trang 162”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 77. ^ “Cảnh dương cương, Thập lục quốc đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 78. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hậu Lương Thái Tổ
 79. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - Ngũ Hồ thập lục quốc
 80. ^ Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 2 mục 1
 81. ^ Đại Lý quốc sử, Bỉnh Nghĩa Đế
 82. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Tố Long
 83. ^ a b c d e f g h i j k “Cảnh dương cương, 23 vị vua Đại Lý”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2014.
 84. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Bỉnh Nghĩa Đế
 85. ^ Đại Lý quốc sử, Thánh Đức Đế
 86. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Tố Chân
 87. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Thánh Đức Đế
 88. ^ Đại Lý quốc sử, Trung Tông Văn An Đế
 89. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Chính Thuần
 90. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Văn An Đế
 91. ^ Đại Lý quốc sử, Hiến Tông Tuyên Nhân Đế
 92. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Chính Nghiêm
 93. ^ “Đồng Tước lịch sử cương, Tuyên Nhân Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 19 tháng 8 năm 2014.
 94. ^ Đại Lý quốc sử, Cảnh Tông Chính Khang Đế
 95. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Chính Hưng
 96. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Chính Khang Đế
 97. ^ Đại Lý quốc sử, Tuyên Tông Công Cực Đế
 98. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Trí Hưng
 99. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Công Cực Đế
 100. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hanh Thiên Đế
 101. ^ Đại Lý quốc sử, Anh Tông Hanh Thiên Đế
 102. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Trí Liêm
 103. ^ Đại Lý quốc sử, Thần Tông
 104. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Trí Tường
 105. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Lý Thần Tông
 106. ^ Thục Vương bản kỷ, đoạn viết về Thục Vọng Đế Đỗ Vũ
 107. ^ Trần Phương Hồ, sđd, trang 358
 108. ^ Hoa Dương quốc chí, quyển 3 phần 2
 109. ^ Truyện Kiều tập chú, sđd, trang 393
 110. ^ Thái Bình hoàn vũ ký, quyển 76
 111. ^ Nguyễn Tử Quang, sđd, trang 367
 112. ^ “Đại Kỷ Nguyên, Cổ Thục Bàng huyện thành "tam tinh đôi". Bản gốc lưu trữ ngày 14 tháng 1 năm 2007. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 113. ^ Tiêu Bình, sđd, Chương 4 phần 8
 114. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 84”. Bản gốc lưu trữ ngày 9 tháng 11 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2014.
 115. ^ a b Trung Quốc lịch sử giảng đường 2 Chiến Quốc
 116. ^ Yên quốc sử cảo, sđd, phần Thiện nhượng sự kiện
 117. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Yên vương Khoái
 118. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 34”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 22 tháng 8 năm 2014.
 119. ^ Yên quốc giản sử, Chương 2 phần 3
 120. ^ Sử ký, quyển 34
 121. ^ Chiến Quốc sách, quyển 29
 122. ^ a b Bắc Tề thư, quyển 8
 123. ^ Bắc Tề chí, Hậu Chủ
 124. ^ Trung Hoa nhân, Tề Hậu Chủ Cao Vĩ
 125. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hậu Chủ
 126. ^ Thông giám, quyển 172
 127. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Tề Hậu Chủ
 128. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tề Hậu Chủ
 129. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Bắc Tề Hậu Chủ”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 130. ^ a b Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc triều, mục 53
 131. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Tề Hậu Chủ
 132. ^ a b “Trung Hoa nhân, Đường Cao Tổ Lý Uyên”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 133. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 144”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 134. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 128
 135. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1207
 136. ^ Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 51
 137. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 28
 138. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 20 phần 4
 139. ^ a b c d e f Tùy Đường Ngũ Đại sử, chương 2
 140. ^ “Trung Quốc thông sử, chương 38”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 141. ^ Huyền Cơ, sđd, mục Đường Thái Tông Lý Thế Dân
 142. ^ a b c d e f g Tuỳ Đường sử, phần nhà Đường
 143. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 427
 144. ^ a b Cựu Đường thư, quyển 1
 145. ^ a b Thương Thánh, sđd, mục Đường Cao Tổ
 146. ^ a b Đồng Tước lịch sử cương, Đường Cao Tổ
 147. ^ a b Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Cao Tổ
 148. ^ a b Tân Đường thư, quyển 1
 149. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 200”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 150. ^ Thông giám, quyển 191
 151. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 108
 152. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Cao Tổ
 153. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Đường Cao Tổ”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 154. ^ a b “Cảnh dương cương, Đường đại đế vương giản giới 1”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 155. ^ Lê Giảng, sđd, trang 153
 156. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 3 mục 6
 157. ^ a b c d e f g Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - nhà Đường
 158. ^ Nam Chiếu dã sử, Tế Nô La
 159. ^ a b Thông giám, quyển 210
 160. ^ a b “Trương Tự Văn, sđd, trang 207”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 161. ^ Cựu Đường thư, quyển 7
 162. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 153”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 1 năm 2006. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 163. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1209
 164. ^ a b c Trung Quốc nhân sử cương, Chương 21 phần 1
 165. ^ Trung Hoa nhân, Đường Duệ Tông Lý Đán
 166. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Duệ Tông
 167. ^ Huyền Cơ, sđd, mục Đường Huyền Tông Lý Long Cơ
 168. ^ a b c Thái bình ngự lãm, quyển 110
 169. ^ a b Tân Đường thư, quyển 5
 170. ^ a b “Cảnh dương cương, Đường đại đế vương giản giới 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 171. ^ a b Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 6
 172. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đường Duệ Tông
 173. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Duệ Tông
 174. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 43
 175. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Đường Duệ Tông
 176. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 200”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 177. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 59
 178. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Tống Khâm Tông”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 179. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 440
 180. ^ Tống sử, quyển 22
 181. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 267”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 182. ^ “Trung Hoa nhân, Tống Huy Tông Triệu Cát”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 183. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tống Huy Tông
 184. ^ “Trung Hoa nhân, Tống Khâm Tông Triệu Hoàn”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 1 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 185. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 25 phần 4
 186. ^ a b c d e f g Tống sử nghiên cứu, Tống đại hoàng đế
 187. ^ Mỹ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 115-117
 188. ^ “Trung Quốc thông sử, chương 43”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 189. ^ Tục thông giám, quyển 95
 190. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tống Huy Tông
 191. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tống Huy Tông
 192. ^ “Cảnh dương cương, Bắc Tống đế vương giản giới 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 193. ^ Lê Giảng, sđd, trang 236-239
 194. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tống Huy Tông
 195. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 4 - Bắc Tống
 196. ^ Tống sử (hiện đại) - chương 10
 197. ^ Trung Hoa nhân, Tống Hiếu Tông Triệu Thận
 198. ^ a b c “Trung Quốc thông sử, chương 44”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 199. ^ Tục thông giám, quyển 151
 200. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 212”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 201. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 272”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 202. ^ Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 162
 203. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tống Hiếu Tông
 204. ^ a b c Lê Thành Lân, sđd, trang 441
 205. ^ a b c “Cảnh dương cương, Nam Tống đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 206. ^ a b c d e Trung Quốc lịch sử giảng đường 4 - Nam Tống
 207. ^ Tống sử, quyển 35
 208. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tống Hiếu Tông
 209. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tống Hiếu Tông
 210. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tống Hiếu Tông
 211. ^ a b Tống sử (hiện đại) - chương 12
 212. ^ Trung Hoa nhân, Kim Ai Tông Hoàn Nhan Thủ Tự
 213. ^ Kim sử, quyển 18
 214. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, trang 387
 215. ^ Đại Kim quốc chí, quyển 26
 216. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Kim Ai Tông
 217. ^ Tục thông giám, quyển 167
 218. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 296”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 219. ^ Thương Thánh, sđd, mục Kim Ai Tông
 220. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Kim Ai Tông
 221. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Kim Mạt Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 222. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 26 phần 4
 223. ^ “Cảnh dương cương, Kim triều đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 224. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 4 - nhà Kim
 225. ^ Liêu Kim Tây Hạ sử, Thượng biên chương 6
 226. ^ Liêu Tây Hạ Kim Nguyên sử, chương 3
 227. ^ Nguyên sử, quyển 32
 228. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 445
 229. ^ Tục thông giám, quyển 205
 230. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Nguyên Văn Tông
 231. ^ “Mông Cổ tộc thông sử, phần 38 thuộc Chương 5”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2014.
 232. ^ Tân Nguyên sử, quyển 21
 233. ^ Nguyên triều sử, chương 6
 234. ^ Nguyên sử, quyển 31
 235. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Nguyên Văn Tông
 236. ^ Nguyên sử (hiện đại) - chương 11
 237. ^ a b c Liêu Tây Hạ Kim Nguyên sử, chương 4
 238. ^ a b c Trung Quốc lịch sử giảng đường 4 - nhà Nguyên
 239. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 312”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2014.
 240. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nguyên Văn Tông
 241. ^ Các đời đế vương Trung Hoa, Nguyên Văn Tông
 242. ^ Trung Hoa nhân, Nguyên Văn Tông Đồ Thiếp Mục Nhĩ
 243. ^ “Cảnh dương cương, Nguyên triều đế vương giản giới 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 21 tháng 8 năm 2014.
 244. ^ Trung Quốc đích lịch sử 8, chương 6 mục 2
 245. ^ Hán thư, quyển 99 thượng
 246. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1201
 247. ^ Trung Quốc sử cương yếu, chương 4 tiết 2 phần 6
 248. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Hán Nhũ Tử
 249. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tần Hán sử, chương 2
 250. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 408
 251. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tân Đế vương Mãng
 252. ^ Tần Hán sử, chương 12
 253. ^ Trung Quốc đích lịch sử 3, chương 7 mục 5
 254. ^ Đế vương thế kỷ, quyển 7
 255. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 73”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 256. ^ Thông giám, quyển 36
 257. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 14 phần 1
 258. ^ Lưỡng Hán kỷ, quyển 30
 259. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 89
 260. ^ “Trung Hoa nhân, Vương Mãng soán Hán - Tân triều”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 6 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 261. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Vương Mãng
 262. ^ “Trung Quốc thông sử, chương 30”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 263. ^ Kể chuyện Tần Hán, sđd, trang 274
 264. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 108”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 265. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 22
 266. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hán Nhụ Tử
 267. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hán Nhụ Tử
 268. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Hán Nhụ Tử”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 269. ^ Trung Hoa nhân, Hán Nhũ Tử Lưu Anh
 270. ^ “Cảnh dương cương, Tây Hán đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 271. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Nhũ Tử
 272. ^ Trung Quốc lịch sử giảng 2 - Tây Hán
 273. ^ Tam quốc chí, quyển 2
 274. ^ Đế vương thế kỷ, quyển 8
 275. ^ Thông giám, quyển 69
 276. ^ Thương Thánh, sđd, mục Ngụy Văn Đế
 277. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 413
 278. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 100”. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 11 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 279. ^ a b Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1204
 280. ^ Kể chuyện Tần Hán, sđd, trang 407
 281. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 28
 282. ^ Kể chuyện Tam Quốc, sđd, trang 354
 283. ^ Trung Quốc sử cương yếu, chương 5 tiết 1 phần 1
 284. ^ “Trung Hoa nhân, Ngụy Văn Đế Tào Phi”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 4 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 285. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 16 phần 2
 286. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Ngụy Văn Đế
 287. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Ngụy Văn Đế
 288. ^ Cát Kiếm Hùng, sđd, Tập 1 trang 602
 289. ^ Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, chương 1
 290. ^ Lưỡng Hán kỷ, quyển 60
 291. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường, quyển 3 phần 9
 292. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tần Hán sử, chương 4
 293. ^ Trung Quốc đích lịch sử 4, chương 1 mục 1
 294. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 114”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 295. ^ Hậu Hán thư, quyển 9
 296. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 9293
 297. ^ Thang Cầu, sđd, phần Hán Tấn xuân thu - Hán Hiến Đế
 298. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hán Hiến Đế
 299. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hán Hiến Đế
 300. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 1 mục Văn Đế
 301. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Hán Hiến Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 302. ^ Trung Hoa nhân, Hán Hiến Đế Lưu Hiệp
 303. ^ “Cảnh dương cương, Đông Hán đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 304. ^ Lê Giảng, sđd, trang 104
 305. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hán Hiến Đế
 306. ^ a b “Trung Quốc thông sử, chương 32”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 307. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Hán Hiến Đế
 308. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 2 - Đông Hán
 309. ^ Tam quốc chí, quyển 4
 310. ^ Thông giám, quyển 79
 311. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 29
 312. ^ “Trung Hoa nhân, Tấn Vũ Đế Tư Mã Viêm”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 3 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 313. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 16 phần 4
 314. ^ Lê Giảng, sđd, trang 106
 315. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tấn Vũ Đế
 316. ^ a b Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, chương 3
 317. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 414
 318. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 2 mục Vũ Đế
 319. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 48
 320. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tấn Vũ Đế
 321. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Tấn Vũ Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 322. ^ Kể chuyện Tam Quốc, sđd, trang 431
 323. ^ Trung Quốc sử cương yếu, chương 5 tiết 1 phần 5
 324. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tấn Vũ Đế
 325. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 phần 17
 326. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 124”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 327. ^ Đế vương thế kỷ, quyển 9
 328. ^ Tấn thư, quyển 3
 329. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 9496
 330. ^ Thang Cầu, sđd, các mục viết về Tấn Vũ Đế
 331. ^ Thương Thánh, sđd, mục Ngụy Nguyên Đế
 332. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Ngụy Nguyên Đế
 333. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 1 mục Nguyên Đế
 334. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Ngụy Nguyên Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 335. ^ Trung Hoa nhân, Ngụy Nguyên Đế Tào Hoán
 336. ^ “Cảnh dương cương, Tam Quốc đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 337. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Ngụy Nguyên Đế
 338. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Ngụy Nguyên Đế
 339. ^ Trung Quốc đích lịch sử 4, chương 6 mục 2
 340. ^ a b Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 1 mục 2
 341. ^ Tấn thư, quyển 459
 342. ^ Thông giám, quyển 84
 343. ^ “Tinh đảo hoàn cầu võng, vị hoàng đế thiểu năng trí tuệ”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 344. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 113”. Bản gốc lưu trữ ngày 6 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 345. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 6
 346. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 17 phần 1
 347. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 phần 18
 348. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 137”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 349. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 97
 350. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 30
 351. ^ Thang Cầu, sđd, các mục viết về Tấn Huệ Đế
 352. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tấn Huệ Đế
 353. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tấn Huệ Đế
 354. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 2 mục Huệ Đế
 355. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 4 và 5
 356. ^ “Trung Hoa nhân, Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 357. ^ Đời tư các vị hoàng đế, Tấn Huệ Đế Tư Mã Trung
 358. ^ “Cảnh dương cương, Tây Tấn đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 359. ^ Lê Giảng, sđd, trang 107
 360. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tấn Huệ Đế
 361. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tấn Huệ Đế
 362. ^ a b Ngụy thư, quyển 97
 363. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 11
 364. ^ Trung Hoa nhân, Tấn An Đế Tư Mã Đức Tông
 365. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 127”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 366. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 26
 367. ^ Tấn thư, quyển 1099
 368. ^ Thông giám, quyển 113
 369. ^ a b Thái bình ngự lãm, quyển 100
 370. ^ “Trương Tự Văn, sđd. trang 143-144”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 371. ^ Thang Cầu, sđd, các mục viết về Tấn An Đế
 372. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tấn An Đế
 373. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tấn An Đế
 374. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 2 mục An Đế
 375. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 25
 376. ^ a b “Cảnh dương cương, Đông Tấn đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 377. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tấn An Đế
 378. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tấn An Đế
 379. ^ a b Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, chương 5
 380. ^ a b Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - phần Đông Tấn
 381. ^ a b Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 4 mục 1
 382. ^ Tấn thư, quyển 10
 383. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tống Vũ Đế
 384. ^ Tống thư, quyển 1
 385. ^ Nam sử, quyển 1
 386. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 128”. Bản gốc lưu trữ ngày 7 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 387. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1205
 388. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tống Vũ Đế
 389. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Tống Vũ Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 390. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 12
 391. ^ “Trung Hoa nhân, Tống Vũ Đế Lưu Dụ”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 392. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 18 phần 2
 393. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tống Vũ Đế
 394. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 418
 395. ^ Thông giám, quyển 119
 396. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 144”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 397. ^ Thang Cầu, sđd, các mục viết về Tấn Cung Đế
 398. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tấn Cung Đế
 399. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tấn Cung Đế
 400. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 2 mục Cung Đế
 401. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Tấn Cung Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 402. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 30
 403. ^ Trung Hoa nhân, Tấn Cung Đế Tư Mã Đức Văn
 404. ^ Lê Giảng, sđd, trang 109
 405. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tấn Cung Đế
 406. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tấn Cung Đế
 407. ^ Ngụy thư quyển 98
 408. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tề Cao Đế
 409. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tề Cao Đế
 410. ^ Nam sử quyển 3-4
 411. ^ Thông giám, quyển 135
 412. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nam Tề Cao Đế
 413. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Tề Cao Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 414. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 36
 415. ^ “Trung Hoa nhân, Tề Cao Đế Tiêu Đạo Thành”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 416. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 18 phần 5
 417. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 420
 418. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 170”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 419. ^ Tống thư quyển 10
 420. ^ Nam Tề thư, quyển 1
 421. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tống Thuận Đế
 422. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tống Thuận Đế
 423. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Tống Thuận Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 424. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 15
 425. ^ Trung Hoa nhân, Tống Thuận Đế Lưu Chuẩn
 426. ^ a b c d “Cảnh dương cương, Hoa Nam đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 427. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tống Thuận Đế
 428. ^ a b c d e f “Trung Quốc thông sử, chương 36”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 429. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tống Thuận Đế
 430. ^ a b c d Ngụy Tấn Nam Bắc triều sử, chương 6
 431. ^ a b c d Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - Nam triều
 432. ^ a b Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 4 mục 3
 433. ^ Nam Tề thư, quyển 8
 434. ^ Nam sử, quyển 5
 435. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nam Lương Vũ Đế
 436. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Lương Vũ Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 437. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 39
 438. ^ “Trung Hoa nhân, Lương Vũ Đế Tiêu Diễn”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 439. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 19 phần 1
 440. ^ Đời tư các vị hoàng đế, Nam Lương Cao Tổ Tiêu Diễn
 441. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Lương Vũ Đế
 442. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Lương Vũ Đế
 443. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 422
 444. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 171”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 445. ^ Lương thư, quyển 1
 446. ^ Thông giám, quyển 145
 447. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nam Tề Hòa Đế
 448. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Nam Tề Hòa Đế
 449. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Tề Hòa Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 450. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 17
 451. ^ Trung Hoa nhân, Tề Hòa Đế Tiêu Bảo Dung
 452. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tề Hòa Đế
 453. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tề Hòa Đế
 454. ^ Thông giám, quyển 155
 455. ^ Tam thập quốc xuân thu, quyển 30 mục Hậu Phế Đế
 456. ^ Ngụy thư, quyển 11
 457. ^ a b Bắc sử, quyển 5
 458. ^ a b Thái bình ngự lãm, quyển 104
 459. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Ngụy Hậu Phế Đế
 460. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Bắc Ngụy Hậu Phế Đế
 461. ^ Trung Hoa nhân, Ngụy An Định Vương Nguyên Lãng
 462. ^ Đồng Tước lịch sử cương, An Định Vương
 463. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Ngụy Hậu Phế Đế
 464. ^ Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 8 mục 1
 465. ^ Ngụy thư, quyển 12
 466. ^ Bắc Tề chí, Văn Tuyên Đế
 467. ^ Bắc Tề thư, quyển 4
 468. ^ Bắc sử, quyển 57
 469. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Tề Văn Tuyên Đế
 470. ^ “Trung Hoa nhân, Tề Văn Tuyên Đế Cao Dương”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 471. ^ a b c Trung Quốc nhân sử cương, Chương 19 phần 5
 472. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Văn Tuyên Đế
 473. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Tề Văn Tuyên Đế
 474. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 177”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 475. ^ Đời tư các vị hoàng đế, Bắc Tề Văn Tuyên Đế Cao Dương
 476. ^ Thông giám, quyển 163
 477. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế
 478. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế
 479. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 480. ^ a b Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 44
 481. ^ Trung Hoa nhân, Ngụy Hiếu Tĩnh Đế Nguyên Thiện Kiến
 482. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hiếu Tĩnh Đế
 483. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đông Ngụy Hiếu Tĩnh Đế
 484. ^ Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 8, mục 2
 485. ^ a b Lê Thành Lân, sđd, trang 424
 486. ^ Lương thư, quyển 56
 487. ^ Nam sử, quyển 80
 488. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Dự Chương Vương
 489. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 47
 490. ^ a b Trung Quốc nhân sử cương, Chương 19 phần 4
 491. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 172”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 492. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 136”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 493. ^ Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 5 mục 1
 494. ^ Thông giám, quyển 164
 495. ^ Thương Thánh, sđd, mục Lương Dự Chương Vương
 496. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Lương Dự Chương Vương
 497. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 19
 498. ^ Trung Hoa nhân, Lương Dự Chương Vương Tiêu Đống
 499. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Lương Dự Chương Vương
 500. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Chu Tiếy Mẫn Đế
 501. ^ Chu thư, quyển 311
 502. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 90
 503. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Chu Hiếu Mẫn Đế
 504. ^ Trung Hoa nhân, Chu Hiếu Mẫn Đế Vũ Văn Giác
 505. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hiếu Mẫn Đế
 506. ^ Thông giám, quyển 166
 507. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 104105
 508. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 178”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 509. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tây Ngụy Cung Đế
 510. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tây Ngụy Cung Đế
 511. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, mục Tây Ngụy Cung Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 512. ^ Trung Hoa nhân, Ngụy Cung Đế Thác Bạt Khuếch
 513. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tây Ngụy Cung Đế
 514. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tây Ngụy Cung Đế
 515. ^ Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 8 mục 3
 516. ^ Lương thư, quyển 6
 517. ^ Nam sử, quyển 89
 518. ^ Thông giám, quyển 167
 519. ^ Trần thư, quyển 1
 520. ^ Thương Thánh, sđd, mục Trần Vũ Đế
 521. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Trần Vũ Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 522. ^ “Trung Hoa nhân, Trần Vũ Đế Trần Bá Tiên”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 1 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 523. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Trần Vũ Đế
 524. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Trần Vũ Đế
 525. ^ Kể chuyện Lưỡng Tấn Nam Bắc Triều, mục 50
 526. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 173”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 527. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nam Lương Kính Đế
 528. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Lương Kính Đế
 529. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Lương Kính Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 4 tháng 5 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 530. ^ Kiến Khang thực lục, quyển 20
 531. ^ Trung Hoa nhân, Lương Kính Đế Tiêu Phương Trí
 532. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Lương Kính Đế
 533. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Lương Kính Đế
 534. ^ Trung Quốc đích lịch sử 5, chương 5 mục 2
 535. ^ Bắc Tề chí, Ấu Chủ
 536. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Tề Ấu Chủ
 537. ^ Trung Hoa nhân, Tề Ấu Chủ Cao Hằng
 538. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Tề Ấu Chủ
 539. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Bắc Tề Ấu Chủ
 540. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Ấu Chủ
 541. ^ Tùy thư, quyển 1
 542. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 37
 543. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 2
 544. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tùy Văn Đế
 545. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tùy Văn Đế
 546. ^ Chu thư, quyển 8
 547. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 106
 548. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1206
 549. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tùy Văn Đế
 550. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Tùy Văn Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 551. ^ “Trung Hoa nhân, Tùy Văn Đế Dương Kiên”. Bản gốc lưu trữ ngày 23 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 552. ^ a b c “Cảnh dương cương, Tùy triều đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 553. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 181”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 554. ^ Bắc sử, quyển 1011
 555. ^ Thông giám, quyển 175
 556. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 105106
 557. ^ Thương Thánh, sđd, mục Bắc Chu Tĩnh Đế
 558. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Bắc Chu Tĩnh Đế
 559. ^ Vong quốc đế vương liệt truyện, phụ Bắc Chu Tĩnh Đế
 560. ^ Trung Hoa nhân, Chu Tĩnh Đế Vũ Văn Xiển
 561. ^ Lê Giảng, sđd, trang 133
 562. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tĩnh Đế
 563. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Bắc Chu Tĩnh Đế
 564. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 2 mục 3
 565. ^ Tùy thư, quyển 5
 566. ^ Bắc sử, quyển 12
 567. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 192”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 568. ^ Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 29
 569. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 25
 570. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 426
 571. ^ Thông giám, quyển 185
 572. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 107108
 573. ^ a b Thương Thánh, sđd, mục Tùy Cung Đế
 574. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tùy Cung Đế
 575. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Tùy Cung Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 576. ^ Trung Hoa nhân, Tùy Cung Đế
 577. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tùy Cung Đế
 578. ^ a b Tùy Đường Ngũ Đại sử, chương 1
 579. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tùy Cung Đế
 580. ^ a b Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 3 mục 2
 581. ^ a b Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - nhà Tùy
 582. ^ a b Tùy Đường sử, phần nhà Tùy
 583. ^ Tùy thư, quyển 85
 584. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 455
 585. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 107
 586. ^ Thông giám, quyển 187
 587. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 20
 588. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 193”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 589. ^ Bắc sử, quyển 79
 590. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tùy Hoàng Thái Đế
 591. ^ Trung Hoa nhân, Tùy Hoàng Thái Đế
 592. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Việt Vương
 593. ^ Tân Đường thư, quyển 85
 594. ^ Cựu Đường thư, quyển 54
 595. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 428
 596. ^ Cựu Đường thư, quyển 6
 597. ^ Tân Đường thư, quyển 4
 598. ^ “Trung Quốc thông sử, chương 39”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 599. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 205”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 600. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 152”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 601. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đường Trung Tông
 602. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Trung Tông
 603. ^ Thông giám, quyển 207
 604. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1208
 605. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 38
 606. ^ Kể chuyện DNLS Trung Quốc, nữ hoàng đế Võ Tắc Thiên
 607. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 194
 608. ^ Thương Thánh, sđd, mục Chu Thánh Thần Đế
 609. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Chu Thánh Thần Đế
 610. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Vũ Chu Tắc Thiên”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 611. ^ “Trung Hoa nhân, Võ Tắc Thiên”. Bản gốc lưu trữ ngày 26 tháng 5 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 612. ^ Lê Giảng, sđd, trang 188-192
 613. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Chu Thánh Thần Hoàng Đế
 614. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Chu Thánh Thần Đế
 615. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 5 mục 3
 616. ^ Huyền Cơ, sđd, mục Chu Vũ Hậu Võ Tắc Thiên
 617. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 199
 618. ^ Trung Hoa nhân, Đường Thương Đế Lý Trọng Mậu
 619. ^ Đồng Tước lịch sử võng, Đường Thương Đế
 620. ^ Cựu Đường thư, quyển 786
 621. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đường Thương Đế
 622. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Thương Đế
 623. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 42
 624. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Thương Đế
 625. ^ Thái bình ngự lãm, quyển 113
 626. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 67
 627. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 430
 628. ^ Cựu Đường thư, quyển 14
 629. ^ Tân Đường thư, quyển 7
 630. ^ “Cảnh dương cương, Đường đại đế vương giản giới 3”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 631. ^ a b “Trung Quốc thông sử, chương 40”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 632. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Thuận Tông
 633. ^ Thông giám, quyển 236
 634. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 211”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 635. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đường Thuận Tông
 636. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Thuận Tông
 637. ^ “Trung Hoa nhân, Đường Thuận Tông Lý Tụng”. Bản gốc lưu trữ ngày 31 tháng 8 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 638. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Đường Thuận Tông
 639. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 8
 640. ^ Cựu Đường thư, quyển 20 thượng
 641. ^ Trung Hoa nhân, Đường Chiêu Tông Lý Hoa
 642. ^ Tân Đường thư, quyển 1082
 643. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 85
 644. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 22 phần 2
 645. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Đường Chiêu Tông
 646. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Chiêu Tông
 647. ^ Thông giám, quyển 262
 648. ^ a b Thái bình ngự lãm, quyển 116
 649. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 219”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 650. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đường Chiêu Tông
 651. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Chiêu Tông
 652. ^ a b “Cảnh dương cương, Đường đại đế vương giản giới 5”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 653. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 9
 654. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 432
 655. ^ Cựu Ngũ Đại sử, quyển 1
 656. ^ Tân Ngũ Đại sử, quyển 1
 657. ^ Bộ thông sử Thế giới vạn năm, sđd, trang 1210
 658. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 48
 659. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hậu Lương Thái Tổ Chu Ôn
 660. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hậu Lương Thái Tổ
 661. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 91
 662. ^ “Trung Hoa nhân, Hậu Lương Thái Tổ Chu Ôn”. Bản gốc lưu trữ ngày 22 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 663. ^ a b c Trung Quốc nhân sử cương, Chương 23 phần 2
 664. ^ “Cảnh dương cương, Hậu Lương đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 665. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Lương Thái Tổ
 666. ^ a b c d Tùy Đường Ngũ Đại sử, chương 8
 667. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Lương Thái Tổ
 668. ^ Cựu Đường thư, quyển 20 hạ
 669. ^ Tân Đường thư, quyển 10
 670. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Hậu Lương Thái Tổ”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 671. ^ Thông giám, quyển 266
 672. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 220-221”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 673. ^ Thương Thánh, sđd, mục Đường Ai Đế
 674. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Đường Ai Đế
 675. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Đường Ai Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 676. ^ Trung Hoa nhân, Đường Ai Đế Lý Chúc
 677. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Đường Ai Đế
 678. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Đường Ai Đế
 679. ^ Kiếm Kiều Trung Quốc Tùy Đường sử, chương 10
 680. ^ Cựu Ngũ Đại sử, quyển 134
 681. ^ Tân Ngũ Đại sử, quyển 6162
 682. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 233”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 683. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nam Đường Liệt Tổ
 684. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Nam Đường Liệt Tổ
 685. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Nam Đường Liệt Tổ”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 686. ^ Ngũ quốc cố sự, Ngụy Ngô Dương Thị mục Phổ
 687. ^ Thông giám, quyển 281
 688. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Nam Ngô Duệ Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 3 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 689. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nam Ngô Duệ Đế
 690. ^ Thập quốc Xuân Thu, quyển 3
 691. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Nam Ngô Duệ Đế
 692. ^ “Đồng Tước lịch sử cương, Duệ Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 693. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Ngô Duệ Đế
 694. ^ Tống sử, quyển 478
 695. ^ Giang Nam dã sử, quyển 1
 696. ^ Ngũ quốc cố sự, Ngụy Đường Lý Thị mục Tiên Chủ Thăng
 697. ^ Thập quốc xuân thu, quyển 15
 698. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 96 và 97
 699. ^ Trung Hoa nhân, Đường Liệt Tổ Lý Thăng
 700. ^ “Cảnh dương cương, Nam Đường đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 701. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Liệt Tổ
 702. ^ a b c “Trung Quốc thông sử, chương 41”. Bản gốc lưu trữ ngày 27 tháng 8 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 703. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Nam Đường Liệt Tổ
 704. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - Thập quốc
 705. ^ Tân Ngũ Đại sử, quyển 12
 706. ^ Cựu Ngũ Đại sử, quyển 120
 707. ^ Tục thông giám trường biên, quyển 1
 708. ^ Tống sử (hiện đại) - chương 1
 709. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 437
 710. ^ Tục thông giám, quyển 1
 711. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 181”. Bản gốc lưu trữ ngày 2 tháng 7 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 712. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 259”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 713. ^ Đế vương trị quốc sách, sđd, trang 257
 714. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tống Thái Tổ
 715. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tống Thái Tổ
 716. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Tống Thái Tổ”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 717. ^ “Trung Hoa nhân, Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận”. Bản gốc lưu trữ ngày 1 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 718. ^ “Cảnh dương cương, Bắc Tống đế vương giản giới 1”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 719. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tống Thái Tổ
 720. ^ 100 sự kiện Trung Quốc, sự kiện 50
 721. ^ Huyền Cơ, sđd, mục Tống Thái Tổ Triệu Khuông Dận
 722. ^ a b “Cảnh dương cương, Hậu Chu đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 723. ^ a b Trung Quốc lịch sử giảng đường 3 - Ngũ Đại
 724. ^ Tống sử, quyển 1
 725. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hậu Chu Cung Đế
 726. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hậu Chu Cung Đế
 727. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Hậu Chu Cung Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 728. ^ Lê Giảng, sđd, trang 207-208
 729. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Chu Cung Đế
 730. ^ Đại Lý quốc sử, Hưng Tông Hiếu Đức Đế
 731. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Tư Liêm
 732. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hiếu Đức Đế
 733. ^ Đại Lý quốc sử, Thượng Minh Đế
 734. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Thượng Minh Đế
 735. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Thọ Huy
 736. ^ Đại Lý quốc sử, Bảo Định Đế
 737. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Bảo Định Đế
 738. ^ Nam Chiếu dã sử, sđd, Chính Minh và Cao Thăng Thái
 739. ^ a b c “Trung Hoa nhân, Tống Cao Tông Triệu Cấu”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 2 năm 2014. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 740. ^ Tống sử, quyển 25
 741. ^ Tục thông giám, quyển 103
 742. ^ a b c Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tống Cao Tông
 743. ^ a b c Thương Thánh, sđd, mục Tống Cao Tông
 744. ^ a b c Các đời đế vương Trung Quốc, Tống Cao Tông
 745. ^ a b c “Khai quốc đế vương liệt truyện, Tống Cao Tông”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 746. ^ “Trương Tự Văn, sđd. trang 270”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 747. ^ a b Đồng Tước lịch sử cương, Tống Cao Tông
 748. ^ a b c Tống sử (hiện đại) - chương 11
 749. ^ Tống sử, quyển 32
 750. ^ Tục thông giám, quyển 137
 751. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 211”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 752. ^ Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 158 và 161
 753. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 271”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 754. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 25 phần 7
 755. ^ Trung Hoa nhân, Tống Quang Tông Triệu Đôn
 756. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 442
 757. ^ Tục thông giám, quyển 153
 758. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 273”. Bản gốc lưu trữ ngày 16 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 759. ^ Mĩ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 175-176
 760. ^ Tống sử, quyển 36
 761. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tống Quang Tông
 762. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tống Quang Tông
 763. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tống Quang Tông
 764. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tống Quang Tông
 765. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tây Liêu Mạt Chủ
 766. ^ Ngụy Lương Thao, sđd, trang 111-113
 767. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tây Liêu Mạt Đế
 768. ^ Liêu sử, quyển 30
 769. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tây Liêu Mạt Đế
 770. ^ “Cảnh dương cương, Tây Liêu đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 771. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Liêu Mạt Chủ
 772. ^ Liêu Tây Hạ Kim Nguyên sử, chương 1
 773. ^ Nguyên sử, quyển 120
 774. ^ “Mông Cổ tộc thông sử, phần 7 thuộc Chương 1”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 775. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 254”. Bản gốc lưu trữ ngày 17 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 776. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Khuất Xuất Luật
 777. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 4 - Tây Liêu
 778. ^ Liêu Kim Tây Hạ sử, Thượng biên chương 3
 779. ^ Trung Hoa nhân, Hạ Thần Tông Lý Tuân Hiệt
 780. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Tây Hạ Thần Tông
 781. ^ Tống sử, quyển 486
 782. ^ Tục thông giám, quyển 162
 783. ^ Tây Hạ thư sự, quyển 42
 784. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 285”. Bản gốc lưu trữ ngày 21 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 785. ^ Thương Thánh, sđd, mục Tây Hạ Thần Tông
 786. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Tây Hạ Thần Tông
 787. ^ “Cảnh dương cương, Tây Hạ đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 18 tháng 3 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 788. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Hạ Thần Tông
 789. ^ Trung Quốc lịch sử giảng đường 4 - Tây Hạ
 790. ^ Liêu Tây Hạ Kim Nguyên sử, chương 2
 791. ^ Liêu Kim Tây Hạ sử, Hạ biên chương 11
 792. ^ Tây Hạ thông sử, Chương 7 tiết 4
 793. ^ “Vong quốc đế vương liệt truyện, Hậu Hán Ẩn Đế”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 794. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hậu Hán Ẩn Đế
 795. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hậu Hán Ẩn Đế
 796. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Hán Ẩn Đế
 797. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Tương Âm Công
 798. ^ Cựu Ngũ Đại sử, quyển 103
 799. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 230”. Bản gốc lưu trữ ngày 12 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 800. ^ “Thượng hạ ngũ thiên niên, phần 180”. Bản gốc lưu trữ ngày 13 tháng 5 năm 2012. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 801. ^ Trung Hoa nhân, Chu Thái Tổ Quách Uy
 802. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Chu Thái Tổ
 803. ^ Thông giám, quyển 289
 804. ^ Kể chuyện Tùy Đường, sđd, mục 94 và 95
 805. ^ “Cảnh dương cương, Hậu Hán đế vương giản giới”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 806. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 436
 807. ^ Tân Ngũ Đại sử, quyển 11
 808. ^ Thương Thánh, sđd, mục Hậu Chu Thái Tổ
 809. ^ Các đời đế vương Trung Quốc, Hậu Chu Thái Tổ
 810. ^ “Khai quốc đế vương liệt truyện, Hậu Chu Thái Tổ”. Bản gốc lưu trữ ngày 11 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 811. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Chu Thái Tổ
 812. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 269”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 813. ^ Tục thông giám, quyển 98
 814. ^ Trung Quốc nhân sử cương, Chương 25 phần 5
 815. ^ Tống sử, quyển 24475
 816. ^ Mỹ nhân kế - cạm bẫy mê người, sđd, trang 125-127
 817. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Trương Bang Xương
 818. ^ Nguyên sử, quyển 115
 819. ^ “Mông Cổ tộc thông sử, phần 11 thuộc Chương 2”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 820. ^ a b Nguyên triều sử, chương 3
 821. ^ a b Nguyên sử (hiện đại) - chương 5
 822. ^ Mông Cổ bí sử, quyển 12
 823. ^ Tân Nguyên sử, quyển 110
 824. ^ Tục thông giám, quyển 164
 825. ^ “Cảnh dương cương, Nguyên triều đế vương giản giới 1”. Bản gốc lưu trữ ngày 15 tháng 12 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 826. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Nguyên Duệ Tông
 827. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Nguyên Thái Tông
 828. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 460
 829. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 303”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 830. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nguyên Thái Tông
 831. ^ Các đời đế vương Trung Hoa, Nguyên Thái Tông
 832. ^ Trung Hoa nhân, Đà Lôi giám quốc
 833. ^ “Mông Cổ tộc thông sử, phần 17 thuộc Chương 3”. Bản gốc lưu trữ ngày 24 tháng 9 năm 2015. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 834. ^ Tục thông giám, quyển 171
 835. ^ Tân Nguyên sử, quyển 104
 836. ^ “Trương Tự Văn, sđd, trang 311”. Bản gốc lưu trữ ngày 19 tháng 10 năm 2013. Truy cập ngày 18 tháng 8 năm 2014.
 837. ^ Đồng Tước lịch sử cương, Nãi Mã Chân Hậu
 838. ^ Đặng Huy Phúc, sđd, mục Nguyên Định Tông
 839. ^ Lê Thành Lân, sđd, trang 461
 840. ^ Trung Hoa nhân, Nãi Mã Chân giám quốc
 841. ^ Nguyên sử, quyển 114
 842. ^ Thương Thánh, sđd, mục Nguyên Định Tông
 843. ^ Các đời đế vương Trung Hoa, Nguyên Định Tông
 844. ^ Các bà hoàng phi Trung Quốc, mục Nãi Mã Chân Hậu