Tiết Cư Chính (chữ Hán: 薛居正; bính âm: Xuē Jū Zhèng; 912 – ngày 12 tháng 7, 981), tự là Tử Bình (子平), người Tuấn Nghi, Khai Phong (nay thuộc Khai Phong, tỉnh Hà Nam), là nhà sử học thời Bắc Tống, đỗ Tiến sĩ vào năm Thanh Thái nhà Hậu Đường. Cha ông, Tiết Nhân KhiêmTân khách Thái Tử của nhà Hậu Chu. Thời Hậu Chu làm quan tới Hình bộ thị lang. Trong thời nhà Tống, ông được bổ nhiệm làm Lại bộ thị lang, Binh bộ thị langHộ bộ thị lang. Năm Khai Bảo thứ sáu (973) được nâng lên làm Môn hạ thị lang, Tham tri chính sự [1], Tiết Cư Chính, Lư Đa Tốn, Hỗ Mông phụng mệnh triều đình tham gia vào việc trông coi, tu sửa và biên soạn bộ chính sử "Ngũ Đại sử". Ngoài ra Ngũ Đại sử còn có tên gọi khác là "Lương Đường Tấn Hán Chu thư". Người đời sau đổi lại thành "Cựu Ngũ Đại sử" để phân biệt với bộ "Tân Ngũ Đại sử" của Âu Dương Tu

Tiết Cư Chính
薛居正
Tên chữTử Bình
Thụy hiệuVăn Huệ
Thông tin cá nhân
Sinh
Ngày sinh
912
Nơi sinh
Khai Phong
Quê quán
huyện Khai Phong
Mất
Thụy hiệu
Văn Huệ
Ngày mất
981
Giới tínhnam
Gia quyến
Thân phụ
Tiết Nhân Khiêm
Hậu duệ
Tiết Duy Cát
Nghề nghiệpnhà sử học
Quốc tịchnhà Tống
Tác phẩmCựu Ngũ Đại sử
Nhị thập tứ sử
STT Tên sách Tác giả Số quyển
1 Sử ký Tư Mã Thiên 130
2 Hán thư Ban Cố 100
3 Hậu Hán thư Phạm Diệp 120
4 Tam quốc chí Trần Thọ 65
5 Tấn thư Phòng Huyền Linh
(chủ biên)
130
6 Tống thư Thẩm Ước 100
7 Nam Tề thư Tiêu Tử Hiển 59
8 Lương thư Diêu Tư Liêm 56
9 Trần thư Diêu Tư Liêm 36
10 Ngụy thư Ngụy Thâu 114
11 Bắc Tề thư Lý Bách Dược 50
12 Chu thư Lệnh Hồ Đức Phân
(chủ biên)
50
13 Tùy thư Ngụy Trưng
(chủ biên)
85
14 Nam sử Lý Diên Thọ 80
15 Bắc sử Lý Diên Thọ 100
16 Cựu Đường thư Lưu Hú
(chủ biên)
200
17 Tân Đường thư Âu Dương Tu,
Tống Kỳ
225
18 Cựu Ngũ Đại sử Tiết Cư Chính
(chủ biên)
150
19 Tân Ngũ Đại sử Âu Dương Tu
(chủ biên)
74
20 Tống sử Thoát Thoát
(chủ biên)
496
21 Liêu sử Thoát Thoát
(chủ biên)
116
22 Kim sử Thoát Thoát
(chủ biên)
135
23 Nguyên sử Tống Liêm
(chủ biên)
210
24 Minh sử Trương Đình Ngọc
(chủ biên)
332
- Tân Nguyên sử Kha Thiệu Mân
(chủ biên)
257
- Thanh sử cảo Triệu Nhĩ Tốn
(chủ biên)
529

Ông từng đảm nhiệm chức Đồng Bình chương sự. Năm đầu Thái Bình Hưng Quốc (976), ông được nâng lên làm Tư không. Sau trúng độc chết ở Đan Sa, vua Tống Thái Tông ban chức Thái úy, Trung thư lệnh, đặt tên thụy là Văn Huệ. Con nụôi là Tiết Duy Cát thu thập các tác phẩm của cha mình khi ông còn sống làm thành sách, gọi là "Văn Huệ Tập" [2] hiện đã thất lạc. Năm Hàm Bình thứ hai (999) triều đình ra chiếu dựng đình miếu thờ cúng ông.

Chú thích sửa

  1. ^ 《Trường biên》 quyển 5 chú dẫn 《Thái Tổ tân lục • Đậu Nghi truyện》 chép: "Thái Tổ lũ đối đại thần xưng nghi hữu chấp thủ , dục dụng vi tương , Triệu Phổ kị nghi cương trực , cự dẫn Tiết Cư Chính tham tri chính sự (太祖屡对大臣称仪有执守,欲用为相,赵普忌仪刚直,遽引薛居正参知政事)。"
  2. ^ Thông Chí•Nghệ Văn Lược》 Bát thử tác 《Tiết Cư Chính tập》 quyển 30