Ngũ giai Lệ tần Nguyễn Thị Thúy Trúc (chữ Hán: 五階麗嬪 阮氏翠竹), không rõ sinh mất, còn có tên húy là Điện[1], là một cung tần của vua Minh Mạng nhà Nguyễn trong lịch sử Việt Nam.

Ngũ giai Lệ tần
五階麗嬪
Thông tin chung
Phu quânNguyễn Thánh Tổ
Minh Mạng
Hậu duệSơn Tĩnh Quận công Miên Lương
Nghĩa Điền Công chúa Trinh Nhàn
Tuy An Quận công Miên Kháp
Hoài Đức Quận vương Miên Lâm
Xuân Lai Công chúa Nhu Nghi
Vĩnh Lộc Quận công Miên Chí
An Xuyên vương Miên Bàng
Yên Thành vương Miên Lịch
Tên húy
Nguyễn Thị Thúy Trúc
Nguyễn Thị Điện
Thụy hiệu
Thục Tắc Lệ tần
(淑則麗嬪)
Thân phụNguyễn Gia Quý

Tiểu sửSửa đổi

Lệ tần Thúy Trúc nguyên quán ở Bình Sơn, Quảng Ngãi, phụ thân là ông Nguyễn Gia Quý, giữ chức Phó Vệ úy. Năm sinh năm mất và thời gian vào hầu vua của bà đều không được sử sách ghi lại. Khi mất bà được ban thụy là Thục Tắc (淑則)[1].

Có truyền thuyết kể lại rằng, bà Lệ tần vốn xuất thân bình dân, nhân vào một năm vua Minh Mạng đi tuần du, dân chúng thấy ngự giá đi qua đều dạt ra xa để tránh đường, duy chỉ một người con gái cầm liềm cắt cỏ vẫn dửng dưng không chịu tránh đường. Nhà vua lấy làm lạ cho thị vệ bắt cô gái đến hỏi. Cô gái bèn than rằng[2]:

Chàng đi võng giá nghênh ngang
Thiếp cầm bán nguyệt giữ an cõi bờ.

Nhà vua nhìn kỹ thấy cô gái rất đẹp, ăn nói có duyên lại, có vẻ bướng bỉnh dễ thương nên động lòng cho nạp cung và xếp vào bậc tần[2].

Hậu duệSửa đổi

Bà Lệ tần sinh cho vua Minh Mạng tổng cộng 6 hoàng tử và 2 hoàng nữ, tất cả đều sống qua tuổi trưởng thành:

Sách tham khảoSửa đổi

Xem thêmSửa đổi

Chú thíchSửa đổi