Thảo luận:Bob Dylan

Thêm thảo luận
Thảo luận hiện tại

Đại tuSửa đổi

Bài được đại tu vào tháng 9 năm 2014. DangTungDuong (thảo luận) 10:02, ngày 10 tháng 9 năm 2014 (UTC)

Ai giải thích giùm chỗ này với "Harrison sau đó thu âm ca khúc "I'd Have You Anytime" và sáng tác "If Not for You" của Dylan cho album đơn ca đầu tay của mình, All Things Must Pass (1970)". Đạt (thảo luận) 15:32, ngày 4 tháng 8 năm 2017 (UTC)

Quay lại trang “Bob Dylan”.