Thôi (họ)

họ (崔)
(Đổi hướng từ Thôi)

Thôi là một họ của người châu Á. Họ này có mặt ở Trung Quốc, là họ phổ biến thứ 4 ở Triều Tiên (Hangul: 최, Romaja quốc ngữ: Choe) theo thống kê năm 2000 và đứng thứ 58 ở Trung Quốc (chữ Hán: 崔, Bính âm: Cui) theo thống kê năm 2006. Trong danh sách Bách gia tính họ này đứng thứ 189.

Người Trung Quốc họ Thôi nổi tiếng sửa

Người Hàn Quốc họ Choi nổi tiếng sửa

Người họ Thôi nổi tiếng khác sửa

Tham khảo sửa