Nghị chính đại thần (chữ Hán: 議政大臣; tiếng Mãn: ᡥᡝᠪᡝᡳ
ᠠᠮᠪᠠᠨ
, Möllendorff: hebei amban), là một chức hàm của quan lại nhà Thanh, nằm trong nhóm Nghị chính Vương đại thần có từ thời Hậu Kim, gọi là [Nghị chính xứ].

Khái quátSửa đổi

Cơ quan này tương tự Quân cơ xứ và nhóm Quân cơ đại thần từ thời Ung Chính. Tập họp nhóm các Nghị chính đại thần đều là người Mãn, từ Thân vương đến quan viên cao cấp, thảo luận và quyết định các chính sự quan trọng mà một mình Hoàng đế không thể làm chủ. Sau khi Ung Chính Đế lập nên Quân cơ xứ, quyền lực và vai trò của Nghị chính đại thần ngày một giảm, gần như chỉ còn là chức hàm trên danh nghĩa.

Thời Càn Long, năm thứ 57 (1792), Nghị chính đại thần và Nghị chính xứ chính thức bị tiêu trừ, vai trò cố vấn và thảo luận chính sự chuyển qua cho nhóm Quân cơ đại thần.

Tham khảoSửa đổi