Tiếp quản Thủ đô Hà Nội

(đổi hướng từ Giải phóng Thủ đô)

Sự kiện Tiếp quản Thủ đô Hà Nội, với tên gọi chính thức là Giải phóng Thủ đô[1], là sự kiện xảy ra đúng 8h ngày 10 tháng 10 năm 1954, các đơn vị Quân đội Nhân dân Việt Nam tiến vào từ các cửa ô, tiếp quản Thủ đô Hà Nội sau 9 năm kháng chiến chống Pháp.[2]

Bối cảnhSửa đổi

Sau Cách mạng tháng tám, Việt Nam tuyên bố độc lập, tổ chức Tổng tuyển cử toàn quốc năm 1946,[3][4] người Pháp đã cố gắng tái thiết lập chế độ thuộc địa. Việt Nam Dân chủ Cộng hòa phát động một cuộc chiến tranh du kích lâu dài và đẫm máu nhằm chống lại thực dân Pháp – đó chính là Chiến tranh Đông Dương. Cuối cùng, Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, dưới sự lãnh đạo của Hồ Chí MinhVõ Nguyên Giáp, người đã đánh bại quân Pháp trong Chiến dịch Điện Biên Phủ. Ngày 1 tháng 8 năm 1954, Hiệp định Geneva kết thúc chiến tranh chính thức có hiệu lực. Quân đội Việt Nam Dân chủ Cộng hòa chiến thắng, tiến vào Hà Nội, còn người Pháp thất trận, thì chuẩn bị rút quân.[5]

Theo Hiệp định Genève, 1954, Việt Nam tạm thời bị chia cắt thành 2 khu tập kết quân sự, không phải 2 quốc gia riêng biệt để chờ Tổng tuyển cử năm 1956. Quân đội Nhân dân Việt Nam sẽ tập kết ở bắc vỹ tuyến 17, Quân đội Pháp và Quân đội Quốc gia Việt Nam tập trung ở nam vỹ tuyến 17. Tập kết dân sự và chính trị theo hình thức tự nguyện.[6]

Pháp và Việt Nam đàm phán về các phương án tiếp quản Thủ đô tại Phủ Lỗ từ ngày 15 tháng 9 năm 1954 thì đến ngày 20 tháng 9 năm 1954.[7]

Ý nghĩaSửa đổi

Theo truyền thông Việt Nam, Giải phóng Thủ đô mang một ý nghĩa cực kì to lớn, mở ra một thời kỳ mới hết sức vẻ vang trong lịch sử ngàn năm văn hiến của Thăng Long - Đông Đô - Hà Nội ở thời đại Hồ Chí Minh.[8][9] Giải phóng Thủ đô là một thành tựu to lớn trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.[10] Thủ đô Hà Nội hoàn toàn thoát khỏi ách thống trị của lực lượng đế quốc nước ngoài. Nhân dân lao động của Thủ đô được làm chủ vận mệnh của mình, phấn khởi bắt tay vào xây dựng xã hội mới, xã hội xã hội chủ nghĩa.[11]

Các bài hát liên quanSửa đổi

  1. Hà Nội niềm tin và hy vọng
  2. Hà Nội những bản tình ca
  3. Hà Nội linh thiêng và hào hoa
  4. Hướng về Hà Nội
  5. Sẽ về thủ đô
  6. Tiếng nói Hà Nội
  7. Tiến về Hà Nội
  8. Người Hà Nội

Tham khảoSửa đổi