Danh sách quốc gia theo chỉ số phát triển con người

bài viết danh sách Wikimedia

Đây là danh sách các nước trên thế giới theo chỉ số phát triển con người (HDI) bản cập nhật sn con người của Chương trình Phát triển Liên Hiệp Quốc (UNDP) công bố ngày 24 tháng 7 năm 2014 dựa trên cơ sở dữ liệu năm 2013. Danh sách này bao gồm 197 quốc gia trên tổng số 192 thành viên Liên Hiệp Quốc, và hai vùng lãnh thổ Hồng KôngPalestine. 15 thành viên khác không ở trong báo cáo này vì thiếu số liệu. Chỉ số phát triển con người của các vùng và nhóm quốc gia cũng được đưa ra để so sánh.

Bản đồ phân loại về chỉ số phát triển con người trên thế giới năm 2019.
  Rất cao
  Thấp
  Cao
  Không có dữ liệu
  Trung bình
Bản đồ số liệu về chỉ số phát triển con người trên thế giới (dựa trên dữ liệu năm 2018, công bố vào ngày 30 tháng 12 năm 2019).[1]
  0,900 trở lên
  0,850–0,899
  0,800–0,849
  0,750–0.799
  0,700–0,749
  0,650–0,699
  0,600–0,649
  0,550–0,599
  0,500–0,549
  0,450–0,499
  0,400–0,449
  0,350–0,399
  0,300–0,349
  Không có dữ liệu

Chỉ số phát triển con người (HDI) là chỉ số tổng hợp của tuổi thọ trung bình, tỷ lệ biết chữ, giáo dục và các tiêu chuẩn cuộc sống các quốc gia trên thế giới. Nó là chỉ số tiêu chuẩn của chất lượng cuộc sống, đặc biệt là phúc lợi trẻ em. HDI còn được sử dụng để đánh giá một quốc gia là nước phát triển, nước đang phát triểnnước kém phát triển. Đây cũng là chỉ số xác định sự ảnh hưởng của các chính sách kinh tế đến chất lượng cuộc sống. HDI được phát triển năm 1990 bởi nhà kinh tế người Pakistan Manbub ul-Haq và nhà kinh tế Ấn Độ Amartya Sen.[2]

Các quốc gia được xếp vào bốn nhóm chính là nhóm có chỉ số HDI: rất cao, cao, trung bình và thấp.

Danh sách các quốc giaSửa đổi

  •  : Tăng
  •  : Giữ nguyên
  •  : Giảm

Danh sách các quốc gia theo chỉ số HDI được công bố vào năm 2019

Các nước có chỉ số rất caoSửa đổi

Các nước có chỉ số caoSửa đổi

Các nước có chỉ số trung bìnhSửa đổi

Các nước có chỉ số thấpSửa đổi

Phân hạng theo từng châu lụcSửa đổi

Châu PhiSửa đổi

Châu ÁSửa đổi

Châu ÂuSửa đổi

Bắc Mỹ và CaribeSửa đổi

Châu Đại DươngSửa đổi

Hạng Quốc gia HDI
Dữ liệu năm 2019
Rất cao
1   Úc 0.939
2   New Zealand 0.917
3   Palau 0.814
Cao
4   Fiji 0.724
5   Tonga 0.717
6   Samoa 0.707
Trung bình
7   Quần đảo Marshall 0.698
8   Kiribati 0.623
9   Micronesia 0.614
10   Vanuatu 0.597
11   Quần đảo Solomon 0.557
Tháp
12   Papua New Guinea 0.543

Nam MỹSửa đổi

Hạng Quốc gia HDI
Dữ liệu năm 2019
Rất cao
1   Chile 0.847
2   Argentina 0.830
3   Uruguay 0.808
Cao
4   Brasil 0.761
4   Colombia 0.761
6   Peru 0.759
7   Ecuador 0.758
8   Venezuela 0.726
9   Paraguay 0.724
9   Suriname 0.724
11   Bolivia 0.703
Trung bình
12   Guyana 0.670

Chú thíchSửa đổi


Liên kết ngoàiSửa đổi