Thảo luận:Các vụ tấn công Paris tháng 11 năm 2015

Bình luận mới nhất: 8 năm trước bởi Phamnhatkhanh trong đề tài Thứ sáu ngày 13

Thương vong sửa

Số liệu bên bản tiếng Anh chính xác hơn (139 người chết, trong đó 129 chết tức thì), khớp với các bản báo cáo chính thức, nên cập nhật từ bên đó. Én bạc (thảo luận) 12:57, ngày 16 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời

Thứ sáu ngày 13 sửa

Có bạn nào để ý đến chuyện này không nhỉ? Phamnhatkhanh (thảo luận) 14:05, ngày 16 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời

Mê tín dị đoan à? Đưa thông tin này vào bài có ích gì? Én bạc (thảo luận) 14:13, ngày 16 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời

Mình đâu có muốn đưa. Chỉ muốn thảo luận ở đây. Phamnhatkhanh (thảo luận) 14:26, ngày 16 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời

Do các kẻ khủng bố cố tình chọn ngày này để gây thêm hoang mang chứ có gì đâu. 222.254.31.225 (thảo luận) 02:38, ngày 18 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời
Theo mình khả năng trùng hợp ngẫu nhiên thì nhiều hơn. Ủa mà khủng bố có báo trước không vậy các bạn? Phamnhatkhanh (thảo luận) 06:42, ngày 18 tháng 11 năm 2015 (UTC)Trả lời

Nên đổi tên bài sửa

Theo minhd nên đổi tên bài thành Vụ khủng bố tại Paris tháng 11 năm 2015 --Eightcirclestheorem 14:09, ngày 16 tháng 11 năm 2015 (UTC)

Quay lại trang “Các vụ tấn công Paris tháng 11 năm 2015”.