Sĩ quan (Quân đội nhân dân Việt Nam)

Sĩ quan Quân đội nhân dân Việt Nam là cán bộ của Đảng Cộng sản Việt NamNhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, hoạt động trong lĩnh vực quân sự. Sĩ quan là lực lượng nòng cốt để xây dựng Quân đội nhân dân Việt Nam.

Vị trí, chức năngSửa đổi

Sĩ quan đảm nhiệm các chức vụ: Lãnh đạo, chỉ huy, quản lý hoặc trực tiếp thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt như: lái máy bay, lái tàu ngầm chiến đấu, điện báo... đảm bảo cho Quân đội nhân dân Việt Nam sẵn sàng chiến đấu, hoàn thành mọi nhiệm vụ được giao.

Ngành sĩ quan chỉ huySửa đổi

Sĩ quan bao gồm một số nhóm ngành sau đây:

  1. Sĩ quan Chỉ huy, Tham mưu.
  2. Sĩ quan Chính trị.
  3. Sĩ quan Hậu cần.
  4. Sĩ quan Kỹ thuật.

Quân nhân chuyên nghiệpSửa đổi

Quân nhân chuyên nghiệp là những quân nhân tình nguyện phục vụ lâu dài trong quân đội theo ngành nghề được đào tạo trước hoặc trong thời gian phục vụ có thời hạn nếu có nguyện vọng sẽ được xét chuyển thành chuyên nghiệp. Quân hàm như sĩ quan chỉ huy nhưng dọc cầu vai có 1 vạch màu hồng nhạt, cấp bậc từ Thiếu úy đến Thượng tá.

Cấp bậc sĩ quanSửa đổi

Các bậc sĩ quan và QNCN của QĐND Việt Nam gồm: Sĩ quan 12 bậc:

Quân nhân chuyên nghiệp 7 bậc

Tham khảoSửa đổi

Liên kết ngoàiSửa đổi