Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (Việt Nam)


Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ) được thành lập năm 1962, là cơ quan tiêu chuẩn quốc gia của Việt Nam thuộc Chính phủ, trực thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ (MOST), có trách nhiệm tham mưu cho Chính phủ[1], Thực hiện chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng, đánh giá sự phù hợp, giải thưởng chất lượng quốc gia, mã số mã vạch, hợp tác và hội nhập, thanh tra và kiểm tra.

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ)
Loại hình
Chính phủ
Thành lập4/4/1962
Trụ sở chínhHà Nội, Việt Nam
Số lượng trụ sở
63 văn phòng tại 63 tỉnh thành Việt Nam
Khu vực hoạt độngViệt Nam
Sản phẩmTiêu chuẩn
Websitetcvn.gov.vn

Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đại diện cho Việt Nam gia nhập thành viên nhiều tổ chức quốc tế như: Tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế [2](ISO), Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á,[3]Tổ chức Thương mại Thế giới, châu Á - Thái Bình Dương, Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO).

Lịch sửSửa đổi

 • Ngày 4/4/1962[4], Viện Đo lường và Tiêu chuẩn, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về đo lường và tiêu chuẩn hoá của nước ta, đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước (nay là Bộ Khoa học Công nghệ).
 • Ngày 31/12/1970, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn được tách thành hai Viện: Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn đều trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
 • Ngày 6/4/1971, Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước.
 • Năm 1972, Viện Quốc gia Định chuẩn thuộc chính quyền Sài gòn đã được thành lập.
 • Ngày 6/4/1976[5], Hội đồng Chính phủ đã quyết định đổi tên Viện Quốc gia Định chuẩn thành Viện Định chuẩn trực thuộc Uỷ ban Khoa học và Kỹ thuật Nhà nước. Cũng thời gian này, Hội đồng Chính phủ đã quyết định chuyển đổi Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn thành Cục Đo lường Trung ương và Cục Tiêu chuẩn.
 • Ngày 13/9/1979, do yêu cầu phải phối hợp đồng bộ ba mặt công tác tiêu chuẩn hoá, đo lường và quản lý chất lượng. Hội đồng Chính phủ đã ra Quyết định số 325/CP về hợp nhất Cục Tiêu chuẩn, Cục Đo lường Trung ương, Cục Kiểm tra chất lượng sản phẩm và hàng hoá và Viện Định chuẩn thành Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nhà nước.
 • Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trực thuộc Bộ Khoa học, Công nghệ và Môi trường (nay là Bộ Khoa học Công nghệ) được thành lập ngày 8/2/1984 theo Nghị định 22/HĐBT[6] của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ) trên cơ sở Cục Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng Nhà nước.

Nhiệm vụ và quyền hạnSửa đổi

Một số nhiệm vụ và quyền hạn[7] chính của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng Việt Nam (STAMEQ):

 • Chuẩn bị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án và văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Tổ chức, lập và thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; phát triển các tiêu chuẩn quốc tế;
 • Xây dựng, duy trì và sử dụng các tiêu chuẩn đo lường quốc gia; quản lý đo lường hợp pháp;
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ trì kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường trong nước do Bộ khoa học và công nghệ chịu trách nhiệm;
 • Quản lý các hoạt động đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả công nhận) và các cơ quan đánh giá sự phù hợp hoạt động tại Việt Nam;
 • Chuẩn bị và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt các chính sách, chiến lược, quy hoạch, chương trình, dự án, văn bản quy phạm pháp luật về tiêu chuẩn, đo lường, chất lượng sản phẩm, hàng hóa;
 • Tổ chức, lập và thẩm định dự thảo tiêu chuẩn quốc gia; phát triển các tiêu chuẩn quốc tế;
 • Xây dựng, duy trì và sử dụng các tiêu chuẩn đo lường quốc gia; quản lý đo lường hợp pháp;
 • Phối hợp với các cơ quan chức năng chủ trì kiểm tra chất lượng sản phẩm, hàng hóa sản xuất trong nước, nhập khẩu, lưu thông trên thị trường trong nước do Bộ Khoa học Công nghệ chịu trách nhiệm;
 • Quản lý các hoạt động đánh giá sự phù hợp (bao gồm cả công nhận) và các cơ quan đánh giá sự phù hợp hoạt động tại Việt Nam;

Lãnh đạo hiện naySửa đổi

Ban Lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng[8] bao gồm:

 1. Ông Trần Văn Vinh - Tổng cục trưởng.
 2. Ông Nguyễn Hoàng Linh - Phó tổng cục trưởng.
 3. Ông Hà Minh Hiệp - Phó tổng cục trưởng.

Cơ cấu tổ chứcSửa đổi

Cơ cấu Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ)[9] gồm:

 • Vụ tiêu chuẩn
 • Vụ đo đường
 • Vụ đánh giá hợp chuẩn hợp quy
 • Vụ kế hoạch tài chính
 • Vụ hợp tác quốc tế
 • Vụ tổ chức cán bộ
 • Vụ pháp chế - thanh tra
 • Văn phòng
 • cục quản lý chất lượng sản phẩm, hàng hóa
 • Viện tiêu chuẩn chất lượng Việt Nam
 • Viện đo lường Việt Nam
 • Viện năng suất Việt Nam
 • Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 1
 • Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 2
 • Trung tâm kỹ thuật tiêu chuẩn đo lường chất lượng 3
 • Trung tâm chứng nhận phù hợp
 • Trung tâm đào tạo nghiệp vụ Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Trung tâm thông tin - Truyền thông Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng
 • Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 1
 • Trung tâm hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ 2
 • Trung tâm đào tạo và chuyển giao công nghệ Việt Đức
 • Văn phòng thông báo và hỏi đáp cuộc gia về tiêu chuẩn đo lường chất lượng (văn phòng TBT Việt Nam)
 • Trung tâm mã số mã vạch Quốc gia

Hệ thống chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượngSửa đổi

Tại 63 tỉnh, thành phố trong cả nước đã hình thành các Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng thuộc Sở Khoa học và Công nghệ là cơ quan quản lý nhà nước về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường tại địa phương. Ngoài ra, còn có các Bộ, ngành thực hiện trách nhiệm quản lý nhà nước đối với các sản phẩm, hàng hoá được phân công trong Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa, Luật Đo lường Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật đã hình thành một hệ thống các cơ quan quản lý nhà nước về Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường từ Trung ương đến địa phương. Danh sách hệ thống chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng [10] ở 63 tỉnh thành. Trụ sở chính địa chỉ: Số 8, Hoàng Quốc Việt, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Hoạt độngSửa đổi

 • Năm 1977, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đại diện cho Việt Nam gia nhập thành viên[11] của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO) đã có những đóng góp to lớn cho tổ chức này. Cụ thể, Việt Nam đã tham gia Hội đồng tổ chức tiêu chuẩn hóa (ISO) trong 2 nhiệm kỳ: 1997 - 1998 và 2001 - 2002, được bầu vào Hội đồng tiêu chuẩn hóa (ISO) nhiệm kỳ 2004 - 2005; hiện tham gia với tư cách thành viên thành viên chính thức hay còn gọi là thành viên đầy đủ (P) trong 5 ban kỹ thuật (ISO/TCs) và tiểu ban kỹ thuật (ISO/SCs), tham gia với tư cách thành viên thành viên quan sát (ký hiệu là O) trong hơn 50 ban kỹ thuật (ISO/TCs) và tiểu ban kỹ thuật (ISO/SCs). Cho đến nay, có khoảng 1.380 tiêu chuẩn ISO được chấp nhận thành Tiêu chuẩn quốc gia Việt Nam (TCVN).
 • Năm 1995, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đại diện cho Việt Nam[3] gia nhập Hiệp hội các Quốc gia Đông Nam Á (ASEAN)
 • Năm 2006, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đại diện cho Việt Nam[3] gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO)
 • Năm 1998, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đại diện cho Việt Nam[3] gia nhập diễn đàn hợp tác kinh tế khu vực châu Á - Thái Bình Dương (APEC)
 • Năm 1996, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng (STAMEQ) đại diện cho Việt Nam[3] gia nhập Diễn đàn Hợp tác Á - Âu (ASEM)
 • Năm 2016 - 2020, Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường chất lượng chỉ định một số Tổ chức chứng nhận hoạt động chứng nhận [12] theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 của Chính phủ gồm:  

Giải thưởng và thành tựuSửa đổi

Trải qua 55 năm hình thành và phát triển, hoạt động Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng trong cả nước đã đạt được những thành tựu to lớn đóng góp vào sự phát triển, đổi mới và hội nhập kinh tế quốc tế và khu vực, vào sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, củng cố an ninh quốc phòng.

Thành tích của tập thể Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được ghi nhận qua 55 năm 1962 – 2017[13]:

 • 1987 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Huân chương Lao động hạng Hai
 • 2000 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Huân chương Lao động hạng Nhất
 • 2002 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Huân chương Độc lập hạng Ba
 • 2007 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Huân chương Độc lập hạng Hai
 • 2009 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • 2010 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Cờ thi đua của Chính phủ
 • 2012 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Huân chương Độc lập hạng Nhất Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • 2013 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Cờ thi đua của Chính phủ
 • 2016 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Cờ thi đua của Chính phủ
 • 2017 Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đạt: Huân chương Lao động hạng Nhất

Danh hiệu “Vinh quang Việt Nam - Dấu ấn 30 năm đổi mới”

* Thành tích của các đơn vị, cá nhân trực thuộc Tổng cục được ghi nhận qua 55 năm 1962 – 2017[14]:

 • 01 tập thể được trao tặng Huân chương Lao động hạng Nhất
 • 04 tập thể và 10 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Hai
 • 08 tập thể và 23 cá nhân được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba
 • 03 tập thể được tặng Cờ thi đua của Chính phủ
 • 15 tập thể và 10 cá nhân được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ
 • 02 cá nhân được nhận danh hiệu Chiến sĩ thi đua Toàn quốc
 • 11 tập thể được Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ
 • 11 tập thể được Cờ thi đua của Bộ Khoa học và Công nghệ

Liên kết ngoàiSửa đổi

Tham khảoSửa đổi

 1. ^ “Tổng cục tiêu chuẩn đo lường chất lượng có trách nhiệm tham mưu cho chính phủ”.
 2. ^ “STAMEQ Viet Nam Membership: Member body The Directorate for Standards, Metrology and Quality of Viet Nam (STAMEQ)”.
 3. ^ a ă â b c “Các Tổ chức Quốc tế và khu vực mà Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên”.
 4. ^ “Ngày 4/4/1962, Viện Đo lường và Tiêu chuẩn, cơ quan quản lý Nhà nước đầu tiên về đo lường và tiêu chuẩn hoá của nước ta, đã được thành lập trực thuộc Uỷ ban Khoa học Nhà nước”.
 5. ^ “Ngày 6/4/1976 Hội đồng Chính phủ đã quyết định chuyển đổi Viện Đo lường và Viện Tiêu chuẩn thành Cục Đo lường Trung ương và Cục Tiêu chuẩn”.
 6. ^ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được thành lập ngày 8/2/1984 theo Nghị định 22/HĐBT”.
 7. ^ “Nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”.
 8. ^ “Ban lãnh đạo Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”.
 9. ^ “Cơ cấu tổ chức”.
 10. ^ “Hệ thống chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng”.
 11. ^ “Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng là thành viên của tổ chức tiêu chuẩn hóa quốc tế (ISO)”.
 12. ^ “Tổ chức chứng nhận được chỉ định hoạt động theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP”.
 13. ^ “Thành tích của tập thể Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng được ghi nhận qua 55 năm 1962 – 2017”.
 14. ^ “Thành tích của các đơn vị, cá nhân trực thuộc Tổng cục được ghi nhận qua 55 năm 1962 – 2017”.
 15. ^ “Chính phủ giao Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng chủ trì triển khai hoạt động giải thưởng chất lượng quốc gia từ năm 1996”.
 16. ^ “Áp dụng truy xuất nguồn gốc trong lĩnh vực y tế " đã được Trung tâm Mã số mã vạch Quốc gia, thuộc Tổng cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng đồng tổ chức ngày 20/4”.