Thảo luận:Chiến tranh Thanh – Miến

Bình luận mới nhất: 10 năm trước bởi Trungda trong đề tài Untitled
Thêm đề tài

UntitledSửa đổi

Tên bài hiện nay: Chiến tranh Thanh-Miến nghe hơi lạ ? Nên đổi tên bài thành Chiến tranh Thanh-Konbaung, Chiến tranh Trung Hoa- Miến Điện hay là cuộc xâm lược nhà Thanh vào Miến Điện ???. tên 1 triều đại (nhà Thanh) đi chung với tên 1 quốc gia là không đồng đẳng, và cũng chưa thấy ai gọi tắt Miến Điện là Miến. --Langtucodoc (thảo luận) 22:54, ngày 25 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]

Có thể vì ít "động đến" nước này nên bạn thấy không quen thuộc (ngày nay người ta dùng Myanmar nên tên Miến càng ít xuất hiện hơn). Đương thời các triều đại Trung Quốc dùng luôn tên triều đại làm quốc hiệu, trong quan hệ với bên ngoài thì Đại Hán, Đại Đường... là nước, đó chính là khác biệt với Việt Nam - nhiều triều đại chung nhau 1 quốc hiệu Đại Việt hay Đại Cồ Việt. Như tôi hiểu thì tác giả khởi tạo bài dịch tên tiếng Việt từ tiếng Trung: Thanh Miến chiến tranh một cách gọn nhất, thành tên gọi này và tôi thấy hợp lý, không cần thay đổi.--Trungda (thảo luận) 02:05, ngày 26 tháng 12 năm 2011 (UTC)Trả lời[trả lời]
Quay lại trang “Chiến tranh Thanh – Miến”.