Khang Sinh (tiếng Trung: 康生; 1898 - 16 tháng 12 năm 1975), Người Hán, là một Chính khách của Đảng Cộng sản Trung Quốc, từng giữ chức vụ Phó Chủ tịch Đảng, Phó Ủy viên trưởng Ủy ban Thường vụ Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn quốc Trung Quốc. Khang Sinh được coi là "Beria Trung Quốc" do đã hãm hại nhiều cán bộ trong Đảng Cộng sản Trung Quốc cả trong thời kì trước và sau Cách mạng Văn hóa, gây nhiều tổn thất cho nhân dân và Đảng Cộng sản. Khang Sinh đã là người đứng đầu cơ quan an ninh và gián điệp Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa và sau này đã bị truy tố cùng với Tứ nhân bang do ông là người đã thực hiện những ngược đãi các đồng chí của mình trong thời kỳ Cách mạng văn hóa. Năm 1980, ông bị trục xuất khỏi Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Khang Sinh
Chức vụ
Nhiệm kỳ30 tháng 8 năm 1973 – 16 tháng 12 năm 1975
2 năm, 108 ngày
ủy ban cách mạng văn hóa trung ương
Nhiệm kỳ1970 – 1975
Nhiệm kỳ11 tháng 8 năm 1966 – 16 tháng 12 năm 1975
9 năm, 127 ngày
Nhiệm kỳ4 tháng 1 năm 1965 – 16 tháng 12 năm 1975
10 năm, 346 ngày
Nhiệm kỳ9 tháng 10 năm 1959 – 16 tháng 12 năm 1975
16 năm, 68 ngày
Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc khóa VII, VIII, IX, X
Nhiệm kỳ19 tháng 6 năm 1945 – 16 tháng 12 năm 1975
30 năm, 180 ngày
Thông tin chung
Sinhk. 1898
Chư Thành, Sơn Đồng, Thanh Quốc
Mất16 tháng 12 năm 1975 (77 tuổi)
Bắc Kinh, Trung Quốc
Đảng chính trịĐảng Cộng sản Trung Quốc

Ông từng là Chủ tịch Chính phủ Nhân dân tỉnh Sơn Đông (tương ứng chức vụ Tỉnh trưởng Chính phủ Nhân dân).

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa