Ngô Xuân Lộc (sinh năm 1940) là một chính khách Việt Nam. Ông từng là Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VI (dự khuyết), VII, VIII, Bộ trưởng Bộ Xây dựng, Phó Thủ tướng Chính phủ Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Ngô Xuân Lộc
Chức vụ
Nhiệm kỳ26 tháng 9 năm 1997 – 11 tháng 12 năm 1999
2 năm, 76 ngày
Thủ tướngPhan Văn Khải
Vị trí Việt Nam
Bộ trưởng Bộ Xây dựng
Nhiệm kỳ18 tháng 10 năm 1989 – 29 tháng 9 năm 1997
7 năm, 346 ngày
Tiền nhiệmPhan Ngọc Tường
Kế nhiệmNguyễn Mạnh Kiểm
Vị trí Việt Nam
Nhiệm kỳ – 18 tháng 10 năm 1989
Thông tin chung
Danh hiệuHuy hiệu 50 năm tuổi Đảng[1]
Sinh10 tháng 6, 1940 (83 tuổi)
Nam Trực, Nam Định, Bắc Kỳ, Liên bang Đông Dương
Đảng chính trịĐảng Cộng sản Việt Nam

Thân thế - Sự nghiệp sửa

Ông sinh ngày 10 tháng 6 năm 1940, quê quán tại xã Nam Hồng, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định,Việt Nam.[2]

Ông là đảng viên của đảng Lao Động Việt Nam từ tháng 7/1963, chính thức từ tháng 7/1964.

Sự nghiệp chính trị của ông bắt đầu đạt đỉnh cao từ năm 1986, khi ông được bầu làm Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khoá VI, khi đang giữ chức vụ Tổng Giám đốc công trình xây dựng Thủy điện Hòa Bình. Ngày 18 tháng 10 năm 1989, ông được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Bộ Xây dựng thay người tiền nhiệm Phan Ngọc Tường chuyển sang giữ chức Bộ trưởng chuyên trách công tác tổ chức và cán bộ của Hội đồng Bộ trưởng.[3][4][5]

Ông đắc cử Ủy viên chính thức Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VII, VIII, tiếp tục được bổ nhiệm làm Bộ trưởng Xây dựng và Đô thị trong Chính phủ khóa IX[6][7]. Ngày 29 tháng 9 năm 1997, ông được phê chuẩn bổ nhiệm làm Phó thủ tướng đặc trách Xây dựng[8].

Kỷ luật sửa

Ngày 11 tháng 12 năm 1999, ông bị Quốc hội phê chuẩn đề nghị miễn nhiệm chức vụ Phó thủ tướng vì thiếu trách nhiệm về quản lý Nhà nước trong vụ "sốt giá xi măng năm 1995" và vụ "Thủy cung Thăng Long".[9][10] Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam khóa VIII thi hành kỷ luật hình thức Cảnh cáo đối với ông do đã có những vi phạm khuyết điểm trách nhiệm quản lý sử dụng tài sản của Nhà nước gây thất thoát lãng phí và thôi chức Ủy viên Trung ương Đảng khóa VIII (1996-2001).

Chú thích sửa

  1. ^ Đồng chí Ngô Xuân Lộc nhận Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng Phan Hoàng Cổng Thông tin điện tử Chính phủ 2:05 PM, 19/09/2013
  2. ^ Đồng chí Ngô Xuân Lộc[liên kết hỏng]
  3. ^ Báo cáo của Hội đồng Nhà nước tại kỳ họp thức 6, Quốc hội khóa VIII[liên kết hỏng]
  4. ^ “Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá VIII (1987-1992)”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2014. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2013.
  5. ^ Nghị quyết Không số ngày 28 tháng 12 năm 1989 của Quốc hội Việt Nam phê chuẩn quyết định của Hội đồng Nhà nước về nhân sự của Hội đồng Bộ trưởng
  6. ^ Bản trình bàu của Thủ tướng Chính phủ về dự kiến cơ cấu tổ chức và thành viên Chính phủ[liên kết hỏng]
  7. ^ “Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá IX (1992-1997)”. Bản gốc lưu trữ ngày 30 tháng 9 năm 2013. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2013.
  8. ^ Nghị quyết 03/NQ-1997-QH10 Nông Đức Mạnh ngày 29 tháng 9 năm 1997
  9. ^ “Chính phủ nhiệm kỳ Quốc hội khoá X (1997-2002)”. Bản gốc lưu trữ ngày 10 tháng 4 năm 2015. Truy cập ngày 22 tháng 2 năm 2013.
  10. ^ Quyết định 27/1999/NQ/QHX

Liên kết ngoài sửa