Phường 8 (định hướng)

trang định hướng Wikimedia
(đổi hướng từ Phường 8)

Phường 8 là tên gọi một số đơn vị hành chính cấp xã của Việt Nam: