Máy bay vận tải quân sự

Máy bay vận tải quân sự thực hiện các chức năng tương tự như máy bay chở hàng dân sự. Tuy nhiên, chúng có thể được giao nhiệm vụ để thực hiện nhiều vai trò như tiếp nhiên liệu trên không và cầu hàng không chiến thuật, chiến lược ở mọi cấp độ chiến dịch.

Danh sách máy bay vận tải, chở dầu, cầu hàng không và tiện ích chung sửa

 
Il-76 Candid
 
C-141 Starlifter
 
Airbus A400M
 
The Kawasaki C-1

Hoạt động với vai trò máy bay vận tải, cầu hàng không quân sự sửa

Hoạt động với vai trò tiếp nhiên liệu trên không sửa

 
Airbus A310 MRTT thuộc Không quân Đức

Máy bay vận tải và tiện ích chung đã ngừng hoạt động sửa

Máy bay hàng hóa thử nghiệm sửa

Xem thêm sửa

Tham khảo sửa