Thảo luận:Avengers: Cuộc chiến vô cực

Bình luận mới nhất: 3 năm trước bởi NXL1997 trong đề tài Đề mục âm nhạc

Yêu cầu sửa đổi trang bị nửa khóa ngày 29 tháng 4 năm 2018 sửa

Chuna3396 (thảo luận) 13:18, ngày 29 tháng 4 năm 2018 (UTC)Trả lời

Đề mục âm nhạc sửa

Tôi đề xuất bạn Newone gỡ bảng infobox album khỏi bài viết. Nếu thích bạn có thể tạo riêng một bài viết về album nhạc phim (tôi đã trích sẵn link tạo bài ở ngay đầu mục).  Jimmy Blues  04:47, ngày 26 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời

Nếu đã dẫn chiếu đến một bài viết riêng về album âm nhạc rồi thì không cần infobox chi tiết về album âm nhạc đó làm gì. Mong @Newone phản hồi ạ. NXL (thảo luận) 05:36, ngày 26 tháng 5 năm 2020 (UTC)Trả lời
Quay lại trang “Avengers: Cuộc chiến vô cực”.