Vũ khí hiện ưa thích

Thành viên này là một sát nhân chuyên giết các liên kết màu đỏ. Tuy cũng chung mục đích tăng số lượng bài viết, nhưng kẻ sát nhân này nhằm vào những liên kết đỏ thường gặp chứ không chạy theo các địa danh như một vài kẻ khác.

Danh sách nạn nhân sắp tớiSửa đổi

  • Các vị vua và quý tộc châu Âu
  • Các nhà khoa học, nghệ sĩ nổi tiếng
  • Một số khái niệm cơ bản
  • Các công ty, tập đoàn, tổ chức lớn

Ngoài ra, tùy theo hứng thú, kẻ sát nhân này còn có thể hạ sát nhiều liên kết đỏ khác. Nếu ai có khả năng và yêu thích công việc này, mời gia nhập câu lạc bộ Ghét màu đỏ.

Giết sớm nhất có thểSửa đổi

Chu Hy • Mũi • Trò chơi • Thủy lợi

Danh sách mấy đứa đã bị tiêu diệtSửa đổi

Louis II của Pháp • Jeremy Bentham • Thịt • Múa • Bóng bầu dục • Trang phục • Ảo thuật • Báo viết • Từ • Tình cảm • Kebab • Sex shop • Pierre Bayle • Bernard le Bovier de Fontenelle • Bouygues • Thư viện Quốc gia Đức • Thư viện Anh • Thư viện Quốc gia Trung Quốc • Thư viện Quốc gia Nga • Thư viện Quốc gia Tây Ban Nha • Vườn • Bệnh di truyền • Bệnh nghề nghiệp • Bệnh xã hội • Art nouveau • Trường phái trừu tượng • Chủ nghĩa siêu thực • Trường phái kiểu cách • Baroque • Tân ấn tượng • Hậu ấn tượng • Chủ nghĩa hiện thực • Pop art • Điền kinh • Đua ô tô • Đồ chơi • Tóc • Răng • Phá sản • Nai • Phong tục • Đại dịch • Bệnh • Hư cấu • Lễ hội • Bánh xe • Vận tải • Nông dân • Nhạc cụ • Nghiện • Chủ nghĩa hiện đại • Théodore Géricault • Gustave Courbet • Paul Gauguin • Donatello • Sandro Botticelli • Jean-François Millet • Paul Signac • Georges Seurat