Họ Ếch giun (danh pháp khoa học: Ichthyophiidae) là một họ thuộc Bộ Không chân (Apoda hay Gymnophinona). Chúng sống ở Đông Nam Á. Chúng có đuôi và có xúc tu ngắn, ăn giun và các động vật không xương sống.

Họ Ếch giun
Loài thuộc Ichthyophis từ Tây Ghats
Phân loại khoa học
Vực (domain)Eukaryota
Giới (regnum)Animalia
Phân giới (subregnum)Eumetazoa
Nhánh Bilateria
Liên ngành (superphylum)Deuterostomia
Ngành (phylum)Chordata
Nhánh Craniata
Phân ngành (subphylum)Vertebrata
Phân thứ ngành (infraphylum)Gnathostomata
Liên lớp (superclass)Tetrapoda
Lớp (class)Amphibia
Bộ (ordo)Gymnophiona
Họ (familia)Ichthyophiidae
Taylor, 1968
Các chi

 Caudacaecilia

 Ichthyophis
Lỗ huyệt là một đặc tính phân loại học quan trọng để nhận dạng Ichthyophis

Phân loài sửa

Tham khảo sửa

  • Nussbaum, Ronald A. and Mark Wilkinson (1989). "On the Classification and Phylogeny of Caecilians." Herpetological Monographs, (3), 1-42
  • San Mauro, Diego (2004). David J. Gower, Oommen V. Oommen, Mark Wilkinson and Rafael Zardoya. “Phylogeny of caecilian amphibians (Gymnophiona) based on complete mitochondrial genomes and nuclear RAG1”. Molecular Phylogenetics and Evolution. 33: 413–427.
  • San Mauro, Diego (2005). Miguel Vences, Marina Alcobendas, Rafael Zardoya and Axel Meyer. “Initial diversification of living amphibians predated the breakup of Pangaea”. American Naturalist. 165: 590–599. Bản gốc lưu trữ ngày 5 tháng 12 năm 2012. Truy cập ngày 12 tháng 3 năm 2008.
  • Frost, Darrel R. 2004. Amphibian Species of the World: an Online Reference. Version 3.0 (ngày 22 tháng 8 năm 2004). Electronic Database accessible at http://research.amnh.org/herpetology/amphibia/index.php. American Museum of Natural History, New York, USA
  • AmphibiaWeb: Information on amphibian biology and conservation. [web application]. 2004. Berkeley, California: AmphibiaWeb. Available: http://amphibiaweb.org/. Truy cập 26 tháng 8 năm 2004